Vattenskada i badrum – dolt fel eller ej?

Nu har du äntligen sålt din fastighet och du tänker att du nu kan påbörja ett nytt kapitel i livet. Lite senare får du reda på att den som köpt din fastighet har upptäckt en vattenskada i badrum på fastigheten. Köparen menar att den vattenskadan är att betraktas som ett dolt fel och vill hålla dig som säljare ansvarig. Vad är det som gäller nu? I den här artikeln ska vi förklara begreppet dolt fel och även förklara vilka eventuella möjligheter du som säljare kan ha att undgå ansvar för vattenskadan.

Vattenskada i badrum

Dolt fel

Vad som gäller beträffande dolda fel kan du utläsa av 4 kapitlet 19 § jordabalken, och av paragrafens andra stycke, framgår vilket ansvar köparen har att undersöka fastigheten innan köpet fullbordas. Undersökningsplikten är generellt sätt långtgående, men exakt hur långtgående beror på fastighetens skick, hur skicket är på jämförliga fastigheter och slutligen vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet.

Köparen kan i regel inte göra gällande ett fel som dolt, om denne anses borde ha förväntat sig det felet, med tanke på hur fastigheten är konstruerad och hur länge sedan det var som fastigheten byggdes. Inte heller brukar köparen kunna göra gällande ett fel som dolt, om felet skulle ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten med hjälp av en noggrann besiktningsman. Detta innebär också att även om felet inte ens har kunnat upptäckas med hjälp av en besiktningsman, kan felet i vissa fall ändå bedömas som icke dolt, om köparen kunnat förvänta sig felet exempelvis för att fastigheten har så många år på nacken.

Vattenskada som dolt fel

Vad som brukar kunna vara en faktor som avgör om en vattenskada ska anses som ett dolt fel är om det funnits fuktskador, som borde ha fått köparen att kunna ana risk för framtida vattenskada. I ett sådant läge kan köparen få svårt att vinna framgång i en tvist med dig som säljare om dolt fel. Dock så är det sällan som en köpare behöver göra sådana långtgående åtgärder som att bryta upp golvet för att ta reda på om fuktskada finns. Vad köparen haft skyldighet att göra inom ramen för sin undersökningsplikt och huruvida ett fel ska anses som dolt eller ej, behöver utredas i varje enskilt fall.

Att tänka på:

Vad som framgår av den här artikeln är endast översiktligt. Det kan finnas undantag från vad som nämns i den här artikeln. Om du har möjlighet är det bästa att låta en jurist hjälpa dig med din tvist. Vasa Advokatbyrå AB har under många år bistått klienter i tvister om dolda fel. Kontakta gärna oss för hjälp med din tvist.

Läsvärt

Checklista: Tänk på detta innan husköpet | SVT Nyheter

Jan Emanuels fastighetsköp stoppas – säljare ångrade sig (aftonbladet.se)

Risk för vattenskada i bostadsrätt – Undersökningsplikt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Dolda fel-försäkring för säljare av fastighet – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Friskrivningsklausul husköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.