Med jäv anses en situation där en person kan ha ett sådant personligt intresse av en fråga, att det finns en risk för att personen inte kommer vara opartisk vid beslutet av frågan. Den här artikeln kommer ge er som har en bostadsrättsförening en uppfattning om när det kan vara så att en av era medlemmar inte har rätt att rösta i en viss fråga på föreningsstämman.

När medlem i bostadsrättsförening anses vara jävig

Möjlighet att diskutera jäv

Om det är så att medlemmen kan anses som jävig i en fråga på föreningsstämman, är huvudregeln att det endast är själva omröstningen som medlemmen inte får medverka i. Det innebär att när frågan diskuteras på föreningsstämman, brukar det inte finnas något hinder för att den jäviga medlemmen deltar i den diskussionen. Alltså får medlemmen normalt sätt också lägga fram sina åsikter avseende frågan.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Situationer då medlem kan anses jävig

Situationerna som en medlem i en bostadsrättsförening kan anses jävig, framgår främst i 6 kapitlet 37 § lagen om ekonomiska föreningar. I huvudsak är det tre olika situationer som en medlem i en bostadsrättsförening kan anses vara jävig i. Det första fallet är då frågan som ska behandlas ska avgöra huruvida föreningen ska väcka talan mot medlemmen eller ej.

Den andra situationen rör då medlemmen ska slippa att uppfylla en förpliktelse som denne har mot föreningen. En typsituation för den här jävsgrunden är då det ska röstas om ansvarsfrihet för styrelsen. Skulle en medlem vara styrelseledamot kommer denne vanligtvis anses jävig när den frågan ska avgöras, och kommer därför inte få vara med i den omröstningen. Enligt samma jävsgrund brukar en medlem anses vara jävig om det ska röstas om medlemmen ska befrias från en förpliktelse, som gäller ett leveransavtal eller köpeavtal.

Tredje situationen då medlem kan anses jävig är då det ska ske en om omröstning avseende en talan mot en tredje man, alternativt att omröstningen rör att en tredje man eventuellt ska befrias från förpliktelse, om det är så att medlemmen kan ha väsentligt intresse som inte är i enlighet med föreningens intresse. Exempelvis kan tredje man vara en juridisk person som medlemmen är ägare till en större andel av. Annat exempel på sådan tredje man kan vara en släkting till medlemmen.

Ett undantag som kan vara bra att känna till är att om samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen skulle vara jäviga i en fråga, är huvudregeln att jävsbestämmelserna inte blir tillämpliga.

Att tänka på:

Om er förening är osäker på om en medlem ska anses som jävig, rekommenderar vi att ni tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av juridiska ärenden som rör bostadsrättsföreningar. Kontakta gärna oss, så hjälper vi er.

Läsvärt

Jäv mot domare, särskilt nämndeman | SvJT

En ny lag om ekonomiska föreningar Proposition 2017/18:185 – Riksdagen

Stämma i bostadsrättsförening – Hur det går till – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ordförande i bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokat bostadsrätt, brister som brf har – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt