Starta och Driva ekonomiska föreningar – lagen

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar i kraft. Lagen har inneburit en kraftig förbättring av villkoren för kooperativa företag. Lagen har inte ändrats sedan 2018 och reglerna är alltså fortsatt gällande. Tack vare lagen och de ändringar som den inneburit har det blivit lättare att starta och driva ett företag i form av en ekonomisk förening. Lagen om ekonomiska föreningar innehåller bland annat regler för bostadsrättsföreningar, eftersom de utgör en vanlig form av ekonomisk förening. Det finns emellertid ekonomiska föreningar i de flesta branscher, från jordbruk och skogsbruk till dagligvaruhandel, infrastruktur och social omsorg. I denna artikel kommer jag att göra en genomgång av hur lagen kan tänkas påverka just dig som vill starta och driva ett företag i form av en ekonomisk förening. Min förhoppning är att du ska få bättre koll på de nyheter som var särskilt viktiga i den nya lagen och som påverkar ekonomiska föreningar lika mycket idag som de gjorde år 2018.

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en av de företagsformer som kan användas av den som t.ex. vill starta ett företag. Den ekonomiska föreningen är särskilt anpassad för de som vill driva ett företag tillsammans med andra och passar bra när man inte kan eller vill skjuta till lika mycket pengar som i andra företagsformer, t.ex. aktiebolag. Medlemmarnas deltagande i föreningens verksamhet är det som står i fokus och kravet är därför att föreningen ska ha minst tre medlemmar vilket framgår av det första kapitlet, 3 § i lagen om ekonomiska föreningar. För att det ska anses vara en ekonomisk förening krävs det även att föreningen har stadgar, styrelse och minst en revisor. När föreningen har uppfyllt de krav som jag listat ovan anses den vara bildad i juridisk mening. Det är dock viktigt att komma ihåg att föreningen måste registreras hos Bolagsverket senast sex månader efter att den ekonomiska föreningen bildats. En fördel med att vara medlem i förening är att du inte riskerar att förlora mer än medlemsinsatsen. Alla medlemmar i föreningen ska betala en medlemsinsats, men det finns överhuvudtaget inget krav i lagen på att insatsen ska vara av en viss storlek.

ekonomiska föreningar

Några viktiga lagändringar

2018 års lag om ekonomiska föreningar ersatte den gamla lagen med samma namn. I den nya lagen infördes några viktiga ändringar som påverkar både medlemmarna och styrelseledamöterna i en ekonomisk förening. I lagen föreligger inte längre något krav på att föreningen i sina stadgar ska ange att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Tidsfristerna för sammankallande av en föreningsstämma behöver inte heller anges i stadgarna. Detta hindrar dock inte föreningen ändå väljer att ange tidsfristerna eller sitt ändamål i stadgarna. Antalet obligatoriska uppgifterna i stadgarna har alltså minskat sedan den första lagen om ekonomiska föreningar. Något som är särskilt viktigt att hålla koll på är att det föreligger ett strikt förbud mot att utse någon som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet till styrelseledamot. Detta kallas att utse någon till en s.k. målvakt som alltså enbart lånar ut sitt namn och som inte har någon avsikt att alls delta i ett företags styrelsearbete. Den som bryter mot detta förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Förbudet gäller dock inte om den som utses har godtagbar anledning att inte delta i styrelsearbetet. Något som underlättar för alla ekonomiska föreningar är även att det inte krävs två stämmobeslut för ändring av stadgarna om inte alla medlemmar ställer sig bakom beslutet. Det räcker alltså med ett enda stämmobeslut med, som utgångspunkt, två tredjedelars majoritet. Om föreningens stadgar innehåller strängare regler än de i lagen om ekonomiska föreningar gäller emellertid istället dessa.

Då kan styrelseledamöterna bli personligen ansvariga för föreningens skulder enligt lagen

I en ekonomisk förening har normalt sett medlemmarna inget personligt betalningsansvar. Det är istället föreningen i egenskap av juridisk person som bär ansvaret och det är därmed föreningens tillgångar som används för att betala alla betalningsanspråk. Den ekonomiska föreningen företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD), dvs. en person som tillsätts av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i företaget. Som styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man uppsåtligen, dvs. medvetet, med syfte att åstadkomma en viss effekt, eller av oaktsamhet, dvs. oförsiktighet, orsakar föreningen. Även en föreningsmedlem eller en röstberättigad som inte är föreningsmedlem är skyldig att ersätta den skada som uppsåtligen tillfogats föreningen, en medlem eller någon annan genom att medverka till överträdelse av lagen om ekonomiska föreningar eller stadgarna, vilket framgår av 13 kapitlet 3 § i nämnda lag.

Lagen om ekonomiska föreningar kan skapa problem

Lagen om ekonomiska föreningar är inte alltid helt lättförståelig. Lagen har hela 16 kapitel med en drös olika regler som påverkar dig som driver eller vill starta en ekonomisk förening. Främst i bostadsrättsföreningar är det många medlemmars åsikter som ska bli hörda och styrelsen har ett omfattande arbete i att se till så att föreningens intressen tillvaratas på bästa sätt. Ibland händer det även att föreningen hamnar i tvist vilket kan kosta både mycket tid och pengar. Vi på Vasa Advokatbyrå kan hjälpa ekonomiska föreningar minimera riskerna för framtida tvister eller hjälpa föreningen med en redan befintlig tvist. Vi har en gedigen erfarenhet på området och expertis kunskap om lagen om ekonomiska föreningar. Vi är bara ett telefonsamtal bort och du hittar oss på telefonnumret: 08-678 43 00. Tveka inte att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig vidare med dina funderingar och frågor!

Läsvärt

Lagen om ekonomiska föreningar I Skatteverket

NJA 1998 s. 438 I lagen.nu

Att skriva stadgar för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bilda bostadsrättsförening i Stockholm – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om starta och driva ekonomiska föreningar – lagen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.