Tvist med hantverkaren

Är du missnöjd med din hantverkares arbete eller har arbetet tagit längre tid än vad du och hantverkaren kommit överens om? Tvist kan uppstå av flera olika anledningar. Som konsument är det viktigt att veta vilka rättigheter man har och vad man kan göra ifall att man hamnat i tvist med sin hantverkare

Tvist med hantverkarenKonsumenttjänstlagen

När ett företag utför tjänster åt en konsument är det konsumenttjänstlagens bestämmelser som gäller. Konsumenttjänstlagen bestämmelser är tvingande till konsumentens förmån. Att en lag är tvingande till konsumentens förmån innebär att man inte får avtala om villkor som är sämre för konsumenten än de som står i lagen.

Betala hantverkare i förskott

Det händer att hantverkare vill att kunden ska betala i förskott – gör inte det. Du är inte skyldig att betala för arbete som ännu inte utförts. Betalar du i förskott riskerar du att hamna i en situation där du är missnöjd med arbetet och vill ha pengarna tillbaka. Har du däremot inte betalat i förskott har du möjlighet att hålla inne så mycket av betalningen som behövs för att du ska få säkerhet för ditt krav.

Fel i tjänst

Reklamation

Har du upptäckt ett fel är det viktigt att du reklamerar felet i tid. Enligt lag ska reklamation göras inom “skälig tid” efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att du märkt felet anses ha skett i rätt tid. Reklamerar du inte i rätt tid förlorar du rätten att åberopa felet. Vänta därför inte för länge. Du har dock inte rätt att åberopa fel som upptäckts senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Har hantverkaren utfört arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker har du rätt att reklamera fel som upptäcks inom tio år från det att uppdraget avslutades.

I och med att konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel är det inte möjligt att genom avtal förkorta reklamationstiden, däremot finns det inget som hindrar er från att avtala om en längre reklamationstid.

När du vill reklamera ett fel är det du som måste bevisa att det faktiskt föreligger ett fel. Det kan därför vara en bra idé att dokumentera felen samt spara kvitton och liknande dokument som kan användas som bevis.

Föreligger det fel kan du…

  • Hålla inne med betalningen. Som tidigare nämnt har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att du ska få säkerhet för ditt krav.
  • Kräva att felet avhjälps.
  • Kräva prisavdrag.
  • Häva avtalet. För att ett avtal ska hävas krävs att avtalsbrottet är väsentligt.
  • Kräva skadestånd av hantverkaren.

En hantverkare har rätt att avhjälpa felet även om du inte begärt det för att därigenom undvika prisavdrag eller hävning. Har du avvisat ett erbjudande om att avhjälpa felet utan att det föreligger särskilda skäl för det har du inte rätt till prisavdrag eller hävning av avtalet.

Försening

Tar arbetet längre tid än ni kommit överens om, och beror förseningen inte på dig, har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som behövs för att du ska få säkerhet för ditt krav. Du har rätt att välja mellan att kräva att hantverkaren utför tjänsten eller häva avtalet. Du har även rätt att kräva skadestånd.

Bestrida faktura

Skulle hantverkaren skicka en faktura och är du missnöjd med arbetet, är priset högre än vad ni kommit överens om eller är det något annat på fakturan som du inte tycker stämmer är det är det viktigt att du bestrider fakturan eller den del av fakturan som du anser är fel. Så länge du bestrider en faktura riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Det är dock viktigt att du bestrider fakturan skriftligt så att du kan bevisa att du faktiskt har bestridit fakturan och när du gjort det. Skulle fakturan skickas vidare till inkasso eller kronofogden är det viktigt att du bestrider fakturan även hos dem.

Allmänna reklamationsnämnden

Om hantverkaren inte går med på dina krav kan du anmäla hantverkaren till allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

På ARN:s hemsida (arn.se) kan man läsa om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ARN ska pröva en tvist. För att ARN ska pröva en tvist med en hantverkare måste värdet av det du kräver uppgå till minst 2000 kronor. Vidare måste anmälan ha kommit in till ARN senast ett år från det att du första gången klagade till företaget.

Fördelen med att vända sig till ARN är att det inte kostar någonting att få tvisten prövad. ARN:s beslut är emellertid en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Detta innebär att hantverkaren inte har någon skyldighet att följa ARN:s beslut. De flesta företag följer dock ARN:s beslut.

Stämma hantverkaren

Skulle hantverkaren av någon anledning inte följa ARN:s beslut kan du vända dig till tingsrätten för att få tvisten prövad där, detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften 900 kronor och 2800 kronor för ett krav som rör ett mål över ett halvt prisbasbelopp (år 2023 är ett halvt prisbasbelopp 26 250 kronor).

De allra flesta konsumenttvister handläggs som ett förenklat tvistemål. Ett förenklat tvistemål är ett mål där beloppet på det som yrkas uppenbarligen inte överskrider ett halvt prisbasbelopp. Det förenklade tvistemålet skiljer sig från det ordinära tvistemålet på så sätt att processen är enklare och mindre kostsam. Tanken är att du i ett förenklat tvistemål inte ska behöva anlita ett juridiskt ombud. Rätten till ersättning för kostnader är därför begränsad. Vinner du målet har du nämligen i princip bara rätt till ersättning för en timmes juridisk rådgivning.

Förebygg tvist

Vill du undvika en tvist gör du det bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal. I början kanske allt känns bra med hantverkaren och då kan ett skriftligt avtal kännas överflödigt. Utan ett skriftligt avtal är det dock svårt att bevisa vad ni kommit överens om vilket riskerar att leda till tvist. Det finns standardavtal som man kan använda sig av, till exempel Hantverkarformuläret. Hantverkarformuläret finns att ladda ner på konsumentverkets hemsida.

(HQ)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist med hantverkaren

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.