Det finns många som inte vet vad likhetsprincipen för bostadsrätt innebär eller tror sig veta vad den innebär men har missförstått principen. I den här artikeln ska vi en gång för alla reda ut vad den faktiskt innebär och vilka skyldigheter och rättigheter som följer av nämnda princip.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Likhetsprincipen bostadsrätt

Olika behandling

Likhetsprincipen för bostadsrätter härstammar från bolagsrätten egentligen och finns nu även som princip för bostadsrättsföreningar. Det låter på principen som att den innebär att alla medlemmar ska behandlas lika. Men det är inte vad principen går ut på. Utan den innebär att det inte tillåts att medlemmar behandlas olika, utan att sakliga skäl finns för att göra det. Olikabehandlingen ska för att strida mot likhetsprincipen vara illojalt/otillbörligt gynnande/missgynnande av medlem.

Likhetsprincipen i förhållande till generalklausulen

För att behandling av medlem ska strida mot generalklausulen krävs det först att bostadsrättsföreningens fattade beslut är till fördel för en medlem och sedan ska det beslutet också innebära nackdel för föreningen eller för en annan medlem. Likhetsprincipen skiljer sig från generalklausulen på det sättet att olikt generalklausulen krävs inte nackdel för förening eller medlem för att beslut ska stå i strid med likhetsprincipen. För att vara i strid med likhetsprincipen räcker att det beslutet anses innebära otillbörlig fördel eller nackdel för medlem i bostadsrättsföreningen.

Vad den felaktiga uppfattningen av likhetsprincipen innebär för bostadsrättsföreningar

Eftersom många bostadsrättsföreningar missförstår likhetsprincipen och tror att de är tvingade att behandla alla medlemmar lika, skadar det i många fall bostadsrättsföreningarna. Även om en förening gett flera medlemmar tillstånd till att göra något i deras lägenheter finns det inget krav för att alla medlemmarna av föreningen ska få tillstånd till samma åtgärd. Omständigheter i det enskilda fallet kan ge föreningen rätt att neka en medlem att utföra en åtgärd fast föreningen gett andra medlemmar tillstånd till samma åtgärd. Det kan vara så att de boenden som fått godkännande har större boyta än den som nekas tillstånd till en åtgärd. Negativa påverkan kanske för föreningen är större när en åtgärd görs i en liten lägenhet än när liknande åtgärd görs i en stor lägenhet. Därför måste föreningen kunna neka en åtgärd som den i andra fall godkänt, utan att det ska bedömas som att beslutet ger otillbörlig fördel till medlem.

Likhetsprincipen bostadsrätt

En annan feluppfattning kan vara att en åtgärd som förening vidtar ska vara till fördel för alla medlemmar. Det skulle vara många åtgärder som en förening inte skulle kunna utföra då, eftersom alla medlemmarna i en bostadsrättsförening har olika behov. Självklart kommer medlemmar som inte har barn inte gynnas av att föreningen bygger en lekplats. För den saken skull kommer inte det per automatik bedömas som otillbörlig fördel för de medlemmar som har barn i hushållet. Det räcker för att vara tillåtet att åtgärderna som föreningen vill göra är till nödvändig eller rimlig nytta för bostadsrättsföreningens fastighet, vilket en lekplats exempelvis kan vara av olika skäl.

Att tänka på

Att ni i er bostadsrättsförening själva i alla lägen ska veta om ett beslut är i strid med likhetsprincipen eller inte, kan vara svårt. För att ni ska kunna vara på säkra sidan rekommenderar vi att ni tar kontakt med en jurist som kan hjälpa er att utreda om ert beslut strider mot likhetsprincipen eller ej. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrättsjuridik och hjälper gärna er med rådgivning och utredning. Tveka inte att kontakta oss!

Likhetsprincipen bostadsrätt

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undersök om beslutet ni tänker fatta strider mot likhetsprincipen.

* Undvik att skada er förening genom att ge samma tillstånd till alla medlemmar utan att göra individuella bedömingar.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån gällande rättsläge.

* Maximera era chanser att kunna göra gällande för medlemmarna att ni får fatta beslut om åtgärd.

* Bevaka era rättigheter, t.ex. se till att ni får göra de förbättringar på fastigheten som ni har rätt att göra.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt