Bostadsrättslagen och bostadsrätt

I den här artikeln får du först en liten historisk tillbakablick för bostadsrätter och bostadsrättslagen. Sedan går vi även igenom lite kort om vad en bostadsrättsförening och en bostadsrätt egentligen är. Om du har en bostadsrätt eller funderar på att köpa en bostadsrätt, kommer den här artikeln vara intressant för dig att läsa.

Hur bostadsrätten om till

Bostadsrätter uppstod på grund av att det rådde brist på bostäder för människor i Sverige, vilket var ett resultat av en hårdför industrikapitalism. När bostadsrätter infördes så skedde det i syfte att försöka åstadkomma bättre levnadsvillkor för folket. Bostadsrätternas rötter kan man säga växte fram någon gång efter 1850-talet.

Ändamålet med bostadsrätter

Man ville med bostadsrätterna att medlemmarna skulle kunna få ett boende som var utan begränsning i tid, och som skulle åstadkomma att medlemmarna fick en demokratisk rätt till att vara med och bestämma i frågor som rörde deras bostäder. När de olika föreningarna bildades så sparades det in pengar, för att sedan kunna finansiera köpande av mark och hus som var belägna på den marken. I dessa hus upplät man sedan bostäder som medlemmarna kunde bo i.

Bostadsrättslagen

Bostadsförening och bostadsrättslagen

Den som anses vara den första bostadsrättslagen tillkom redan år 1930. Innan den lagen trädde i kraft bildades ekonomiska föreningar som kallades för bostadsföreningar, vilka skiljer sig en del från bostadsrättsföreningarna som vi har idag. Om du någon gång stöter på att en förening är en bostadsförening så är det inte en felskrivning. Det finns nämligen fortfarande en del sådana föreningar kvar. Skulle du flytta in i en sådan bostadsförening kan det vara bra att veta att den nuvarande bostadsrättslagen vi har, inte är tillämplig på sådana föreningar. Kan nämnas att dagens bostadsrättslag trädde i kraft år 1991 och ersatte då en bostadsrättslag som trädde i kraft 1971.

Vad en bostadsrättsförening är

Vid en läsning av 1 kapitlet 1 § bostadsrättslagen framgår det att en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. Därför kan du hitta en del av lagregleringen för bostadsrätter i lagen om ekonomiska föreningar. Bostadsrätter är i regel inte tidsbegränsande för medlemmarna som bor i dessa. Bostadsrättsföreningar är de som upplåter bostadsrätterna till medlemmar.

Bildandet av en bostadsrättsförening

I regel bildas en bostadsrättsförening på ett av två olika sätt. Det ena sättet som sådan förening bildas på är att ett byggbolag först startar föreningen. Den föreningen bygger sedan en fastighet som det upplåtes bostadsrätter i. Ett annat sätt som en bostadsrättsförening kan bildas på är då hyresgäster i en hyresgästförening önskar att ombilda hyresgästföreningen till en bostadsrättsförening. Då brukar det gå till så att hyresgästerna först bildar en förening. Sedan köper de den fastigheten som inrymmer deras hyreslägenheter. Därefter upplåter de lägenheterna som bostadsrätter till medlemmarna.

Att tänka på:

Skulle du bo i en bostadsrätt och hamna i en tvist med din bostadsrättsförening, är det något som en jurist skulle kunna hjälpa dig med. En jurist kan även hjälpa dig om du vill hålla den som sålt din bostadsrätt ansvarig för något fel som du upptäckt i lägenheten. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att driva tvister som rör bostadsrätt och bostadsrättsföreningar. Du är välkommen att kontakta oss för hjälp med din tvist.

Läsvärt

Bostadsbristen genom tiderna | SVT Nyheter

Formkravet för förhandsavtal att upplåta bostadsrätt – Högsta domstolen

Bostadsförening – skillnaden från en bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ombildningslagen – ombildande av hyresrätt till bostadsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrätt i Stockholm –5 saker när du bor i en bostadsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.