Att tänka på när du ska köpa nyproduktion

Kanske har du precis gått förbi en byggarbetsplats med stora plakat som skyltar om sprillans nya bostäder som snart kommer att stå färdiga. Det utlovas hög standard och ett fast pris utan budgivning. Många finner nyproducerade bostäder lockande och det är därför inte förvånande om du själv stannat upp vid plakatet och börjat fundera över om någon av bostäderna vore något för dig. Det går inte att sticka under stolen med att det finns en rad fördelar med att köpa nyproduktion, emellertid finns det även en del saker du bör tänka på inför och vid köpet. I denna artikel kommer vi att gå igenom just detta.

Saker att tänka på

Vid köp av lägenhet räknas köpet som köp av lös egendom varför köplagen blir aktuell. Om vi kikar i köplagens 20 § kan vi utläsa att köparen har en viss undersökningsplikt. När det kommer till nyproduktion gäller emellertid inte köplagen. Eftersom säljaren vid nyproduktion ofta är en bostadsrättsförening blir istället konsumentköplagens regler tillämpliga. I första hand är det både ingångna avtal och bostadsrättslagen som kan och ska tillämpas. Även fast det självklart är i princip omöjligt att undersöka en bostad som ännu inte finns har du som köpare ändå undersökningsplikt av bland annat föreningens ekonomi. Ett gott råd är att du kikar på föreningens skuldsättning, går igenom den finansiella planen och undersöker noggrant avtalen och uppläggen som används. Det är även klokt att kolla upp byggföretaget och tidsplanen för bygget. Håll även särskild koll på vad som händer om byggföretaget inte håller sig till tidsplanen.

köpa nyproduktion

När det kommer till nyproduktion kan vi vidare ta en titt i 7 kapitlet 1-2 §§ bostadsrättslagen. Enligt dessa paragrafer ska bostaden vid tillträdet vara i fullt brukbart skick för sitt avsedda ändamål, om inte annat som avviker från detta har avtalats mellan parterna. Om inte bostaden uppfyller denna allmänna standard finns möjlighet för bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen på föreningens bekostnad om inte styrelsen åtgärdar det efter att tillsägelse skett. Om det föreligger en brist i den nyproducerade bostaden kan du även ha rätt till skälig nedsättning av avgiften enligt 7 kapitlet 2 § bostadsrättslagen.

När kan man ångra köp av nyproduktion?

Förhandsavtal är ett bindande avtal som bostadsrättsföreningen ingår med en framtida köpare (den som ska bli ägare till bostadsrätten) som innebär att bostadsrättsföreningen utlovar att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt, vilket går att läsa om i bostadsrättslagens 5 kapitel 1 §. I avtalet förbinder sig föreningen till att upplåta en bostadsrätt medan köparen i sin tur förbinder sig att köpa bostadsrätten. I praktiken är det ofta emellertid byggföretaget som tillhandahåller avtalet eftersom det vanligtvis är från just byggföretaget som köpet sker.

Några av de viktigaste formkraven när det kommer till förhandsavtal är att avtalet ska vara skriftligt och innehålla beräknad tidpunkt för upplåtelsen och beräknade avgifter etc. Genom avtalet får föreningen även ta emot en förskottsbetalning. En kalkyl över projektets kostnader som ska vara godkänd av två intygsgivare från Boverket ska även inkluderas i förhandsavtalet. Avtalet blir ogiltigt om inte nämnda formkrav är uppfyllda vilket framgår av bostadsrättslagen 5 kapitel 4 §. Förhandsavtalet är alltså bindande för både köpare och förening.

Om upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten och detta beror på försummelse (t.ex. slarv, underlåtenhet) från föreningens sida, får du efter uppsägning genast frånträda avtalet vilket framgår av bostadsrättslagens 5 kapitel 8 §. I ett förhandsavtal ska det alltså finnas en beräknad tidpunkt för upplåtelse, dvs för själva köpet, och denna tidpunkt måste uppnås ”inom skälig tid” från vad man avtalat. Skälig tid ska tolkas restriktivt enligt förarbetena, dvs ”upplåtelsen ska ske i nära anslutning till den i avtalet beräknade tiden för tillträdet”. Om inget av skälen som finns i 8 § paragrafen föreligger så kan inte avtalet sägas upp med stöd av bostadsrättslagen. Pacta sunt servanda (latin för ‘avtal ska hållas’) är en juridiskt grundläggande term som innebär att ett avtal är bindande för de parter som ingått det och att avtalet därmed måste hållas. Man kan alltså inte ångra köpet och bryta mot förhandsavtalet om det inte i avtalet finns något skrivet om att den ena parten kan dra sig ur avtalet eller att det i avtalslagen går att finna regler som ger dig rätt att frånträda avtalet. Om det inte gör det så gör du dig skyldig till avtalsbrott om du ångrar köpet av nyproduktionen och bryter mot avtalet. Avtalsbrott är ofta reglerade i avtalet och som huvudregel kan du bli skyldig att betala skadestånd, vilket självklart bör undvikas.

Innan ett förhandsavtal eller upplåtelseavtal överhuvudtaget ingås förekommer ofta förhandsbokning/intresseanmälan och bokningsavtal. Bokningsavtal är inte bindande men det är viktigt att komma ihåg att det kan innebära en administrativ kostnad om du hoppar av i detta skede.

Kanske har du även stött på termen upplåtelseavtal och frågat dig vad som skiljer ett upplåtelseavtal från ett förhandsavtal? Upplåtelseavtalet skrivs vanligtvis någon månad innan, eller i samband med, att bostäderna färdigställts av byggföretaget. Det är även nu som personen blir medlem i bostadsrättsföreningen. I vissa fall tecknas först ett förhandsavtal och vid ett senare skede ett upplåtelseavtal. Har byggprocessen kommit långt kan upplåtelseavtalet tecknas direkt. Om du ska bli den första ägaren av en bostadsrätt ska ett förhandsavtal skrivas på, vilket alltså sker redan innan bostaden är färdigbyggd. Avtalet ger dig alltså kort och gott rätten till bostadsrätten när den är färdigbyggd. Upplåtelseavtal tecknas å andra sidan enbart av den person som köper en helt ny bostadsrätt. Det är därmed ett avtal mellan föreningen och denna medlem. Upplåtelseavtalet reglerar bland annat vad föreningen upplåter till medlemmen så som garage, förråd osv. Precis som förhandsavtalet är även upplåtelseavtalet bindande.

Om du sitter och klurar på en fråga gällande köp av nyproduktion eller kanske söker hjälp med granskning av förhandsavtal eller upplåtelseavtal finns vi på Vasa Advokatbyrå här för dig! Vi har lång erfarenhet inom fastighets- och avtalsrätt och hjälper dig gärna vidare i ditt ärende. Varmt välkommen att kontakta oss redan idag!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om att tänka på när du ska köpa nyproduktion

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.