Tvist med kommunen

I Sverige finns det 290 kommuner indelade i 21 regioner. En kommuns storlek varierar enormt där Bjurholms cirka 2 400 invånare utgör den minsta kommunen och Stockholms kommuns cirka 950 000 invånare utgör den största kommunen. Kommunens roll Trots de stora skillnaderna i invånarantal är alla kommuners roll densamma. Det är kommunen som, med demokratin som grund, … Fortsätt läsa Tvist med kommunen