Stämma i bostadsrättsförening – Hur det går till

Hur den går till och hur du som medlem kan utöva dina rättigheter på den

När det ska hålla årsstämma i er bostadsrättsförening finns det en del punkter som är bra att känna till som bostadsrättshavare. I den här artikeln redogörs för hur en årsstämma går till, vad som måste uppfyllas och vilka rättigheter du som bostadsrättshavare har att göra din röst hörd på föreningsstämman.

Stämma i bostadsrättsförening - Hur det går till

Vad som ska beslutas om på stämman

Från starten av räkenskapsåret ska årsstämman hållas inom loppet av en sexmånadersperiod. Det finns några frågor som måste tas upp på stämman. Det rör sig om att 1. balans – och resultaträkning ska fastställas, 2. det ska beslutas vad som ska göras med eventuella ekonomiska vinster, 3. om styrelseledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet och 4. även andra frågor som enligt lag eller stadgar ska behandlas på stämman. Om föreningen gjort vinster så kan beslut fattas om att betala av en del på lånen, vilket kan innebära att du som bostadsrättshavare får betala en lägre avgift.

Punkt 1-3 beslutas om i en extra stämma om det är så att ett minimum av en tiondel av de röstberättigade medlemmarna skulle vilja att så sker. Extra stämman får hållas tidigast en månad efter ordinarie stämma. Föreningen får inte skjuta på stämman längre än två månader efter ordinarie stämma.

Stämma i bostadsrättsförening - Hur det går till

Obligatoriska punkter att ta upp på stämman

1. Stämman ska förklaras som öppnad.

2. Ordförande väljs.

3. Röstlängd upprättas och godkänns.

4. Ett minimum av en justeringsman ska väljas. Ordföranden ska se till att det förs protokoll, men det finns även möjlighet att särskild protokollförare väljs.

5. Årsredovisning och revisionsberättelse ska läggas fram.

6. Resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

7. Utifrån fastställd balansräkning sker vinst och förlustdispositioner, alltså vad som ska göras med eventuella vinster eller förluster.

8. Beviljande eller icke beviljande av styrelsen och revisorns ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av vad styrelsen och revisorn ska få i arvode. Det är ingen lag som säger det här, men framgår indirekt eftersom det anges att det föreligger en jävssituation om ledamöterna i styrelsen skulle avgöra avtal kopplade till dem själva. Revisorerna utgör stämmans organ och därför kan styrelsen inte heller bestämma deras arvoden.

10. Ledamöter och även suppleanter om det är aktuellt, ska väljas för styrelsen.

11. Revisorer och deras suppleanter ska väljas.

12. Slutligen behandlas den punkten som kanske är mest intressant för er bostadsrättshavare, nämligen frågor som ni som föreningens medlemmar har begärt få behandlas på stämman.

Sedan får det i stadgarna anges andra punkter som ska behandlas på stämman, exempelvis om det finns förslag att ändra stadgarna.

Hur medlemmarna går till väga för att få en fråga behandlad på stämman

Så länge någon är medlem i er bostadsrättsförening kan denne begära att stämman behandlar ett begärt ärende. Kravet på er som medlemmar är dock god framförhållning med att lämna in begäran till styrelsen om att ärendet ska tas upp på stämman. Det kan i stadgarna anges hur mycket tid innan stämman som begäran ska lämnas till styrelsen och ordningen för när begäran ska framställas.

Stämma i bostadsrättsförening - Hur det går till

Kallelse till årsstämman

När det rör sig om en årsstämma i en bostadsrättsförening, är det i stadgarna som det ska anges hur tidigt kallelse ska ske och hur kallelsen ska göras. I stadgarna finns en viss frihet vad som ska anges, men det finns ett krav att som tidigast får lämnas fyra veckor innan stämman ska äga rum. Senast som den får ges till er medlemmar är två veckor före tiden för att stämman ska hållas, om det rör sig om en ordinarie stämma, för extra stämma gäller en vecka innan. Om föreningen efterföljer de regler som är tvingande, har den stor frihet att bestämma om det som är i enlighet med de tvingande reglerna. Exempel på den friheten är på vilket sätt föreningen meddelar er medlemmar om stämman. Det kan ske alltifrån att den skickar brev till er eller sätter ut en annons i tidningen. Men i vissa fall finns det krav på att föreningen skickar meddelande till er medlemmars hemadress, och då bör ni se till att föreningen följer det.

Det är viktigt att ni som medlemmar ser till att föreningen följer dessa regler med dessa regler då ni har rätt att få tid på er att planera er tid och bestämma utifrån vilka ärenden som tas upp, vilket intresse ni har att delta på föreningsstämman.

Information om ärenden som kommer tas upp på stämman

Som nämnt under rubriken är det viktigt att ni medlemmar får reda på vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Därför är det så att de måste framgå tydligt av kallelsen om ärendet inte står med i kallelsen får den i princip inte tas upp på stämman. Det som anges i kallelsen är det som i stort sätt ska spegla dagordningen. Undantag från det här kan göras om ärendet enligt stadgarna ska avgöras, eller om frågan har koppling till ett ärende som dessförinnan tagits upp på stämman och att det ärendet finns angivet i kallelsen.

Stämma i bostadsrättsförening - Hur det går till
Stämma i bostadsrättsförening Hur det går till

Att tänka på

Vad som behandlats i den här artikeln gällande årsstämma i bostadsrättsförening har endast berörts översiktligt. Det finns många andra aspekter som behöver beaktas, men som är för omfattande för att beröras i en artikel som denna. Vi rekommenderar att du tar hjälp av ett juridiskt ombud för konsultation. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av frågor kring bostadsrätter, och vi hjälper gärna dig med dina frågor.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att föreningen inte följer de regler som gäller kring föreningsstämman, så att du får göra din röst hörd och att du inte missar vad som ska behandlas på stämman.

* Få konsultation kring just dina frågor gällande föreningsstämman.

Tvistelösning

* Få juridisk konsultation kring frågor angående årsstämma.

* Maximera dina chanser att göra gällande dina rättigheter gällande årsstämman.

* Minimera riskerna för att din bostadsrättsförening handlar utanför deras rättigheter.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att du får utöva dina rättigheter på årsstämman.

Kontakta oss här för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna bostadsjurister.

Ta kontakt!

Läsvärt

https://www.di.se/nyheter/manga-risker-med-digitala-stammor-i-bostadsrattsforeningen/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614

http://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/faktablad-brf/brf-foreningsstamma.pdf

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/foreningsstamma

https://bolagsverket.se/pb/blanketter/mallarbostadsrattsforening

https://www.foretagande.se/extra-bolagsstamma-kallelse-gratis-mall

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om stämma i bostadsrättsförening – hur det går till

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.