Ombildningslagen – ombildande av hyresrätt till bostadsrätt

För dig som bor i en hyresrätt kan det kännas tråkigt att du betalar pengar för ditt boende som du aldrig får tillbaka. Intresset kanske då föds att ombilda hyresrätterna i hyresgästföreningen till bostadsrätter. År 1982 kom lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, och den lagen brukar förkortas till ombildningslagen. Den lagen gör att det finns en möjlighet att på initiativ av hyresgäster, ombilda hyresrätterna till bostadsrätter. I den här artikeln ska vi redogöra för ombildningslagen i stora drag.

Ombildningslagen

Hur ombildningen går till

En ombildning är inte helt enkel att genomföra, utan det är några steg som ni behöver gå igenom. Till att börja med så ska ni hyresgäster starta upp en bostadsrättsförening. Sedan ska föreningen få en kvalificerad majoritet av hyresgästerna, som ger sitt stöd att lämna in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten. Genom den intresseanmälan får föreningen förtur till att köpa fastigheten när den ställs ut till försäljning. Sedan behöver det hållas en föreningsstämma där minst två tredjedelar av medlemmarna i föreningen, vilka också behöver vara hyresgäster, lägger sin röst på att förvärvet ska ske.

Lagens grundpelare

Tanken med ombildningslagen är att ställa till buds en möjlighet för att den bostadsrättsförening som hyresgästerna startar, ska kunna få ett förmånligare pris på köpet av fastigheten. Däremot är det inte helt ovanligt att det behöver ske en förhandling med fastighetsägaren. Utgången av den förhandlingen beror egentligen på två saker. Det ena är vilket behov fastighetsägaren har av att sälja sin fastighet och det andra är intresset som hyresgästerna har av att få igenom en ombildning.

Vad som omfattas av ombildningslagen

Huvudsakligen är det fast egendom som vid fastighetstaxeringen är taxerad som en hyreshusenhet. Men även småhus kan träffas av lagens bestämmelser under förutsättning att egendomen inte hyrs ut med fritidsändamål, vilket framgår av 1 § ombildningslagen. De fastigheter som en fastighetsägare innehar med tomträtt, brukar även dessa omfattas av ombildningslagen.

Det är inte bara bostadsrättslägenheter som det regleras om i ombildningslagen. Även de hyreshusenheter som till största del inrymmer lokaler kan ombildningslagen vara tillämplig på. Viktigt att känna till är att normalt sätt krävs det att fastigheten består av tre lägenheter eller mer, för att det ska gå att tillämpa ombildningslagen. När det kommer till definitionen av lägenhet enligt ombildningslagen, framgår av 2 § ombildningslagen att en lägenhet anses vara en enhet, som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Skulle enheterna i fastigheten inte stämma in under den definitionen, kan det vara så att ombildningslagen inte går att tillämpa.

Att tänka på:

Skulle er hyresgästförening vara intresserad av att ombilda föreningen till en bostadsrättsförening, rekommenderar vi att ni tar kontakt med en jurist. Om ni redan ombildat till en bostadsrättsförening och behöver hjälp att se över stadgar eller har hamnat i en tvist, rekommenderar vi också att ni låter en jurist assistera er. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av fastighetsrätt och även av att hjälpa bostadsrättsföreningar med olika juridiska ärenden. Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi er.

Läsvärt om ombildningslagen

281 hyreslägenheter redo för ombildning (mitti.se)

Vad är en bostadsrättsförening? – Bolagsverket

Likhetsprincip och generalklausul för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrättsförening och dess regler – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsförening – skillnaden från en bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.