Ändra stadgar bostadsrättsförening – Stadgarnas syfte och möjlighet att ändras

Stadgar är de regler som bostadsrättsföreningen satt upp för sina medlemmar att följa. Vad de består av är viktigt redan för grundandet av en bostadsrättsförening då bolagsverket, som är den myndigheten som en förening registrerar sig hos, måste acceptera stadgarna för att föreningen ska få registreras. Att ha i åtanke när man som förening upprättar stadgar är att de inte får vara olagliga, otydliga, vilseledande eller annars vara motsägelsefulla. Skulle en olaglig bestämmelse ändå tillåtas registreras, så betyder det inte för den saken att den stadgan då blir laglig.

Ändra stadgar bostadsrättsförening – Stadgarnas syfte och möjlighet att ändras

Syftet med stadgar och kan man ändra stadgar i en bostadsrättsförening?

Stadgarna är ett bra sätt för att de medlemmar ni har i föreningen och även framtida medlemmar ska veta hur ni bedriver er förening, men kan även fungera som ett sätt att medvetandegöra medlemmarna på vad som gäller allmänt i bostadsrättsföreningar enligt lag. Hur omfattande stadgarna ska vara är en balans mellan att antingen vara för kortfattade eller alldeles för informativa.

Ändra stadgar bostadsrättsförening

Om det finns en vilja att ändra stadgarna så är det viktigt att veta att det endast är föreningsstämman som får göra det. Vill föreningsstämman ändra stadgarna kan de använda sig av en av två metoder, vilka kommer redogöras för nedan under separat rubrik.

Alla röstberättigade röstar för ändringen på en föreningsstämma

Den första metoden går ut på att man endast håller en stämma men att alla som får rösta på föreningsstämman måste närvara på den. Vidare måste alla de röstberättigade rösta för den föreslagna ändringen. Det räcker med att en motsätter sig, så går det inte att använda sig av den här metoden. Inte heller räcker det med att alla som väljer att dyka upp på stämman röstar för ändringarna. Det är lätt att tänka sig att i en bostadsrättsförening med många medlemmar är det väldigt svårt att få samtliga röstberättigade till en stämma, och ännu svårare att få alla dem att rösta för förslaget om ändringen.

Ändra stadgar bostadsrättsförening – Stadgarnas syfte och möjlighet att ändras

Beslut på två efterföljande föreningsstämmor

Den andra metoden går istället till så att man röstar om ändringen av stadgarna på två efterföljande föreningsstämmor, vilka kan vara både ordinarie och extra stämma. Det ställs inte ett krav på att någon av de två stämmorna måste utgöra den ordinarie stämman. På den första av dessa stämmor så är kravet endast enkel röstmajoritet för beslutet. Däremot på den andra stämman, där samma förslag om ändring måste läggas fram som lades fram på första stämman, krävs kvalificerad majoritet. När majoritetskravet är kvalificerad majoritet så måste tv tredjedelar av de röstande medlemmarna rösta för stadgeändringarna. Med röstande medlemmar menas de medlemmar som är på den andra stämman och som har rätt att rösta.

Vid den andra metoden så tar det tid att få till stadgeändringarna. För att stämmorna får inte hållas efter varandra med för kort mellanrum, och kallelsen till den andra stämman får inte skickas ut förrän första stämman är avslutad. Om man kan få till stadgeändringar genom första metoden är den absolut att föredra, men som nämnt kan det vara väldigt svårt att uppnå i stora bostadsrättsföreningar.

Stadgar som kräver ännu större majoritet

Gällande dessa stadgar krävs genom förfarandet av den andra metoden för att ändra stadgar, att tre fjärdedelar av de röstande röstar för ändringen. De stadgar som faller inom ramen för denna kategori är de som bestämmer hur beräkningen av årsavgifterna ska gå till. Första metoden att alla röstberättigade röstar för ändringen, är tillräckligt även för dessa stadgar.

Sedan finns en kategori med krav på ytterligare större majoritet. Där krävs det att alla röstande på stämman röstar för förslaget. I denna kategori finner vi stadgar som bestämmer vilken summa som medlemmarna kommer att få, om bostadsrättsföreningen någon gång i framtiden skulle upplösas.

Ändra stadgar bostadsrättsförening – Stadgarnas syfte och möjlighet att ändras

Att tänka på

Som ni kanske uppmärksammat vid läsande av den här artikeln, så är det viktigt att veta vad det rör sig om för typer av stadgar, då det krävs olika typer av röstmajoritet för en giltig ändring av de olika typerna av stadgar. Det är lätt att det kan bli fel och då blir ändringarna inte giltiga. Om ni vill vara säkra på att ni gjort eller kommer lyckas göra en lagenlig ändring av stadgarna, tveka inte att höra av er till Vasa Advokatbyrå för hjälp och konsultation. Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av frågor som rör bostadsrättsföreningar.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att göra ogiltiga ändringar av era stadgar.

* Skaffa en bedömning vad som gäller just kring de stadgar som ni vill ändra i er förening.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Minimera onödiga risker för att göra fel.

* Maximera din trygghet att era ändringar av stadgar har gått till juridiskt korrekt.

Läsvärt

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/driva/andra-stadgarna-bostadsrattsforening-1.12773

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/stadgeandring

https://www.brf-nytt.se/foreningar-behover-se-over-stadgarna-efter-lagandring

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/driva/andra-stadgarna-ekonomisk-forening-1.12771

Kontakta oss här för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med våra erfarna jurister inom bostadsjuridik.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ändra stadgar bostadsrättsförening – stadgarnas syfte och möjlighet att ändras

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.