När domstolen ska bedöma om någon är skyldig att betala skadestånd eller ej, kan domstolen göra den bedömningen utifrån bland annat lag, vägledande fall från Högsta domstolen (praxis) eller utifrån sedvana. Men i vissa fall kan dessa nämnda källor inte ge domstolen någon vägledning. Vad som kvarstår för domstolen då att göra är att göra en så kallad fri culpabedömning. Med culpa menas förenklat uttryckt att någon har varit vårdslös. Det är den fria culpabedömningen som vi kommer att redogöra för i den här artikeln.

Culpa

Learned hand formula

I en amerikansk dom, utvecklade domaren Learned Hand en formel för hur en fri skadeståndsbedömning skulle göras. Den formeln är idag mer känd som The Learned hand formula. Formeln kom till i amerikanska målet Conway mot O´Brien då nämnd domare utvecklade tre kriterier. De tre kriterierna är de som the Learned hand formula består av.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

De tre kriterierna är:

  1. risk för att skada ska kunna inträffa.
  2. sannolika skadans storlek för det fall att skadan inträffar.
  3. möjligheten för den som orsakar skadan (skadevållaren) att förhindra skadan.

En svensk professor i skadeståndsrätt vid namn Jan Hellner har även utveckla ett fjärde kriterium. Det kriteriet är:

  1. skadevållarens möjlighet att inse risken för skadan.

Hur svensk domstol gör en fri culpabedömning

När svenska domstolar ska göra en bedömning om culpa för skadevållaren, brukar alla fyra nämnda kriterier användas. Domstolen brukar först utreda vilka risker det har funnits då skadan inträffade. Därefter tittar sedan domstolen på vad det hade kostat att försöka förhindra att det skulle uppstå några skador. Viktigt är hur pass stor risk det funnits att det ska uppstå skada. Att behöva verka förebyggande och att behöva underlåta att handla, dessa krav blir högre ställda beroende på hur stor risk det har funnits att det skulle uppstå en skada.

Att tänka på:

Om du har drabbats av en skada på dig eller på din egendom, går du säkert i tankar om att begära skadestånd av den som orsakat skadan. För att öka sina chanser att få skadestånd kan det vara bra att kontakta en jurist som hjälper till med att driva talan om skadestånd. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av tvister om skadestånd. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Läsvärt om culpa

Hundra år av gemenskap | SvJT

Gick bärsark i sin bostad – ska betala 130 000 i skadestånd | SVT Nyheter

Skadestånd vid avtalsbrott – husköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtalsbrott bostadsrätt – ersättning och skadestånd – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Så lång tid kan du få vänta på ditt skadestånd – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal