Tänk sig att du lyckades bli invald till styrelsen i din bostadsrättsförening. Nu väntar ett roligt och spännande uppdrag framför dig. Det roliga och spännande kan dock få en tråkig vändning, om du inte har kunskap om vad det innebär att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening. I den här artikeln ska vi gå igenom lite det ansvar som du som styrelseledamot behöver axla. Dessutom ska vi även gå igenom vad som gäller kring ansvarsfrihet, som en styrelseledamot antingen kan beviljas eller icke beviljas.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Beviljande av ansvarsfrihet

Hierarkin i bostadsrättsföreningen

Styrelsen är det verkställande organet i bostadsrättsföreningen, medan föreningsstämman utgör det högsta beslutande organet. De som utser dig och de andra ledamöterna till att vara med i styrelsen, är föreningsmedlemmarna. Till styrelsen väljs en ordförande, styrelseledamöter och suppleanter. Suppleant brukar endast få rösta på styrelsesammanträde, om de hoppar in i stället för en styrelseledamot.

Eftersom föreningsstämman är det högsta beslutande organet, är styrelsen underordnad stämman. Därför ligger det till på så vis att det föreningsstämman beslutar om, brukar ni ledamöter i styrelsen normalt sätt behöva utföra. Undantag från den lydnadsplikten kan vara om det vore olagligt att utföra det som föreningsstämman beslutar om.

Skyldigheter som styrelseledamot

När du sitter som styrelseledamot i en bostadsrättsförening behöver du hålla dig innanför lagens ramar. Det kan låta som en självklarhet, men det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på vad du har rätt att göra enligt lag. Som huvudregel behöver du även rätta dig efter de stadgar som ställts upp i din förening. Självklart blir det oftast konsekvenser om du i egenskap av styrelseledamot, medvetet skulle bryta mot lagar och stadgar inom ramen för ditt styrelseuppdrag. Men även när du skulle råka klanta till, finns det en risk att du även i dessa fall kan få stå till svars för ditt misstag. Du kan framförallt bli ansvarig om du skulle drabba bostadsrättsföreningen av en skada som är av ekonomisk natur.

Beviljad eller icke beviljad ansvarsfrihet

När föreningsstämman ska besluta om ansvarsfrihet brukar det bestämmas för respektive styrelseledamot för sig. Att beviljas ansvarsfrihet innebär i praktiken att förvaltningen av styrelsen godkänns och att stämman i och med detta väljer att i framtiden inte göra gällande ett skadeståndsansvar gentemot ledamöterna.

Tvärtom innebär det om föreningsstämman inte skulle bevilja dig som styrelseledamot ansvarsfrihet. Föreningsstämman kan i och med detta rikta skadeståndsansvar mot dig i framtiden. Med det sagt innebär inte det att skadeståndsansvar faktiskt kommer riktas mot dig, utan det innebär att stämman inte avsäger sig möjligheten att kunna göra det.

Att tänka på:

Bara för att du har gjort något fel eller för att stämman gör gällande att du ska betala skadestånd, är det inte säkert att du är skyldig att göra det. Exempelvis är huvudregeln att om ansvar om skadestånd inte gjorts gällande efter att det gått ett år, brukar det inte längre gå att vinna framgång med ett skadeståndsanspråk.

Om du har fått ett skadeståndskrav riktat mot dig, eller misstänker att du kommer få det, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Framför allt är det viktigt att göra det om du hamnar i en tvist. Vasa Advokatbyrå AB har hjälpt många klienter med liknande mål. Tveka inte att kontakta oss för assistans med att driva din tvist.

Läsvärt

Bostadsrättsföreningen Ida stämmer sin tidigare styrelse – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Mål: Ö 3977-11 – Högsta domstolen

7 viktiga punkter för styrelsen i bostadsrättsföreningen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Juridiskt ombud för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokat bostadsrätt, brister som brf har – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt