Förutsättningsläran – vi förklarar detta avtalsrättsliga begrepp

Huvudregeln inom avtalsrätt är att ett avtal som har ingåtts mellan parter ska hållas. I undantagsfall kan det vara möjligt att gå ifrån huvudregeln. Ett sådant exempel ryms inom ramen för förutsättningsläran. Det begreppet kommer du ha fått en insikt i efter att du tagit del av den här artikeln.

Fyra kriterier för att kunna bli aktuell

Med stöd av förutsättningsläran kan en part i vissa fall bli befriad från att behöva uppfylla förpliktelserna i ett avtal som denne har skrivit under. Situationen behöver då normalt sätt vara sådan, att parten då denne ingick avtalet, inte kände till de riktiga omständigheterna. Det brukar ställas upp fyra kriterier som behöver uppnås, för att det ska kunna bli fråga om frånträde från avtal i enlighet med förutsättningsläran.

Första kriteriet är en förutsättning som parten haft. Andra kriteriet är att denna förutsättning ska varit synbar för den andra avtalsparten. I tredje kriteriet ställs det upp ett krav på att förutsättningen ska ha varit så pass väsentlig att den påverkat bestämmande för den som är förutsättningspart, att fortfarande ha en önskan att ingå avtalet enligt de villkor som parterna enats om i avtalet. Sedan har vi fjärde kriteriet som säger att det ska vara skäligt att risken för den felaktiga förutsättningen läggs över på den andra avtalsparten.

De tre första kriterierna brukar man utgå ifrån, för att kunna bedöma om parten faktiskt haft sådan väsentlig förutsättning, som krävs. Sedan görs en bedömning om den andra avtalsparten ska ha haft en insikt om det.

Att tänka på

Du bör ha i åtanke att det i praktiken ofta är svårt att kunna göra gällande att du haft sådan väsentlig förutsättning. Situationen då det är något lättare att vinna framgång med det, är om du på något sätt gjort gällande det när du och din avtalspart ingick avtalet och att du på något sätt kan bevisa att du nämnt det.

Oavsett av vilken anledning som du och din avtalspart har blivit oense, är det bästa att ta kontakt med en jurist som hjälper dig att driva tvisten mellan dig och din avtalspart. Vasa Advokatbyrå AB är behjälpliga såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar i avtalstvister. Tveka inte att söka vår hjälp med att driva din tvist.

Läsvärt

Läkare får behålla den omstridda lyxvillan | SVT Nyheter

Serneke döms för avtalsbrott – krävs på över 3 miljoner kronor (di.se)

Hävning av avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtalsjurist Stockholm – Jurist hjälper dig med avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skriva avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.