Kontraktsbrott säljarens dröjsmål – påföljder

Kontraktsbrott är inte ett brott i straffrättslig mening, som det är att begå misshandel. Utan kontraktsbrott är då någon av avtalsparterna inte har handlat i enlighet med parternas avtal. Ett av de vanligaste kontraktsbrotten från säljarens sida är om säljaren är försenad med leverans av varan, vilket kan vara kontraktsbrottet som benämns som dröjsmål i köplagen. Regleringen av vad som gäller när säljaren är i dröjsmål med en vara, som ska levereras till dig som köpare, framgår av 22 § köplagen. I den här artikeln ska vi gå igenom vilka påföljder som du kan göra gällande mot en säljare, som är i dröjsmål med din vara. Den här artikeln kommer också att uteslutande beskriva vad som gäller enligt köplagen, vilken inte blir tillämplig om det rör köpeavtal mellan en företagare och en konsument. Alltså gäller det som anges i den här artikeln endast mellan två näringsidkare, eller mellan två privatpersoner.

Kontraktsbrott

Kräva att säljaren fullgör köpet

Den första påföljden som du som köpare kan göra gällande mot säljaren regleras i 23 § köplagen, och vilket är att du kan kräva att säljaren fullgör köpet. Kanske är den här påföljden mest aktuell för dig som beställt en vara som är specialtillverkad, eller alternativt att det rör en vara som det råder svårigheter att få tag på hos någon annan än säljaren.

Rätten till att kräva fullgörelse är inte helt utan undantag. Bland annat kan säljaren befrias från den skyldigheten, om omständigheten är sådan att säljaren stöter på ett hinder som inte går att övervinna. Exempel på när undantaget kan bli tillämpligt, är om det unika föremålets varuparti av någon anledning skulle ha förstörts. I det läget är huvudregeln att säljaren inte längre har en skyldighet att fullgöra köpet.

Rätt att häva köpet vid kontraktsbrott

Regleringen av vad som gäller för hävning när säljare är i dröjsmål, framgår av 25 och 26 §§ köplagen. Förutsättningen för att du som köpare ska kunna ha en möjlighet att kunna häva köpet, är att dröjsmålet ska anses vara av väsentlig betydelse för dig. Utöver att det ska vara av väsentlig betydelse för dig, brukar det även ställas ett krav på att säljaren faktiskt insett eller måste ha insett att kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse för dig.

Huruvida kravet på väsentlig betydelse ska anses vara uppfyllt eller ej, sker utifrån din synpunkt. Med det menas dock att det ska ske en objektiv bedömning, så bara för att du tycker att det är av väsentlig betydelse räcker inte för att kravet ska vara uppfyllt. Vad som anses som väsentlig betydelse måste alltid utredas i det enskilda fallet.

Att tänka på:

Förhåller det sig på så vis att den som du köpt en vara av är i dröjsmål med varan, föreslår vi att du kontaktar en jurist som hjälper dig med att inleda en tvist mot säljaren. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med att driva din tvist. Du är mer än välkommen att kontakta oss.

Läsvärt om kontraktsbrott

Köplagen | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

Det gäller som undersökningsplikt när du ska köpa bostadsrätt (expressen.se)

Skadestånd – Hantverkare – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ansvarsfriskrivning – Klausuler för begränsning av ansvar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Säga upp avtal – när du kan säga upp avtal innan uppsägningstid gått ut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.