Tvist om kommissionsavtal

Den som för annans räkning, men i eget namn säljer eller köper vissa typer av egendom kallas för kommissionär. Om du är uppdragsgivare kallas du för kommittent och relationen mellan dig och kommissionären bör alltid regleras i ett avtal för att förhindra kostsamma tvister i framtiden. I den här artikeln kommer vi att gå igenom förutsättningarna för ett kommissionsavtal för att du ska undvika att hamna i en tvist i framtiden.

Vad är ett kommissionsavtal?

Det är ett avtal som kortfattat reglerar en typ av relation mellan antingen företag eller personer. Den som för annans räkning i eget namn säljer eller köper varor, värdepapper eller annan lös egendom kallas för kommissionär. Den som istället gett kommissionären det här uppdraget att sälja varor, värdepapper eller annan lös egendom kallas för kommittent. Det här regleras i 1 § kommissionslagen (2009:865).

Om du är kommissionär kan du ingå avtal med utomstående, det vill säga tredje man, i eget namn men för kommittentens räkning, när du till exempel säljer värdepapper eller varor som ägs av kommittenten. Du får vid försäljning kommission, eller provision som det också kallas, som brukar vara procentuell och baserad på försäljningspriset. Om det ifrågavarande uppdraget som du ska företa för kommittentens räkning faller inom näringsverksamhet som kommissionären bedriver, kallas denne istället för handelskommissionär.

Tvist om kommissionsavtal

Så, sammanfattningsvis krävs det för att det ska föreligga ett kommissionsförhållande följande:

  1. det ska föreligga ett uppdrag
  2. uppdraget ska utföras för annans räkning
  3. men i eget namn
  4. uppdraget ska gälla försäljning eller köp
  5. objektet ska vara varor, värdepapper eller annan lös egendom.

Vad innebär att sälja på kommission?

Om du väljer att sälja på kommission innebär det som sagts ovan att kommissionären inte har köpt varorna av dig, utan säljer dessa för din räkning. Det innebär att vid till exempel butiksförsäljning, som är en vanlig distributionsform för mindre företag, får du betalt först när butiken sålt dina varor och butiken tar då även en procentuell del av försäljningspriset. En kommissionär, som butiken i det här fallet, har rätt till provision (ersättning) för sålda varor under den tidsperiod som ert kommissionsförhållande sträcker sig.

Hur bokför man kommission?

Kommissionären tar emot betalningar från kunderna och eftersom denne säljer dina varor, är han eller hon redovisningsskyldig gentemot dig för betalningarna. De pengar som kommissionären får för sin försäljning ska därför sättas in på ett särskilt redovisningskonto om kommissionären inte redovisar försäljningsintäkterna direkt till dig.

Är kommissionslagen tvingande?

Kommissionslagen är inte tvingande utan är delvis dispositiv. Det innebär att ni som parter kan själva avtala på det sätt som ni önskar. Ni kan även avtala om andra bestämmelser än de som anges i kommissionslagen. Det finns dock några undantag från det här, det vill säga då kommissionslagen är tvingande. För att ta några exempel är lagen tvingande då kommittenten är en konsument och kommissionären en handelskommissionär, detta för att stämma bättre överens med konnsumetskyddslagstiftninge. Kommissionärens rätt till avgångsvederlag beräknat på i lagen angivet sätt när ett kommissionsavtal upphör går inte heller att avtala runt.

Hur ska man gå tillväga för att avgöra om ett avtal är ett kommissionsavtal?

För att ta reda på om ett avtal är ett kommissionsavtal bör du helt enkelt se till avtalets utformning. Det är de faktiska villkoren i kommissionsavtalet som avgör om det föreligger ett kommissionsförhållande eller inte. Det räcker alltså inte med att avtalet är benämnt som ett kommissionsavtal. Några omständigheter som talar för att det föreligger ett kommissionsförhållande är till exempel om kommissionären har rätt att returnera varor. Detta gäller även om kommittenten har ett resultatintresse på så vis att denne gentemot kunden vill uppnå bästa möjliga försäljningsvillkor, speciellt vad gäller priset. Även vem som är skyldig att försäkra varorna, vem som ansvarar kostnadsmässigt för lagret och lagerhållning samt hur varorna ska redovisas har betydelse för att avgöra om det föreligger ett kommissionsförhållande eller inte.

Att tänka på

Har du ingått ett kommissionsavtal och det har uppstått en tvist, rekommenderar vi dig att du kontaktar oss på Vasa Advokatbyrå som har jurister som är specialiserade på tvistlösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/2019/312

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om kommissionsavtal

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.