Skadestånd från staten, kommunen eller annan verksamhet som staten svarar för

Vad krävs för att skadestånd ska bli aktuellt när det offentliga gjort fel?

Om någon tar sönder dina saker eller när något du köpt slutar att fungera är det oftast självklart att begära skadestånd. Men vad krävs egentligen från en juridisk synpunkt för att kunna begära ut skadestånd från staten eller kommunen? Vad behöver du som privatperson tänka på om du vill driva en juridisk process och vilka finns det några specifika förutsättningar som måste vara uppfyllda?

Skadestånd från staten, kommunen eller annan verksamhet som staten svarar för

Grundtanken i skadeståndsrätten är att sätta den skadelidande i samma sits som skadan inte hade inträffat. Det kan sägas att en av skadeståndets funktion är reparationen av händelsen som skadan orsakade. Exempelvis om något skadat kroppen kan personen få ersättning för eventuell medicinering och läkarkostnader. Den som har lidit av skadan får ersättning i pengar för att täcka eventuella förluster och skador som kan uppkomma. Utgångspunkten i skadeståndsrättsliga förhållanden att det ska ske utanför avtalsförhållanden för att kunna göras gällande. Om parterna inte är bundna av ett kontrakt bestäms kostanden av utomobligatoriska förhållanden eller skadeståndsrätt. Centralt inom ämnet skadeståndslagen som avgör hur själva bedömningen ska gå till.

Sverige och EU

Internationella konventioner så som Europakonventionen eller EU-stadgan kan göra staten skadeståndsskyldig mot den enskilde vid överträdelser. Staten kan genom skadestånd bli ersättningsskyldig för rättsstridiga, men även rättsenliga handlingar. Ett exempel på en rättsenlig handling kan sägas vara expropriation. Vid utkrävande av ansvar från det offentliga är att skillnad görs på statligt, kommunalt och annan verksamhet. ”Det offentliga” brukar benämnas som ett samlingsnamn på begreppen även om det i praktiken är liten skillnad hur själva processföringen ska göras. Stat och kommun kan enligt lag hållas ansvarig för privaträttslig verksamhet och kan i sammanhanget benämnas som ”annan verksamhet”.

Vad krävs för att staten ska kunna hållas ansvarig?

Utgångspunkten är att staten och kommuner ska kunna hållas ansvariga för ekonomiska skador som orsakats i verksamheten. Ansvaret vid myndighetsutövning kan sägas vara mer vittomfattande och omfatta fler typer av skador jämfört med när befattningshavare kan hållas ansvariga. När kommunen och staten tar offentligrättsligt ansvar kallas det för myndighetsutövning. Termen aktualiserar ett regelverk som innefattar ett särskilt ansvar som skiljer sig från när staten svarar för en privaträttslig verksamhet. Det framgår inte av lagtexten vad som avses med myndighetsutövning. Enligt doktrin och motiven till skadeståndslagen fokuserar man vid maktutövning som innebär tvångsutövning och ska bestå i ett faktiskt handlande.

Skadestånd från staten, kommunen eller annan verksamhet som staten svarar för

För att skadestånd ska kunna aktualiseras uppställs lagkrav på fel eller försummelse. Exempel kan vara misstag vid tillämpning av rättsregler av domstol. I enlighet med avgöranden måste misstag vid myndighetsutövning vara klara för att skadeståndsskyldighet ska kunna aktualiseras. Andra fel eller försummelser som kan bli aktuella är frågor om felaktig tillsättning av tjänst eller dröjsmål vid behandling av ärenden.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med skadeståndsrätt i snart två årtionden. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skadestånd från staten, kommunen eller annan verksamhet som staten svarar för

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.