Bostadsrätt – Rätt att ta del av handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen som är en av våra grundlagar i Sverige, anges att alla medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar, även kallat offentlighetsprincipen. Alla handlingar i Sverige anses dock inte vara offentliga, och då är rätten att få ut handlingarna inte lika självklar.

När du är medlem i en bostadsrättsförening kan du känna att du vill ha insyn i vad som händer och sker i din förening. Av den anledningen vill du få ut handlingar som upprättas inom föreningen. I den här artikeln kommer förklaras vad som gäller beträffande föreningens handlingar och om de kan lämnas ut till medlemmarna.

Bostadsrätt – Rätt att ta del av handlingar

Styrelseprotokoll i en bostadsrättsförening

De protokoll som förs vid styrelsesammanträden kallas styrelseprotokoll. Dessa är inte offentliga, vilket innebär att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen inte har rätt till att ta del av dem. Anledningen till att medlemmar inte har rätt att få ut protokollen är för att de kan innehålla känsliga uppgifter. Det kan exempelvis framgå av styrelseprotokollet att en viss medlem kommer vräkas från sin bostadsrätt. För att undvika att någon enskild medlem ska kunna drabbas, hade protokollen behövt vara luddigt formulerade, vilket inte vore bra om man behöver gå tillbaka senare och titta på beslutet. Därför anses det bättre att protokollen hålls hemliga. Om du är styrelseledamot eller styrelsesuppleant har du däremot rätt att ta del av protokollen. Den rätten gäller även protokoll som upprättats innan du blev invald i styrelsen.

Medlemmars insyn i styrelsens arbete

Eftersom styrelseprotokollen inte får ges ut till medlemmarna, behöver de få information på något annat sätt gällande vad som händer i styrelsen. Det brukar lösas genom att medlemmarna får nyhetsbrev i brevlådan eller att information läggs upp på föreningens hemsida. På så sätt får medlemmarna insyn i styrelsens arbete utan att information om enskilda medlemmar kommer till den andra medlemmarnas kännedom.

Stämmoprotokoll från en bostadsrätt

Under en föreningsstämma ska det föras ett protokoll över röstlängd, de fattade besluten på stämman, röstsiffror från eventuell omröstning och om kallelsen godkänns. Det protokollet kan senare justeras vid behov. Senast tre veckor efter justering måste föreningens medlemmar ha tillgång till stämmoprotokollet på hemsidan eller i annan form. Det betyder alltså att till skillnad från styrelseprotokollet har medlemmarna rätt att få ut stämmoprotokollet.

Bostadsrätt – Rätt att ta del av handlingar

Att tänka på för att få ta del av handlingar

Även om handlingar inte alltid kan lämnas ut till dig som medlem, har du många andra rättigheter i din förening. När man bor i en bostadsrättsförening kan det vara bra att veta hur man kan påverka vad som händer i föreningen. Vidare är det bra att känna till hur en medlem går tillväga vid missnöje av något. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrätt. Hör gärna av dig så hjälper vid dig med dina frågor och ärenden.

Bostadsrätt – Rätt att ta del av handlingar
Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Skaffa dig kunskap om vad du har för rättigheter som medlem i din bostadsrättsförening.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån stadgar och rättsläge.

* Maximera dina chanser att få igenom din vilja i din förening.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att föreningen har laglig grund för olika handlingar mot dig.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.