Fullmaktshavare, fullmaktsgivare & fullmaktstyper

Ibland finns det behov att någon annan utför en rättshandling åt dig. Det kan exempelvis vara att någon ska förhandla om ett bilköp åt dig, att en av dina anställda ska köpa in varor eller liknande till ditt företag. Du kan då ange i en så kallad fullmakt att en annan person har rätt att … Fortsätt läsa Fullmaktshavare, fullmaktsgivare & fullmaktstyper