Sälja råvind

I er bostadsrättsförening kanske ni har en vind som ni inte använder till någonting. Sådan vind brukar kallas råvind och det finns stora möjligheter att göra om det till en inredd våning, som kan generera inkomster till er förening. Det är några saker man som förening behöver tänka på innan försäljningen, och dessa punkter kommer behandlas i den här artikeln.

Sälja råvind

Sälja råvind ger ekonomisk vinning för föreningen

Innan ni sätter igång med att höra med era medlemmar om ni kan dra igång med projektet att bygga om råvind till en våning, kan det vara en fördel att undersöka vad våningen i slutändan kommer ha för marknadsvärde, och om det är värt för er att utföra ombyggnaden. För att ta reda på det rekommenderar vi att ni tar kontakt med någon som har kunskaper om det gällande marknadsläget. När ni tar hjälp av en sådan värderingsman får ni en bild av värdet på råvinden. Generellt borde vindsvåningar ha ett högre värde i stora städer än ute på landsbygden. Läget är således en bra utgångspunkt för ert beslut.

Kontakt med medlemmarna

Det finns både fördelar och nackdelar med att sätta igång ett projekt med att omvandla en råvind till en våning som går att bo i. Det är viktigt att medlemmarna får reda på allt vad det innebär med ett sådant projekt. Då dessa ombyggnader genererar inkomst till bostadsrättsföreningen så kan avgiften som medlemmarna betalar sänkas. Samtidigt är det oundvikligt att det förekommer störningar vid en ombyggnad av en råvind. Därför är det klokt att ni i er förening informerar medlemmarna ungefär hur omfattande störningarna kommer bli, men vad de kommer tjäna på att utstå störningarna. Om ni vill undvika att medlemmar senare sätter sig på kant mot ombyggnaden, när den väl är igång, kan det vara bra att komma ihåg att medlemmar som är väl informerade om störningar klagar mindre än medlemmar som inte är informerade. Det är nämligen medlemmarnas röster på föreningsstämman som avgör om ni får genomföra ombyggnaden eller ej, eftersom det i regel anses som en sådan väsentlig förändring av fastigheten som styrelsen inte själva får besluta om. Utan att någon medlem motsätter sig krävs endast enkel majoritet för att få genomföra projektet, vilket innebär att lite mer än hälften röstar för förslaget. Men har ni inte informerat medlemmarna ordentligt om fördelarna som följer av ombyggnaden, och någon medlem motsätter sig projektet, krävs istället att två tredjedelar av rösterna, röstar för förslaget. Ni vill inte riskera att medlemmarna motsätter sig i så stor utsträckning att projektet måste läggas ner innan det knappt har börjat.

Sälja råvind

Bygglov om du ska sälja råvind

Bygglov får ni genom att skicka in en bygglovsansökan. Om ni gör det själva kan det lätt bli fel. Vanligtvis brukar föreningar låta en byggmästare göra den ansökan, för att föreningen ska kunna försäkra sig om att ansökan blir korrekt. Skulle ni göra sådan ansökan själv, är risken stor att byggmästaren ändå får göra om det mesta i den ansökan, vilket inte är kostnadseffektivt för er förening.

Behov av ett juridiskt ombud

Det är många praktiska bitar som behöver göras för ett sådant här projekt, vilket kan vara problematiskt om man inte är jurist. Till att börja med så kan ni behöva hjälp med att ta fram ett kontraktsförslag, så att ni kan undersöka vilken entreprenör som ni kan få det mest gynnsamma avtalet med. Med tanke på de störningar som era medlemmar kommer utsättas för, så vill ni att lönsamheten för era medlemmar ska vara så stor som möjligt.

Vidare så kan det vara bra att en jurist ser över avtal som tecknas med entreprenören. Det är lätt hänt att avtal blir fel om man som förening själv upprättar avtal. Vidare kan det finnas juridiska hinder som gör att er ombyggnad inte är tillåten, och det är lätt att missa något sådant förbud. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av såväl bostadsjuridik som avtalsjuridik. Planerar ni försäljning av er råvind så tveka inte att höra av er så hjälper vi er med ert ombyggnadsprojekt.

Sälja råvind
Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att missa förbud för ombyggnad av er råvind, såsom kulturmärkningar mm.

* Få hjälp med att göra en försäljning av råvinden juridiskt korrekt.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån lag och stadgar.

* Minimera möjligheterna att teckna bristfälliga avtal med exempelvis en entreprenör.

* Maximera era chanser att få till en så bra affär som möjligt.

* Slipp oroa er för att ombyggnaden och allt runt omkring inte är juridiskt riktigt.

Kontakta oss här för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna bostadsjurister.

Läsvärt

https://www.hemnet.se/artiklar/unika-hem-arkitektur/2018/10/03/en-av-landets-mest-exklusiva-lagenheter-byggs-pa-ostermalm

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614

https://www.hsb.se/stockholm/brf/morkullan/valkommen-till-brf-morkullan/om-projekt/pagaende/exploatering-av-vindar/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bostadsrattsforeningen-rektangeln-21-ravindar-saljs-till-underpris

https://fastighetstidningen.se/bygge-i-botten-kan-bli-toppen/
Ta kontakt!

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.