Vad är ett stambyte?

Om du är bostadsrättshavare i en bostadsrättsförening och din förening har meddelat dig om att föreningen planerar att göra ett stambyte i fastigheten för din lägenhet, kanske du undrar vad som gäller. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad det innebär med ett stambyte och sedan hur juridiken ser ut kring ett stambyte.

Stambyte

Vad det innebär med ett stambyte

När din bostadsrättsförening genomför ett stambyte kommer föreningen att byta ut de rör och ledningar som finns i fastigheten. Om det går för lång tid mellan att stammarna byts ut, kan konsekvensen av det bli att det bildas sprickor i rören och ledningarna. Följden av sprickorna kan bli att det uppstår läckage, vilket slutligen kan leda till vattenskador. Dessa vattenskador är ofta väldigt kostsamma att åtgärda.

Det är ett stort projekt att byta ut samtliga stammar och ledningar i en fastighet, eftersom ledningarna och rören normalt sätt befinner sig bakom väggar och under golv. För att komma åt dessa ledningar och rör behöver därför väggar och golv ofta rivas och brytas upp i stor utsträckning. I din lägenhet och i de andra bostadsrättshavarnas lägenheter brukar bland annat köken behöva rivas ner, för att sedan byggas upp på nytt efter att stambytet är genomfört. I normala fall sker inte stambytet mer ofta än var fyrtionde år.

Föreningens rätt att utföra stambytet

Stambyte betraktas i lagens mening som en ren underhållsåtgärd, vilka föreningen brukar få genomföra med stöd av 7 kapitlet 12 § bostadsrättslagen. Även om det innebär en underhållsåtgärd, är det i normalfallet också nödvändigt att föreningen behöver genomföra en del ombyggnadsåtgärder. Skulle åtgärderna leda till att din bostadslägenhet skulle förändras, är nämnda bestämmelse vanligtvis tillämplig.

Om du inte samtycker till stambytet

Det kan kännas lite tråkigt för dig som bostadsrättshavare om det är så att du för en kort tid sedan har renoverat ditt badrum. Då kanske du har en önskan att din lägenhet inte ska drabbas av stambytet. Dessvärre är det svårt att med framgång kunna neka bostadsrättsföreningen att utföra arbeten bland annat i ditt badrum. Föreningen har nämligen med stöd av bostadsrättslagen rätt att göra de arbeten som är behövliga i din bostadslägenhet, för att kunna genomföra stambytet. Loppet är dock inte kört. I vissa fall om du för dialog med din bostadsrättsförening, kan den genomföra stambytet utan att faktiskt behöva riva ditt badrum. Men det är upp till föreningen och ingenting som du normalt sätt kan kräva.

Att tänka på:

Skulle det uppkomma en tvist mellan dig som bostadsrättshavare och din bostadsrättsförening om någonting som ni är oense om, är det en god idé att kontakta en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har under många år hjälpt bostadsrättshavare i tvister mot bostadsrättsföreningar. Tveka inte att höra av dig, så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2019/42902/

https://www.tv4.se/artikel/4fc3b66d04bf72228b00c05f/vad-ar-ett-stambyte

https://www.vasaadvokat.se/bostadsrattslagen-8-viktiga-punkter/

https://www.vasaadvokat.se/skada-i-bostadsratt/

https://www.vasaadvokat.se/renovera-badrum-bostadsratt-tillstand/

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.