Äntligen är din bostadsrätt såld och du har flyttat till din nya bostad. Allt känns toppenbra och nu kan ditt nya liv börja. Men så får du tyvärr ett tråkigt besked. Den som du sålt din bostadsrätt till, menar att det finns fel i bostadsrätten. Dessutom att felet är ett sådant dolt fel, som du som säljare kan bli ansvarig för. Vad ska du göra nu? I den här artikeln ska vi förklara vad som gäller kring fel i bostadsrätt, vad som kan anses vara ett dolt fel och även när du som säljare kan bli ansvarig för ett fel, som köparen upptäckt efter avslutad bostadsaffär.

Fel i bostadsrätt

Olika typer av fel i bostadsrätt

Fel i bostadsrätt går att dela in i olika kategorier. Konkret fel innebär antingen att något i bostaden inte är så som det anges i avtalet, vilket exempelvis kan vara hur många kvadratmeter som bostaden är på. Abstrakt fel är i stället ett fel som inte stämmer överens med vad köparen rimligen kunnat förvänta sig. Dolt fel är en typ av abstrakt fel.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Fel i bostadsrätt och dolt fel

Med dolt fel menas ett fel som en köpare rimligen inte kunnat upptäcka vid en undersökning av bostadsrätten. Till skillnad från köp av fastighet, är inte undersökningsplikten för köparen lagstadgad. Däremot gäller som huvudregel en undersökningsplikt för köparen av bostadsrätten ändå, om denne blir ombedd att titta på lägenheten. Även om köparen inte upptäckt felet, är det inte säkert att det juridiskt anses som ett dolt fel. Det kan exempelvis vara så att köparen inte anses ha genomfört en sådan noggrann undersökning, som rimligen kan krävas av en köpare. Huruvida ett fel betraktas som dolt eller ej får bedömas i varje enskilt fall.

Säljarens ansvar vid dolt fel

Bara för att en köpare hävdar ett dolt fel innebär inte det att du som säljare av bostadsrätten automatiskt blir ansvarig för det dolda felet. Det är möjligt att det faktiskt inte rör sig om ett dolt fel. Dessutom kan det vara så att även om det rör ett dolt fel, har det tagit för lång tid för köparen att reklamera felet, för att du som säljare ska bli ansvarig för felet.

Säljarens ansvar vid dolt fel

Att tänka på vid fel i bostadsrätt:

Har den som köpt din bostadsrätt gjort gällande dolt fel mot dig, kan du med fördel kontakta en jurist som hjälper dig med din tvist. Det är som sagt inte säkert att du behöver bli ansvarig för det felet. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med din tvist. Tveka inte att höra av dig till oss!

Läsvärt

Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen | SvJT

Mäklaren har ingen skyldighet att ta reda på att det finns bygglov | SVT Nyheter

Råd vid tvist – och konkreta tips – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bevisbörda tvistemål – vem det är som måste bevisa vad – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Fel i bostadsrätt – hur gör man om tvist uppstår? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt