Vad är delad entreprenad enligt delad entreprenad AB 04?

Delad entreprenad är en entreprenadform där du som beställare delar upp byggprojektet i flera olika kontrakt. Du väljer själv ut olika entreprenörer för olika delar av bygget, som till exempel el, VVS eller markarbeten.

I ett delat entreprenadavtal är det vanligt att du också står för en stor del av projekteringen. Det innebär att du som byggherre tar fram ritningar och tekniska beskrivningar för att sedan få dem utförda av entreprenörerna.

Enligt Delad Entreprenad AB 04 ska varje entreprenör endast ansvara för sin del av byggarbetet. Det betyder också att du behöver ha ett starkt samordningsansvar för att se till att allt går ihop.

Du måste hålla koll på tidsplaner och se till att alla entreprenörer har det de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Kontraktstid, skador och annan viktig information om ansvarsfördelning regleras i standardkontraktet AB 04, vilket ger en ram för hur avtalet ska se ut och fungera.

Ansvarsfördelning och Standardavtal för Delad Entreprenad

I delad entreprenad fördelas ansvaret mellan huvudentreprenören och generalentreprenören enligt standardavtalen AB 04 och ABT 06. Dessa avtal är vanligt förekommande inom byggbranschen för att reglera ansvarsfördelningen och samarbetet mellan parterna.

Huvudentreprenör och Generalentreprenör

Huvudentreprenören har huvudansvaret för ett byggprojekt. Denne anlitas oftast direkt av beställaren och ska se till att arbetet flyter på som det ska. Det är huvudentreprenörens jobb att planera, leda och kontrollera byggarbetet.

De ser även till att alla nödvändiga material finns på plats och att tidsplaner hålls.

Generalentreprenören tar på sig ett ännu större ansvar än huvudentreprenören. I en generalentreprenad står denne nämligen inte bara för själva byggandet utan ansvarar också för projektets samtliga faser – från design till färdigställande.

Generalentreprenören anlitar ofta underentreprenörer och sidoentreprenörer för specifika delar av arbetet men håller alltid det övergripande ansvaret mot beställaren. Samarbetet regleras via standardavtalen AB 04 eller ABT 06 inom byggbranschen, vilket säkerställer klarhet i kontraktshantering och ansvarsfördelning.

AB 04 och ABT 06 som vanliga avtal

AB 04 och ABT 06 används ofta som standardavtal för delad entreprenad. Dessa avtal specificerar entreprenörens och beställarens skyldigheter och rättigheter tydligt. Genom att använda standardavtal minskar risken för missförstånd och tvister under entreprenadprocessen.

AB 04 reglerar entreprenadarbeten inom bygg- och anläggningsbranschen medan ABT 06 rör tekniska installationer. Dessa avtal är utformade för att skydda både entreprenörer och beställare genom att fastställa tydliga regler och normer för entreprenadarbeten.

AB 04 och ABT 06 ger en ram för hur kontraktet ska fungera och vilka parter som har ansvar för olika aspekter av projektet. Dessa standardavtal hjälper till att skapa en tryggare arbetsmiljö för alla involverade parter genom att tydligt definiera arbetsområden, ansvarsområden och betalningsvillkor.

Fördelar med Delad Entreprenad och Vanliga Frågor och Svar

Fördelarna med delad entreprenad inkluderar tydlig ansvarsfördelning och minskad risk för entreprenören. Vanliga frågor och svar om delad entreprenad kan ge klarhet kring hur avtalet fungerar och vad som förväntas från båda parter.

Fördelar med Delad Entreprenad

 • Delad entreprenad ger möjlighet till samordning och effektivitet i genomförandet av olika arbetsmoment.
 • Huvudentreprenören kan dra nytta av specialistkunskap från underentreprenörer för att säkerställa hög kvalitet i varje del av projektet.
 • Arbetsrisken fördelas mellan huvudentreprenören och underentreprenörerna, vilket minskar den ekonomiska bördan för huvudentreprenören.
 • Genom att använda specialiserade entreprenörer för olika delar av projektet kan man uppnå kostnadsbesparingar och bättre tidsplanering.
 • Användning av delad entreprenad möjliggör en effektiv hantering av ansvarsfördelningen och minimerar risken för konflikter mellan parterna.

Vanliga frågor och svar om delad entreprenad

Efter att ha tagit reda på fördelarna med delad entreprenad, är det viktigt att förstå några vanliga frågor och svar om detta koncept. Här är några vanliga frågor som oftast uppstår när det gäller delad entreprenad:

 1. Hur skiljer sig delad entreprenad från totalentreprenad?
 2. Vilka ansvarsområden har huvudentreprenören och generalentreprenören inom delad entreprenad?
 3. Hur kan AB 04 och ABT 06 användas som vanliga avtal inom delad entreprenad?
 4. Vad är skillnaden mellan upphandlingsformer för utförandeentreprenader och delade entreprenader?
 5. Vilka fördelar kan man dra av att använda standardavtal inom delad entreprenad?

Vanliga Frågor

1. Vad innebär delad entreprenad?

Delad entreprenad är en av de entreprenadformer där du som beställare delar upp byggprojektet i olika delar och anlitar flera byggentreprenörer för olika arbetsmoment.

2. Hur skiljer sig delad entreprenad från totalentreprenad?

I en totalentreprenad ansvarar en enda entreprenör för hela byggproduktionen, medan i en delad entreprenad delas arbetet upp mellan olika entreprenörer med varsin specifik uppgift.

3. Vilken kontroll har jag över byggprojektet med delad entreprenad?

Med delad entreprenad har du som byggherre större kontroll över både entreprenadtiden och arbetsprocessen eftersom du direkt kan påverka urvalet av byggentreprenörer och deras arbete.

4. Är det mer komplicerat att genomföra ett projekt med delad entreprenad?

Eftersom flera olika byggentreprenörer är involverade kan det krävas mer samordning och kommunikation från din sida för att säkerställa att alla delar av byggentreprenaden löper smidigt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad är delad entreprenad enligt delad entreprenad ab 04?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.