Tvist om reklamationsrätt

Konsumenten har en långtgående reklamationsrätt och kan i stort sett reklamera allt från en dålig utförd köksrenovering, till en defekt erhållen vara. Oavsett vad som har hänt är det viktigt att veta vad det är som gäller vid reklamation. I den här artikeln ska vi gå igenom konsumentens reklamationsrätt för att du ska ha koll på vad som gäller vid en eventuell tvist.

Konsumentköplagen garanti elektronik

Har du sålt en vara till en konsument och det sedan visar sig vara något fel på varan som du har sålt, är du skyldig att ta emot konsumentens reklamation. I år, 2022, genomgick konsumentköplagen en stor förändring och det finns en del nya regler i lagen om just konsuments reklamationsrätt. Avseende varor med digitala delar, till exempel en GPS, så ansvarar du som sålt till en konsument 3 år eller den längre tid som avtalet löper mellan er. De första 2 åren, eller den längre tid som avtalet löper för varor med digitalt innehåll är konsumentskyddet numera extra starkt. Det innebär att du för att undvika ansvar måste visa på att felet inte fanns vid köpet. Om du inte kan visa på att felet till exempel uppstått på grund av någonting som kan hänföras till konsumenten, ska du alltså utgå från att felet fanns vid köpet och att det är du som har ansvar.

Tvist om reklamationsrätt

Konsumentköplagen 3 år

Som nämnts ovan har konsumenten en reklamationsrätt om det visar sig vara fel på varan enligt konsumentköplagen. Det innebär mer konkret att du ansvarar för fel på varan 3 år från inköpstillfället. Konsumenten ska dock reklamera inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Skulle konsumenten upptäcka ett fel precis innan 3 år har gått har konsumenten ytterligare 2 månader på sig att reklamera.

Skälig tid att åtgärda fel

Du har rätt att försöka avhjälpa felet. Detta kan ske antingen genom reparation eller byte till en annan likvärdig vara (5 kap. 4 § konsumentköplagen). Detta kan variera lite beroende på vilken vara det rör sig om. Om det är ett klädesplagg är det bästa att byta ut den mot en ny, men om till exempel lampan i ugnen inte fungerar kan det vara bättre att reparera ugnen. Oavsett så ska den här åtgärden ske inom skälig tid från det att konsumenten reklamerade varan. Detta kan beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en vara enligt branschpraxis. Både reparationer och byte ska ske utan kostnad för konsumenten. Detta följer av att konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån.

Anser du att reparation är det bästa alternativet har du 2 reparationsförsök på dig att ordna felet. Om samma fel uppstår en tredje gång har konsumenten då rätt att tacka nej till ytterligare ett försök. Skulle det vara mer än ett fel på den reklamerade varan, har du rätt att utföra fler än 2 reparationer.

Får konsumenten en till felaktig vara efter byte har konsumenten återigen rätt till 3 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten gäller från den dag konsumenten erhåller den nya varan från dig.

Konsumentgaranti

Det är frivilligt att lämna garanti på den vara som du säljer. När du lämnar en garanti innebär det att du ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är upp till dig att bestämma hur länge garantin ska gälla, det vanligaste är att den gäller för en viss till, till exempel 1 år. Du kan även välja att utforma garantin så att en viss egenskap hos varan garanteras. För att både du och konsumenten ska veta vad det är som gäller och för att undvika eventuella tvister om garantin är det viktigt att det framgår vad garantin omfattar. Informationen om garantin ska lämnas skriftligt och det ska tydligt framgå information om garantins innehåll, vad som krävs för att konsumenten ska kunna använda garantin samt att garantin inte påverkar någon lagstadgad rätt för konsumenten, till exempel reklamationsrätten. Garantin gäller dock inte om konsumenten på något vis varit oaktsam. Det kan till exempel vara om konsumenten vanvårdat varan eller inte följd skötsel- och serviceanvisningar. Det är du som har bevisbördan för att bevis att konsumenten agerat oaktsamt.

Att tänka på om reklamationsrätt

Värt att tänka på är att garanti och reklamation inte är samma sak. En konsument har alltid rätt att reklamera inom 3 år på ett ursprungligt fel på varan. Garantin är frivillig, men innebär inte att reklamationstiden på något sätt kan förkortas. Har du hamnat i en tvist avseende reklamation eller garanti rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har jurister som är specialiserade på bland annat tvistlösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt om reklamationsrätt

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/fel-pa-varan-som-kunden-kopt/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om reklamationsrätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.