Begära företag i konkurs – kan jag få hjälp?

Begära företag i konkurs – kan jag få hjälp?Du som någon gång inte fått betalt i tid, eller inte alls, av en kund har upplevt frustrationen som situationen bjuder på. En kombination av ilska, vemod, uppgivenhet och mycket mer. Vad kan du göra åt saken? Kanske konkurs?

Förfarandet

För att sätta en gäldenär i konkurs som borgenär måste en ansökan skickas in till tingsrätten på den ort där tvister gällande betalningsansvar skulle ha tagits upp. Ansökan ska även vara underhändigt undertecknad av borgenären eller det ombud som representerar borgenären.

Ansökan ska innehålla en uppgift om varför den domstolen har behörighet att pröva frågan jämte uppgifter om den fordran man har som borgenär. Att skicka med den fordran man vill lägga som grund för konkursbeslutet är en av de mest centrala aspekterna av processen eftersom det är denna som grundar borgenärens processbehörighet. Skulle således gäldenären betala av skulden innan eller under processens gång så förlorar man som borgenär sin rätt att driva processen. Det ställs dock inga krav på belopp som fordran uppgår till. I teorin räcker således en fordran på en krona. I praktiken kommer dock gäldenären att då betala fordran så att borgenärens ansökan om att sätta gäldenären i konkurs skrivs av. Syftet att få betalt är då även uppfyllt i vilket borgenären anses sakna intresse i saken.

Ett av det mest grundläggande rekvisitet för att sätta en gäldenär i konkurs är att denne är på obestånd. Med obestånd avses den ekonomiska situationen att gäldenärens skulder överstiger tillgångarna samt att detta inte är temporärt. Det är borgenären som har bevisbördan för detta. Den prövning som sker av rätten är således en prognos om gäldenärens ekonomiska överlevnad där faktorer som möjlighet till ny kredit, konjunktursvängningar och mycket mer beaktas. Att bevisa detta som borgenär kan många gånger vara omöjligt. För att råda bot på situationen har det i konkurslagen (1987:762) tagits med vissa yttre omständigheter som ska innebära en presumtion att gäldenären är på obestånd. Dessa är om (i) gäldenären utsatts för ett misslyckat utmotningsförsök maximalt 6 månader innan ansökan, (ii) om gäldenären ställer in sina betalningar och (iii) om gäldenären blivit uppmanad att betala sin fordran inom en vecka, vid hot om konkurs, men inte gjort detta inom tre veckor från att fordran förföll. Processen kommer således i mångt och mycket likna en civilrättslig tvist med ett tvåpartsförhållande.

Konkursboet och konkursförvaltaren

Om rätten anser att gäldenären är på obestånd så kommer en konkursförvaltare att utses av rätten vilken i sin tur upprättar ett konkursbo. Konkursboet är en egen juridisk person som kan iklä sig rättigheter och skyldigheter. Syftet med konkursboet och förvaltaren är att främja en snabb och förmånlig avveckling av gäldenären vilket bl.a. inkluderar att realisera de tillgångar som är utmätningsbara. För juridiska person är detta nästan allt. Ett konkursbo kan även i vissa fall driva vidare hela eller delar av verksamheten om detta främjar borgenärernas intressen. Hur lång tid som konkursförvaltaren kan driva vidare verksamheten genom konkursboet varierar kraftigt, då konkursförvaltaren alltid måste balansera mellan att få en så stark ekonomisk vinning som möjligt samtidigt som att allt ska gå rimligt snabbt.

Det andra uppdraget en konkursförvaltare har är att upprätta en bouppteckning och i övrigt administrera förfarandet vilket bl.a. syftar till att tillvarata borgenärernas rätt att få betalt. Bouppteckningen ska innehålla information om tillgångar och dess värde samt borgenärernas namn och adress. Bouppteckningen ska normalt sett också innehålla information om tillgångar som är praktiskt sett utom räckhåll, t.ex. tillgångar i utlandet. Bouppteckningen ska vara färdig senast en vecka innan det s.k. edgångssammanträdet. Edgångssammanträdet är det normala sättet för gäldenären att avlägga den obligatoriska eden inför rätten. Denna ska avläggas tidigast en månad från konkursbeslutet och maximalt två månader därefter. Vid edgångssammanträdet är det även vanligt att gäldenären får avlägga ed avseende bouppteckningen.

Utdelning och bevakning

I och med bouppteckningen kan konkursförvaltaren bilda sig en uppfattning om vilka borgenärer som finns och vilket belopp deras fordran uppgår till, borgenärerna brukar även ges en chans att komplettera informationen. Även eventuell förmånsrätt ska stå med. Med denna information ska konkursförvaltaren upprätta ett utdelningsförslag som sedan ska delges borgenärerna. Vid konkurser brukar oftast endast de borgenärer med förmånsrätt enl. förmånsrättslagen erhålla utdelning (s.k. prioriterade fordringar), men ofta inte fullt ut. Om dock konkursförvaltaren skulle göra bedömningen att även oprioriterade fordringar utan förmånsrätt kan erhålla utdelning så kan förvaltaren då välja att hålla ett bevakningsförfarande. Förfarandet ansöks hos tingsrätten vilken då beslutar vilken tid bevakningen ska hållas hos rätten samt tidsram för när anmärkningar mot fordringar ska ske. Om bevakningsförfarande hålls ska gäldenär och kända borgenärer samt tillsynsmyndigheten och självklart förvaltaren meddelas om beslutet. Bevakningsförfarandet ska även meddelas via en kungörelse. För mer information om hur ett bevakningsförfarande går till kan man vända sig till skatteverkets hemsida.

Sammanfattat innebär en konkurs en total avveckling av gäldenärens verksamhet samt en generalexekution; att gäldenärens samtliga utmätningsbara tillgångar realiseras. En konkurs måste alltid balanseras mellan att vara effektiv och förmånlig vilket är förvaltarens uppgift. Denne ska även se till att borgenärerna får betalt. I en konkurs saknas som huvudregel medel för att alla borgenärer ska få betalt vilket följer av begreppet ”obestånd”. Således får oftast endast de prioriterade borgenärerna utdelning helt eller delvis. Var således försiktig med att begära att en gäldenär sätts i konkurs. Det kan hända att du inte får betalt. Å andra sidan kan en tidig konkurs förhindra att göra den ekonomiska situationen värre. Det är inget lätt val!

Vasa Advokatbyrå har arbetet med ekonomisk juridik i över ett årtionde. Vi har en djup förståelse i den komplexitet som konkurs, utmätning och dylikt innebär, men även för vikten av att alltid tillvarata just vår klients intressen. Tveka inte att höra av dig!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om begära företag i konkurs – kan jag få hjälp?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.