Genom en hemförsäkring för privatpersoner eller en företagsförsäkring för företag ingår i de flesta fallen rättsskydd. Rättskyddet täcker merparten av dina kostnader vid en tvist. Vi på Vasa Advokatbyrå AB kan hjälpa till med att upprätta en rättsskyddsansökan som vi sedan skickar till ditt försäkringsbolag. Rättsskyddet gäller upp till ett visst maxbelopp som kan variera mellan olika försäkringsbolag. Rättsskyddet ersätter ofta ett visst belopp per timme och försäkringstagaren har ofta en självrisk. Rättsskyddet kan även ersätta nödvändiga utredningskostnader i målet upp till en viss beloppsgräns, exempelvis för besiktningsman och sakkunnigutlåtande.

Call Now ButtonRing, vi hjälper dig