Gällande bostadsrätter är ofta månadshyran en stor anledning att köpa eller inte samt är ofta av avgörande betydelse för att få den vardagsekonomin att gå ihop. Månadshyran är en av de vanligaste tvistefrågorna gällande bostadsrätter i samband med överlåtelser. Det finns idag relativt lite rättsfall från Högsta domstolen kring området och en sannolik anledning är detta troligtvis med anledning av att rättsläget är oklart. Nedan förklaras gällande regler som gäller vid några typsituationer gällande tvister om månadsavgifter för bostadsrätter.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Tvist om månadsavgift för bostadsrätter?
  1. Månadsavgiften höjs efter att bostadsrätten tillträtts

En höjning av månadsavgiften kan inte anses som ett köprättsligt fel, men undantag finns. Exempelvis kan inneboende och långvariga underhållningsbehov av bostadsrätten utgöra köprättsliga fel enligt ett avgörande från Svea hovrätt. Domstolen ansåg i fallet att lägenheten var i behov av underhåll. Enligt huvudregeln får månadsavgiften höjas under vissa omständigheter, men i vissa fall kan köparen få ersättning för det.

  1. Månadsavgiften skiljer sig vad som angetts i kontraktet och när tillträdesdagen sker

Säljaren bär inget ansvar för om månadsavgiften höjs mellan tillträdesdatumet och kontraktet skrivs under. En köpare bör alltid kunna räkna med att priset för bostadsrätten över tid kan förändras och på så sätt även månadsavgiften. Precis som att förslitningar kan förekomma på ett kylskåp eller en mikro, kan även lägenhetens värde förändras och försämras över tid. Tanken bakom regelverket är att köparen till viss del får räkna med att priset kan sjuka eller stiga. Ett undantag från huvudregeln är att säljaren inte bär något ansvar om månadsavgiften förändras på ett oförutsägbart sätt som inte medför någon fördel för köparen. En sådan förändring av månadsavgiften i vissa fall anses som ett köprättsligt fel.

Tvist om månadsavgift för bostadsrätter?
  1. Månadsavgiften har angetts på ett felaktigt sätt

I vissa fall förekommer att månadsavgiften angetts på ett felaktigt sätt. Små avvikelser som kan anses som obetydliga bör inte beaktas. Allmänna reklamationsnämnden och Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd har avgjort vad som avses med ”obetydliga”. Frågan kräver viss försiktighet och ska avgöras utgångspunkt i det enskilda fallet. Utöver att bedöma vad som utgör ett belopp som kan beaktas vid en eventuell tvist, bör även frågan hur ersättningen ska kvalificeras samt beräknas bör tas i beaktande.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med fastighetsrätt i snart två årtionden. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt