Skadeståndsansvar enligt miljöbalken

I den här artikeln ska vi gå igenom skadeståndsansvar för skador som det regleras om i miljöbalken. Fokuset kommer vara skador som är förknippade till en fastighet, exempelvis då någon spränger eller orsakar störningar på något sätt vid byggnation eller ombyggnation av fastighet.

När miljöbalken blir tillämplig.

I miljöbalken är det främst 32 kapitlet miljöbalken, som reglerar skadeståndsansvar för miljöskador. För att 32 kapitlet skadeståndslagen ska bli tillämplig, är det tre faktorer som är avgörande. Dessa faktorer är anknytning till fastighet, karaktären av skadan och skadeförloppet och att skadan som tvisten gäller, ska ha drabbat omgivningen.

Verksamhet med anknytning till fastighet

Utöver nämnda faktorer som är väsentliga för att 32 kapitlet miljöbalken ska bli tillämplig, behöver även den verksamheten som orsakat skada som huvudregel vara anknuten till en fastighet. Det innebär i praktiken alltså att om ett flygplan flyger över ett område och stör de som bor där, i regel inte kan göras gällande skadeståndsansvar för enligt 32 kapitlet miljöbalken. Med det sagt innebär inte det att det inte går att få skadestånd för en sådan störning. Men då är det i sådant fall någon annan lag som reglerar det skadeståndsansvaret, och det faller utanför den här artikeln.

Skadeståndsansvar enligt miljöbalken

Det kan vara intressant att känna till att i övriga nordiska länder, finns inte kravet på anknytning till fastighet för att kunna bli ansvarig för miljöskadan. Även i Sverige så har den så kallade miljöskyddskommittén lagt förslag på att anknytning till fastighet, ska strykas i lagen som en förutsättning för ansvar. Men än så länge har inte det skett.

Exempel på skador som kan leda till skadeståndsansvar

I 32 kapitlet miljöbalken räknas det upp en del skador som kan leda till skadeståndsansvar. Dessa är bland annat störningar, som det regleras om i 32 kapitlet 3 § miljöbalken. Sedan har vi sprängningar som regleras om i 32 kapitlet 4 § miljöbalken. Även grävningar kan leda till skadeståndsansvar, vilket framgår av 32 kapitlet 5 § miljöbalken.

Omgivningen behöver drabbas av skada

De som främst kan göra gällande skadestånd för någon av de skador som regleras om i 32 kapitlet miljöbalken, är de som faller in under gruppen ”omgivningen”. För att tillhöra gruppen omgivningen, får man som huvudregel inte vara nära anknuten till den verksamheten som har orsakat skadan. Den som äger fastigheten där det sker byggnation eller ombyggnation, brukar typiskt sett inte tillhöra omgivningen. Inte heller anses de som är anställda åt byggföretagen eller hos en entreprenör, som del av omgivningen. Däremot kan den som har hyrt ett rum hos fastighetsägaren, ha rätt att kräva skadestånd enligt miljöbalkens bestämmelser. Främst räknas omgivningen som de som antingen bor i närheten av fastigheten som det byggs på, eller de som driver närliggande verksamheter.

Begränsning av skadestånd

För det fall att en skada inte har orsakats antingen genom uppsåt eller genom vårdslöshet, finns det enligt 32 kapitlet 1 § tredje stycket miljöbalken, en begränsad möjlighet att med framgång göra gällande ett skadeståndsansvar. I nämnda bestämmelse anges att skada som orsakats utan uppsåt eller vårdslöshet, endast kan leda till skadeståndsansvar ”om den störning har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden” Med uppsåtligen menas förenklat att den som orsakat skadan har gjort det medvetet. Med vårdslöshet menas att skadan orsakats genom att den som orsakat skadan har varit klantig. Vad bestämmelsen säger är att om skadan som orsakats anses vara vanlig på den ort som den har uppkommit, är huvudregeln att sådan skada krävs minst vårdslöshet för att kunna få skadestånd för. I ett område kan en störning vara ovanlig för att det bara är bostadsområde, medan likvärdig störning kan anses vanlig ett annat område där det finnas en industri. Området med industrin gör att störningen från byggnationen av fastigheten, kan anses som allmänvanligt och därför inte går att rikta skadeståndsansvar för.

Att tänka på:

Bor du i ett område där det sker en byggnation av en fastighet och du tror att du drabbats av en sådan skada som skyddas av 32 kapitlet miljöbalken, bör första steget för dig vara att kontakta en jurist. Den juristen kan hjälpa dig med att utreda dina förutsättningar för skadestånd, och sedan hjälpa dig att driva skadeståndstalan åt dig. Vill du ha hjälp med din skadeståndstalan, får du gärna kontakta Vasa Advokatbyrå AB. Vi hjälper gärna dig, så tveka inte att höra av dig.

Läsvärt

Grannelagsrättsligt skadeståndsansvar | SvJT

Stämning – Sveriges Domstolar

Plan- och bygglagen samt miljöbalken – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd – Entreprenad – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokat skadestånd – Olika skadekategorierna som kan ge skadeståndsersättning – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skadeståndsansvar enligt miljöbalken

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.