Dolda fel [en utförlig guide] – 15 punkter

Även om dolda fel aldrig går att utröna eller förebygga helt och hållet innan köpet så gör man sig ofta en tjänst om man läser på lite innan om olika fel och hur man upptäcker dem. Här kommer en kort lista på vad du bör hålla extra koll på när du undersöker huset och vad du kan göra för att försöka motverka eget ansvar. Tänkt på att dessa tips inte är uttömmande!

Dold fel en komplett guide- 15 punkter
Du bör ställa följande frågor om du är osäker;

 1. Hur gammalt är objektet?
Denna information framgår oftast väldigt tydligt i beskrivningen men omsveps av fina ord om byggstil, historia m.m. Ett tips är att kolla husets ålder, äldre hus brukar kräva mer underhåll i vilket minsta slarv/eftersättning kan vålla grova skador som fukt eller mögel.

 1. Har man utfört någon renovering?

Om svaret är ja så bör du fråga vem som utfört denna, vad som renoverats och om det finns dokumenterad.

 1. Har säljaren haft egna problem?
Denna fråga ger både vägledning i om/vad för fel som kan tänkas föreligga samt hur bra koll säljaren har på bostadens skick.

Du bör även kolla närmare på följande saker:

 1. Badrum
Badrummen bör alltid undersökas så noggrant som möjligt då badrum har många öppna vattenkällor. Minsta läckage, spricka eller tätningsbrist kan föranleda omfatta vatten och fuktskador som kan leda till röta eller mögel.

 1. Kök
Köket bör inspekteras närmare av samma skäl. Områden du bör kolla lite extra på är i skåpet/utrymmet under kranen.

 1. Sovrum
Sovrummet bör undersökas extra noggrant vad gäller främst ventilation och fönsternas tätning. Även mindre ”avvikelser” eller ”brister” bör uppmärksammas då man är extra känslig då man spenderar cirka en tredjedel av all sin tid i sovrummet.

 1. Fönster
Fönsterna håller inte vara temperaturen inne utan även fukt. Om fönsterna är dåligt tätade, för tunna eller ojämna så kan det påverka inomhustemperaturen väsentligt. Även fukt kan tränga in vilket kan leda till fuktskador av alla dess slag.

 1. Förråd
Förråden bör kontrolleras om sådant ingår. Detta då förrådsutrymmen sällan uppmärksammas av en själv eller bostadsrättsföreningen. I förrådsutrymmen är särskilt fukt inte ovanligt.

 1. Fasad
Att kontrollera fasaden är viktigt av anledningar som till stor del är självförklarande; fasadskador föranleder ofta att fukt, vatten, smuts m.m. kan tränga sig in vilket med tiden sätter sig invändigt. För de fall man köper en bostadsrättslägenhet i en högre fastighet kan en inspektion vara svår eller omöjlig. Det skadan dock inte att fråga säljaren om denne märkt något.

 1. Vitvaror
Vid köp av både fastighet och bostadsrätt är det vanligt att saker som diskmaskin, kyl, frys m.m. ingår i köpet som s.k. fast egendom eller motsvarande. Kolla gärna att sakerna fungerar. Detta är särskilt viktigt för de fall vattenberoende saker, främst diskmaskin, är nyinstallerade. Risken finns att de installerats felaktigt i vilket visst vattenläckage kan uppstå. Även om läckaget är ringa så kan vatten och fuktskador uppstå över tid.

När du undersöker är det viktigt att du;

 1. Inte är rädd att sälla frågor
Utöver de tre frågor du alltid bör ställa som nämndes ovan bör du fråga allt du känner kan vara viktigt. I värsta fall får du helt enkelt svaret att säljaren inte vet. Detta gäller även frågor till mäklaren.

 1. Använder alla sinnen vid undersökningen
Även om undersökningen främst innebär att man ska använda synen så bör du också använda dina övriga sinnen. Exemplen är att (i) fukt även kan upptäckas genom lukt, (ii) läckage kan upptäckas genom hörsel och (iii) sprickor kan upptäckas genom känsel. Det enda sinnet du kanske inte bör använda är smak. Säljare och mäklare uppskattar inte att man slickar på saker.

 1. Är lite kritisk
Även om vissa utfästelser kan föranleda ansvar för säljaren att det faktiskt är så, så är det bättre att man upptäcker en felaktighet eller brist redan innan köpet. Av detta följer att det är vettigt att man undersöker en sak lite närmare även om säljaren säger att ”det är lugnt”, ”den är nyrenoverad” etc.

 1. Är uppmärksam
Denna punkt kan te sig rätt självklar. Vi vill dock poängtera att vissa tecken på skador kanske är svår att upptäcka men inte omöjliga att upptäcka. Risken finns att man kanske inte upptäckte en fel trots en noggrann undersökning, men att felet i lagens mening fortfarande inte är att anses som dolt.

 1. Får valuta från besiktningsmannen om sådan finns
Ovan har vi nämnt ett antal fel, hur de kan uppstå m.m. Ett tips är alltid att rådfråga besiktningsmannen om fel och hur man upptäcker dem då de är experter på ämnet. Har du anlitat dem så kan du lika gärna passa på att ställa frågor.

Slutsats

Även om man följt den ovan visade listan kan det hända att man upptäcker ett fel eller en brist efter köpet, som man anser är säljarens ansvar. Frågan om ett fel avrita dolt eller inte är dock inte alltid lätt att avgöra då det som sagt beror på de konkreta omständigheterna i varje unikt fall.

Vasa Advokatbyrå har jobbat med fastighetsrätt och angränsande områden i snart 20 år i ett större antal ärenden än vi kan hålla räkningen på. Vi har arbetat med ärenden gällande fel av alla dess typer i allt från gamla soldattorp till nya lägenheter mitt i storstäderna.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.