Delad entreprenad abt 06: Så fungerar det och ansvarsfördelningen

Att fördela ansvar i byggprojekt kan vara en huvudbry. Delad entreprenad under ABT 06 reglerar hur ansvar och uppgifter delas mellan olika parter. I denna artikel går vi igenom grunderna i delad entreprenad och hjälper dig förstå hur avtal och ansvar ska hanteras.

Läs vidare för klarhet i entreprenadens värld!

Vad är delad entreprenad och vilka är de olika parterna involverade?

Delad entreprenad är en uppdelning av entreprenadsarbetet mellan flera entreprenörer, vanligtvis huvudentreprenör eller generalentreprenör. Det innebär att olika parter har olika ansvar och att ansvarsfördelningen är viktig för att projektet ska fungera smidigt.

Huvudentreprenör och generalentreprenör

Huvudentreprenören har det övergripande ansvaret för samordningen av byggprojektet. Denne tecknar kontraktshandlingar med byggherren och ser till att allt arbete utförs enligt entreprenadavtalet.

Generalentreprenören åtar sig att utföra hela eller stora delar av projektet, ofta inklusive projektering och byggnation. Det är viktigt att de båda parterna tydligt definierar sina roller och ansvarsområden för att undvika konflikter.

När ett projekt innefattar flera olika entreprenörer, koordinerar huvudentreprenören arbetet mellan dem. Det säkerställer en smidig arbetsprocess och att deadlines hålls. Att ha klara linjer för ansvarsfördelning minskar risken för missförstånd och tidsförluster.

Nästa punkt handlar om ansvar och ansvarsfördelning i delad entreprenad.

Ansvar och ansvarsfördelning

Huvudentreprenören organiserar och övervakar arbetet. Generalentreprenören tar ansvar för hela byggprojektet, inklusive säkerhet och kvalitetskontroll. Sidoentreprenörerna har specifika arbetsuppgifter och är ansvariga för att utföra dem enligt bestämmelserna.

De delar ansvar med övriga parter för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde och hög kvalitet.

Alla parter måste följa standardvillkor och lagar inom entreprenaden. Detta inkluderar att upprätthålla arbetssäkerheten, hantera tvister och följa bestämmelser vid upphandling.

Genom att tydligt definiera ansvarsområden kan man undvika problem och skapa en effektiv arbetsmiljö. Det är viktigt att förstå alla parternas roller för att säkerställa en lyckad delad entreprenad.

Vanliga frågor och svar om delad entreprenad

Vanliga frågor och svar om delad entreprenad:

 1. Vad innebär delad entreprenad och vilka är de olika parterna?
 • Delad entreprenad är när flera aktörer tillsammans ansvarar för att genomföra byggprojekt.
 • De olika parterna inkluderar huvudentreprenören, generalentreprenören och underentreprenörerna.
 1. Vilket ansvar har huvudentreprenören?
 • Huvudentreprenören har ansvaret för samordningen av det totala projektet.
 • De ansvarar också för övervakning av arbetsmiljön och koordinering av underentreprenörernas insatser.
 1. Vilket ansvar har underentreprenörerna?
 • Underentreprenörerna är ansvariga för utförandet av specifika delar av projektet.
 • Deras arbete ska uppfylla bestämmelserna i standardavtalet och lagarna inom branschen.
 1. Vilka vanliga problem kan uppstå vid delad entreprenad?
 • Vanliga problem kan vara bristande samordning mellan parterna eller förseningar i utförandet av arbetet.
 • Konflikter kring betalningar och tolkning av avtalsbestämmelser kan också uppstå.
 1. Hur kan tvister lösas inom delad entreprenad?
 • Tvister kan lösas genom förhandlingar mellan parterna eller genom domstolsprocesser om enighet inte nås.
 • Viktigt att ha tydliga tvistelösningsklausuler i kontrakten.
 1. Vilka lagar och förordningar är relevanta inom delad entreprenad?
 • Lagar som reglerar arbetsmiljö, byggnormer, och anläggningsrätt påverkar hur projektet genomförs.
 • Bestämmelser kring upphandling och konkurrens påverkar också processen.
 1. Vad är de viktigaste begreppen att känna till inom delad entreprenad?
 • Begrepp som totalentreprenad, utförandeentreprenad, upphandlingsformer, samt olika typer av entreprenadsavtal är viktiga att förstå i detta sammanhang.

Avtal, bestämmelser och lagar inom delad entreprenad

Avtal inom delad entreprenad reglerar de olika parternas ansvar och åtaganden. Det finns standardavtal som tillämpas och olika lagar och förordningar som styr entreprenadsamverkan.

Standardavtal som tillämpas

Standardavtalen som tillämpas inom delad entreprenad abt 06 ger en tydlig ram för avtalets omfattning, ansvarsfördelning och skyldigheter. Dessa avtal fastställer villkoren för samarbete mellan parterna, inklusive huvudentreprenörer, generalentreprenörer och underentreprenörer.

Genom att följa dessa standardavtal kan parterna minimera risken för tvister och missförstånd, samtidigt som de säkerställer att alla involverade uppfyller sina åtaganden inom ramen för delad entreprenad abt 06.

För att säkerställa en smidig och effektiv entreprenadsprocess inom delad entreprenad abt 06 är det avgörande att parterna är väl förtrogna med de standardavtal som tillämpas.

Vanliga problem vid upphandling

Vid upphandling kan vanliga problem uppstå, exempelvis otillräcklig information om projektet och oklara kravspecifikationer. Ibland kan det vara svårt att bedöma leverantörernas ekonomiska ställning eller att säkerställa deras kapacitet.

Det är också vanligt med bristande konkurrens på grund av svårigheter att hitta kvalificerade leverantörer inom en viss tidsram.

Ett annat vanligt problem är att de administrativa kraven kan vara överdrivna eller otydliga. Det kan även uppstå problem med upprättandet av kontrakt och tidsplaneringen för genomförandet av projektet.

Ansvar för underentreprenörer

När underentreprenörer är inblandade i delad entreprenad är det viktigt att tydligt definiera deras ansvarsområden och skyldigheter. Huvudentreprenören har ansvaret för att säkerställa att underentreprenörerna följer de övergripande reglerna och kraven som fastställts i avtalet.

Underentreprenörerna å sin sida bär ansvaret för att utföra sitt arbete enligt de specifika bestämmelserna i sina egna avtal med huvudentreprenören. Att tydligt definiera och fördela ansvar är avgörande för att undvika eventuella missförstånd eller konflikter under projektets gång.

– Entreprenadformer

– Upphandla

Tvistlösning

När ansvarsfördelningen är tydlig och kontraktet är på plats kan det ändå uppstå tvister mellan parterna. Tvistlösning är en viktig del av entreprenadsamarbetet. För att undvika långvariga och dyra rättsliga processer är det viktigt att ha tydliga mekanismer för tvistlösning i avtalet.

Det kan innebära förhandlingar, medling eller skiljeförfarande för att lösa oenigheter som kan uppstå under projektets gång.

Vid tvistlösning är det användbart att ha kompetent juridisk rådgivning för att säkerställa att eventuella tvister hanteras på ett rättvist och effektivt sätt. Detta kan bidra till att minimera risken för förseningar och extra kostnader, vilket är avgörande för ett framgångsrikt entreprenadsamarbete.

Viktiga begrepp inom entreprenad

Inom entreprenad förekommer flera viktiga begrepp som är avgörande att förstå:

 1. Kontraktshandlingar: De dokument som reglerar entreprenadsamarbetet, inklusive avtal, ritningar och tekniska specifikationer.
 2. Entreprenadinlösen: Processen där entreprenören får ersättning för utförda arbeten vid kontraktsbrott eller tvist.
 3. Byggherre: Den part som beställer och finansierar byggprojektet.
 4. Totalentreprenad: När entreprenören ansvarar för både projektering och utförande av byggprojektet.

Lagar och förordningar att känna till

Inom delad entreprenad finns det flera lagar och förordningar som är viktiga att känna till. Dessa regler styr och reglerar hur entreprenadsamarbeten ska utföras och vilka rättigheter och skyldigheter som parterna har. Här är några av de viktigaste lagarna och förordningarna att ha i åtanke:

 1. Entreprenadlag (1994: 1145) – en central lag som reglerar entreprenadavtal, ansvarsfördelning och tvistlösning.
 2. Lagen om offentlig upphandling (2016: 1145) – regler för upphandling av entreprenadtjänster inom den offentliga sektorn.
 3. Plan- och bygglagen (2010: 900) – bestämmelser om planering, byggande och markanvändning vid entreprenadsamarbeten inom byggsektorn.
 4. Arbetsmiljölagen (1977: 1160) – föreskrifter som måste följas för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid entreprenadsamarbeten.

Vanliga Frågor

1. Vad menas med delad entreprenad enligt ABT 06?

Delad entreprenad enligt ABT 06 innebär att ett byggprojekt uppdelas i olika delar, där olika entreprenörer ansvarar för sina specifika områden.

2. Hur fördelas ansvaret i en delad entreprenad?

I en delad entreprenad fördelas ansvaret mellan de olika entreprenörerna, där varje part ansvarar för sitt arbete och de resultat som framkommer ur detta.

3. Varför väljer man delad entreprenad framför totalentreprenad?

Man kan välja delad entreprenad för att få mer kontroll över de olika projektdelarna och för att kunna välja specialiserade entreprenörer för varje unik uppgift.

4. Vilka risker finns det med delad entreprenad?

Risken med delad entreprenad är att det kan uppstå oklarheter kring ansvarsområden mellan de olika entreprenörerna, vilket kan leda till problem under byggprocessen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om delad entreprenad abt 06: så fungerar det och ansvarsfördelningen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.