Betydelsen av en slutplädering

Även fast det allt oftare är företag eller organisationer som hamnar i konflikt, som därefter leder till en tvist, med andra företag är det inte heller helt ovanligt att även privatpersoner hamnar i tvist. Lite förenklat kan man säga att om två eller flera parter inte kommer överens om något uppstår en tvist. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten tas upp i allmän domstol. När tvisten når hela vägen upp till domstolen kallas det för ett tvistemål. Vid handläggningen av tvisten i tingsrätten går tvistemålet igenom olika skeden. Dessa är dels väckande av ett mål, förberedelse och självaste huvudförhandlingen. Huvudförhandlingen avslutas alltid med parternas slutplädering. Slutpläderingen är en viktig del av tvistemålet och om du eller kanske ditt företag någon gång hamnar i en tvist är det bra att hålla koll på vad som förväntas av dig vid en slutplädering och vad själva betydelsen av en slutplädering faktiskt är. I denna artikel kommer jag att göra en genomgång av just detta! Jag hoppas att du efter avslutad läsning fått svar på de funderingar du har om slutpläderingar.

slutplädering

Vad innebär en slutplädering?

I enklare mål kan huvudförhandlingen hållas genast efter det att parterna som tvistar träffats vid ett sammanträde för förberedelse. Vid detta förberedelsesammanträde utreds de omständigheter som parterna i tvisten är oense om. Dessutom utreds möjligheterna att lösa tvisten genom förlikning. Om du hamnar i tvist med någon är det viktigt att du som part i målet förbereder dig omsorgsfullt för förberedelsesammanträdet. Du ska ha med dig alla skriftliga bevis som du vill åberopa och du ska också veta vem du vill ska höras som vittnen och deras kontaktuppgifter. Förberedelsen kan också ske skriftligt.

Vid den efterföljande huvudförhandlingen redogör ordföranden för resultatet av förberedelsen och parternas yrkanden, dvs. vad parterna vill att domstolen ska komma fram till och bestämma. Efter detta ska parterna mer i detalj motivera sina yrkanden. Därefter ska de skriftliga bevisen gås igenom och vittnen höras. Som jag tidigare nämnt avslutas huvudförhandlingen med parternas slutplädering. Men vad innebär egentligen en slutplädering? Vid slutpläderingarna lägger både du och din motpart fram er respektive uppfattning om hur ni anser att målet borde avgöras, dvs. vad domstolen ska komma fram till för beslut. Vid slutpläderingen beskriver du även vad du anser är bevisat. Slutplädering är en term som används mer i vardagligt tal medan slutplädering inom juridiken ofta kallas slutanförande. Slutpläderingen är av stor betydelse för utgången i målet varför det lönar sig att komma förberedd till huvudförhandlingen och hålla en bra slutplädering. Enligt svensk lag får man som huvudregel föra sin talan själv i domstol i tvistemål. Däremot får man anlita ett ombud om man vill. I många tvistemål är det till mycket stor hjälp att anlita ett ombud för att föra talan eftersom det kan bidra till större chanser att vinna framgång i tvistemålet.

Vad är viktigt vid en slutplädering?

Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig blir fråga om en huvudförhandling om parterna lyckas komma överens tidigare under rättegången. Det är alltså enbart om parterna inte kommit överens som tingsrätten till slut håller en huvudförhandling och det blir aktuellt med slutplädering. Efter huvudförhandlingen diskuterar domarna målet och bestämmer hur de ska döma. Denna dom som domarna kommer fram till kan bara grundas på det som har kommit fram vid huvudförhandlingen och får bara avse det som parterna har begärt. Det är därför superviktigt att du får med allt du vill få sagt vid slutpläderingen. Vårt råd är att du håller dig saklig i tvisten och att du även är öppen för kompromisser. Om ni lyckas komma fram till en överenskommelse behöver du och din motpart överhuvudtaget inte hamna i ett tvistemål i tingsrätten. Att ta hjälp av en jurist är alltid ett bra sätt att hitta en lösning och förlikas med din motpart. Vi på Vasa Advokatbyrå har arbetat med tvister i flera år och har gedigen erfarenhet gällande förlikningar och domstolsprocesser. Vi hjälper dig gärna vidare med alla de funderingar du må ha och kan även agera ombud i ditt tvistemål. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss och anlita oss för rättslig rådgivning t.ex. gällande hur du ska gå tillväga i processen, vilken bevisning du bör lägga fram och hur du ska argumentera. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt om slutplädering

Handläggningsskeden i ett tvistemål I oikeus.fi

Slutpläderingar inför domstol. Repliker I svjt.se

Tvistemål – dispositiva och indispositiva mål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatens roll i ett tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om betydelsen av en slutplädering

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.