Kanske har du som medlem en uppfattning om att alla i en bostadsrättsförening ska behandlas lika och att om en medlem har fått tillåtelse att göra något, får alla andra medlemmar också göra på samma sätt. Men riktigt så fungerar det inte. I den här artikeln kommer vi gå igenom likhetsprincipen och generalklausulen, som sätter ramarna för hur medlemmarna i en bostadsrättsförening faktiskt för behandlas. Ha dock i åtanke att vad som framgår av den här artikeln endast är översiktligt och att det kan finnas undantag från vad som anges i den här artikeln.

Likhetsprincip och generalklausul för bostadsrättsförening

Likhetsprincipen

Precis som för andra typer av sammanslutningar gäller likhetsprincipen även för bostadsrättsföreningar. Rättigheten som en medlem i en bostadsrättsförening har genom likhetsprincipen, är att den normalt sätt har en rätt att bli behandlad på samma sätt som resten av medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Detta är dock under förutsättning att inget annat är reglerat i stadgarna eller i lag, för då gäller normalt sätt vad som regleras där i stället. Exempelvis kan det framgå av stadgarna vissa regler som gäller för företagare som har en lokal i föreningen, och andra regler för privatpersoner som har en bostadslägenhet. Likhetsprincipen bör respekteras av styrelsen i bostadsrättsrättsföreningen.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Generalklausulen

Även om likhetsprincipen inte uttryckligen regleras i någon lag, gäller den i alla fall. Däremot finns det en så kallad generalklausul som fungerar som ett komplement till likhetsprincipen. Generalklausulen kan du faktiskt finna i en lag, närmare bestämt i 7 kapitlet 42 § lagen om ekonomiska föreningar. Varför den regeln gäller för en bostadsrättsförening, beror på att en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. Även om mycket av regleringen för bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen, kan du även finna viss reglering i lagen om ekonomiska föreningar.

Enligt generalklausulen har bostadsrättsföreningen normalt sätt inte rätt att utföra en rättshandling eller någon annan rättshandling, om resultatet av det blir att medlem eller annan får en fördel som kan betraktas som otillbörlig, samtidigt som föreningen eller annan medlem lider någon nackdel.

Att tänka på

Är du medlem i en förening och anser att du tror att din bostadsrättsförening fattat beslut som du anser är felaktigt, kan det vara bra att kontakta en jurist som driver tvisten mot bostadsrättsföreningen. Om du i stället är med och driver en bostadsrättsförening och någon medlem sätter sig på kant på grund av ett beslut som ni fattat, kan även du ha nytta av att anlita en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har under många år bistått såväl bostadsrättsföreningar som bostadsrättshavare i tvister rörande bostadsjuridik. Du är välkommen att kontakta oss för hjälp med att driva din tvist.

Läsvärt

Vad är en ekonomisk förening? – Bolagsverket

Nedsättning av årsavgift | SvJT

Bostadsrätt i Stockholm –5 saker när du bor i en bostadsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrätt – Rätt att ta del av handlingar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ändra stadgar bostadsrättsförening – Stadgarnas syfte och möjlighet att ändras – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt