För det fall att du blivit utsatt för en skada och personen som skadat dig inte har råd att betala skadeståndet, kanske du tänker att loppet är kört att få ersättning. Men räddningen kan vara om den som orsakat skadan, har tecknat en ansvarsförsäkring. I den här artikeln ska vi gå igenom lite bakgrund till försäkringar och sedan ska vi förklara vad den innebär idag. Dessutom ska vi förklara hur ansvarsförsäkring även är till fördel för skadelidande, alltså den som drabbas av en skada. Slutligen ska vi även ge ett exempel på när det är ett tvång att teckna en försäkring.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
ansvarsforsakring privatpersoner

En historisk tillbakablick

Innan ansvarsförsäkringar kom, fanns det tidigt en möjlighet för ett fartygs redare att få täckning genom sin försäkring, ifall denne skulle orsaka en skada på ett annat fartyg. Inte förrän under 1800-talet gjorde ansvarsförsäkringar entré och dessa kunde tecknas av privatpersoner, kommuner och företagare, med flera. När det kommer till ansvarsförsäkringar för privatpersoner var uppfattningen ofta negativt klingande. Det var den allmänna uppfattningen att privatpersonerna kunde smita undan sitt ansvar genom att försäkringsbolaget fullgjorde skadeståndsskyldigheten. En annan uppfattning var att privatpersonens försäkring fungerade som en lyxförsäkring, för att slippa undan konsekvenserna av sin egen klumpighet.

Ansvarsförsäkringar i dagsläget

Synen på ansvarsförsäkringar är numera att det fungerar som ett behövligt komplement, till de skadeståndsregler som behandlar skada på person eller egendom. Det blir svårt för skadeståndsbestämmelserna att kunna verka i tillfredställande riktning för privatpersoner och inte för företagare heller, om skadeståndsansvar inte skulle kunna täckas av ansvarsförsäkring. Visserligen slipper skadevållaren betala stora delar av sitt utdömda skadestånd, genom tecknande av en försäkring. Samtidigt gynnar det också skadelidande att skadevållaren slipper betala hela skadeståndet själv. Många som drabbas av skadeståndsansvar kommer aldrig ha möjlighet att betala skadeståndet till skadelidande, som ofta är på grund av bristande ekonomiska möjligheter. Genom ansvarsförsäkringen säkerställs att den som drabbats av en skada, faktiskt också blir ersatt för densamma.

Obligatorisk ansvarsförsäkring

Ibland är det inte valfritt att teckna en ansvarsförsäkring, utan det är lagstadgad skyldighet att göra det. Exempel på det är trafikförsäkringen för bil. Den som är registrerad ägare på en bil behöver som huvudregel teckna en trafikförsäkring. Tecknandet ska ske då ägandet av bilen går över till den nya ägaren, förutsatt att bilen samtidigt sätts i trafik då eller redan är satt i trafik. Vid köp av en avställd bil är regeln att trafikförsäkring inte behöver tecknas.

Att tänka på:

Har du råkat ut för en skada och vill ha ersättning för den, kan det vara klokt att kontakta en jurist som hjälper dig med det. Även för dig som blivit skadeståndsskyldig och är i situationen att ditt försäkringsbolag inte betalar ut ersättning genom din tecknade ansvarsförsäkring, kan du behöva hjälp av en jurist för att driva tvisten mot försäkringsbolaget. Vasa Advokatbyrå AB har gedigen erfarenhet av att driva försäkringstvister. Kontakta gärna oss om du behöver juridisk assistans.

Läsvärt

Pojkarna som brände ner Slottsskogshallen krävs på 30 miljoner | SVT Nyheter

Ansvarsförsäkring | Finansinspektionen

Personskada: Ersättningar och att tänka på vid skadestånd – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Utomobligatoriskt skadestånd och olika skadetyper – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånds och försäkringsrätt – de hör samman – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt