Nyproduktion, häva ditt bostadsköp – Nyligen kom det en dom av Stockholms tingsrätt där de fastslog att bostadsrättsköp för nyproducerade bostäder kan hävas om bostäderna inte är inflyttningsklara i tid. Det kan räcka med sex veckors försening för att köpet ska kunna hävas om köpet har avtalats med förhandsavtal. Om domen skulle komma att bli praxis vid fall av försenade nyproduktioner kan det innebära att bygg och fastighetsbolag kan förlora belopp motsvarande flera miljarder.

Häva bostadsköpet av nyproduktion

Frågan är högst aktuell nu i och med att det i dagsläget tros finnas flera tusen personer som är i en situation nu där de påverkas av försenade nyproduktioner. Det har tidigare funnits exempel på bostadsbolag som har avtalat om förhandsavtal med sina kunder om nyproduktioner, varpå förseningarna har pågått upp till två år. Ett exempel på detta är en bostadsrättsförening som hade ett projekt där de byggde 252 bostäder, varav 249 såldes med förhandsavtal, och sedan flyttades det preliminära inflyttningsdatumet fram. Det ledde till att 53 personer som hade tecknat förhandsavtal gick samman och ville häva bostadsköpet, då det ansågs att bolaget hade begått avtalsbrott genom att ändra premisserna för tillträdet.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Om ett upplåtelseavtal har tecknats kan kontraktsbrott ske antingen genom att bostadsrättsföreningen dröjer med tillträdet, eller att köparen uteblir med betalningarna som ska göras. I vissa fall, till exempel som rättsfallet mot Savanas bostadsrättsförening gällande Plommonträdet 5, kan det även handla om att det sker fördröjningar även vid tecknandet av upplåtelseavtalet i sig – samtidigt som tillträdet till bostaden har förskjutits.

Inga tydliga regler

Det finns en uppenbar konflikt mellan fastighetsbolagens ekonomiska vinstintresse och konsumentens rättigheter. Det finns inget entydigt svar på hur mycket bostadsbolaget kan försena tillträdet till bostäderna för att köparen ska ha rätt att häva köpet. Boverket rubricerar det själva som att det är ”oklart”, senast i juni 2018. Rättschefen på Boverket, Yvonne Svensson, säger dock att det ska finnas en ”rimlig säkerhet” för den som köper bostaden. Även Mäklarsamfundet skriver att det är osäkert hur stora dröjsmål som är acceptabla, men att ”tidsfristen bör vara tämligen snäv”.

Vill du ha hjälp med att avträda din nyproduktion? Ring oss på telefon 08 – 678 43 00

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal