Ultimata guiden om god man ersättning

En god man har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för sådant som kan hänföras till uppdraget i fråga. Vilken ersättning man är berättigad till varierar beroende på uppdragets komplexitet och varaktighet. Vem som ska betala arvodet till dig beror på din huvudmans inkomst och tillgångar. Allt du kan tänkas fundera över vad gäller en god mans uppdrag, ersättning och mycket mer ska vi redogöra för i den här artikeln.

Vad krävs för att bli god man?

Alla kan inte bli god man, utan det finns några kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska få ta sig an uppdraget som god man. Dessa är följande:

 • Du ska vara rättrådig, vilket innebär att du ska följa de lagar som gäller och du får inte heller ha gjort dig skyldig till brott som kan ha påverkan på ditt uppdrag som god man.
 • Du ska vara erfaren, vilket innebär att du ska god livserfarenhet som bland annat inkluderar arbetsvana, goda språkkunskaper samt åtminstone en grundläggande ekonomisk kompetens.
 • Du ska vara lämplig för uppdraget, vilket innebär att du bland annat ska ha goda omvårdnadskunskaper och/eller särskilt goda kunskaper i ekonomi.
Ultimata guiden om god man ersättning

Det är överförmyndaren i din kommun som beslutar om du är lämplig för att bli god man. Detta görs genom att till exempel hämta utdrag från Kronofogdemyndigheten, polisens belastningsregister och genom att hålla en kortare intervju. Överförmyndaren kommer även att kontrollera att uppdraget som god man sköts på rätt sätt och kan besluta att du inte längre ska vara god man.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

Att besvara exakt vad en god man i olika kommuner tjänar i månaden är omöjligt. Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar vilka procentsatser och summor som beaktas som skäliga för ditt arbete. Detta medför alltså att din årsersättning kan variera. Ersättningen betalas alltid ut årligen och beloppet är baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Det som främst påverkar ersättningen är uppdragets komplexitet och tiden du lägger ner på arbetet. Om du är god man för flera personer kan du även få ett högre årligt arvode. God man är dock ett frivilligt uppdrag som i regel inte ger några större inkomster även fast man har flera uppdrag.

Till grund för bedömning av ditt arvode som god man används den redogörelse som du lämnar in tillsammans med årsräkning eller sluträkning. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur pass omfattande ditt uppdrag har varit.

Vem betalar ersättning till god man?

Vem som betalar ersättning till den gode mannen beror helt och hållet på storleken på huvudmannens tillgångar och skattepliktiga inkomster. Det innebär att om din huvudmans banktillgodohavanden överskrider 2 prisbasbelopp, betalar din huvudman arvodet själv ner till gränsen på 2 prisbasbelopp. För huvudmannens skattepliktiga inkomster gäller motsvarande men gränsen är istället på 2,65 prisbasbelopp, dvs. huvudmannen betalar arvodet själv ner till gränsen på 2,65 prisbasbelopp. Har huvudmannen inte tillgångar och skattepliktiga inkomster som motsvarar ovan beloppsgränser är det således kommunen som betalar arvodet till den gode mannen

Vad får en god man göra och inte göra?

En god man är en person som i huvudsak hjälper sin huvudman med ekonomiska och rättslig frågor. En god man ska även arbeta för huvudmannens bästa i olika sammanhang och se till att denne får den vård och tillsyn som behövs. Några exempel på vanliga uppdrag som en god man får göra:

 • betala räkningar,
 • sköta bankärenden,
 • bevaka huvudmannens rätt eller företräda huvudmannen i olika rättsliga frågor,
 • deklarera,
 • se till att huvudmannen får vård och omsorg som denne har rätt till.

Det finns även en del uppdrag som går utanför den gode mannens kompetens och behörighet. Detta kan vara till exempel:

 • att ge bort huvudmannens egendom,
 • sammanblandning av sina egna pengar med huvudmannens pengar,
 • ingå avtal med huvudmannen, det innebär till exempel att du som god man inte kan låna pengar av din huvudman eller mot betalning utföra sysslor som inte ingår i ditt uppdrag
 • besluta i frågor om äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller andra liknande frågor som är av personlig karaktär.

Att tänka på

Om du funderar på att ta dig an uppdrag att bli god man, rekommenderar vi dig att läsa på ordentligt om uppdraget och vad du förpliktigas att göra och inte göra. Den här artikeln har förhoppningsvis gett dig övergripande information om vad en god man gör i sitt uppdrag, vilken ersättning du som god man är berättigad att erhålla, vad en god man inte får göra inom ramen för sitt uppdrag och mycket mer.

Läsvärt

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godmanarvode.4.18e1b10334ebe8bc80004609.html

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om god man ersättning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.