För att du som köpare ska kunna göra gällande konsekvenser mot en säljare måste det röra sig om ett kontraktsbrott, eller ett avtalsbrott som det också heter. I den här artikeln behandlas köpförhållandet mellan en köpare och säljare där både är privatpersoner och behandlas vidare vad man har för rättigheter som köpare om säljaren inte håller det som avtalat. Avtalsbrott som kommer behandlas i artikeln är, försening med att lämna över vara, fel i vara och slutligen rättsliga fel. Vidare kommer endast beröras vad som gäller då säljaren ska transportera varan till dig som köpare, inte de fall då köparen ska hämta varan. Köpare och säljare kan också komma överens om annat än vad som står i köplagen, men i artikeln behandlas endast avtal som följer köplagens regler.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
kontraktsbrott

Försening med vara kan vara kontraktsbrott

Varan ska i regel anses avlämnad till köpare vid säljarens överlämnande till transportbolaget. Har transportbolaget fått varan enligt den tid som du som köpare avtalat med säljaren, anses inte varan vara försent avlämnad till dig. Det anses som ett transportköp om säljaren ska se till att varan levereras, så det behöver inte vara säljaren själv som transporterar varan utan kan vara exempelvis ske genom ett transportbolag.

Däremot är det annorlunda avseende när varan ska anses som avlämnad om varan ska transporteras inom den ort där säljaren finns eller om transporten ska ske till en ort där säljaren ofta levererar dennes varor. Inte heller anses varan som avlämnad när den börjar transporteras om det är säljaren som själv sköter transport av varan. I dessa fall anses avlämnandet inte ha skett förrän varan lämnats över till dig som köpare. Anledningen till att avlämnandet anses ske senare i dessa fall är att lagstiftaren har ansett att säljaren då har större kontroll över varan än vad som gäller i de fall som faller under huvudregeln.

Fel i vara kan vara kontraktsbrott

Efter att du som köpare fått varan avlämnad ska du kontrollera varans skick. Om varan är felaktig ska du så snabbt som möjligt meddela säljaren om felet som du upptäcker, vilket också kallas att reklamera vara, vilket kan vara kontraktsbrott. Vid försenad reklamation kan köpare inte längre göra gällande fel i vara mot säljaren.

Reklamationen ska göras till säljaren inom skälig tid. Generellt sett gäller att privatpersoner har längre tid på sig att göra gällande fel än vad företagare har. Dock gäller olika tid beroende på vad det gäller för vara och vad det gäller för fel. Om det är fel som inte går att se med blotta ögat, kan det anses rimligt att det tar längre tid för en köpare att upptäcka felet. Skulle säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder, kan köparen rikta ansvar mot säljaren även efter utgången skälig reklamationstid.

kontraktsbrott2

Rättsliga fel

Den här typen av fel gäller då säljaren sålt en vara som denne inte har rätt att sälja. Förenklat kan man säga att rättsliga fel är de fel som inte gäller skicket på en vara. Ett exempel är om säljaren faktiskt inte äger varan. Självklart får en säljare inte sälja en vara som tillhör någon annan och därför finns det då ett rättsligt fel på varan. Ett annat exempel är om säljaren samäger en vara med någon och den andra ägaren inte gett sitt samtycke till att varan säljs till dig.

Att tänka på

Om säljaren har gjort sig skyldig till någon av nämnda avtalsbrott, kan du ha möjlighet att rikta ansvar mot säljaren för det. För att kunna göra gällande ansvar mot säljaren rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av köp – och avtalsrätt. Kontakta oss så hjälper vi dig att rikta ansvar mot säljaren för avtalsbrottet.

kontraktsbrott3

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Se till att undersöka din vara så fort du får den så att du inte missar möjligheten att göra gällande säljarens avtalsbrott.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att göra gällande fel i vara.

* Slipp att själv behöva rikta ansvar mot säljaren för avtalsbrott.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt