Vad är stämma i bostadsrättsförening

Ni som har en bostadsrättsförening, tänkte vi informera lite om vad som gäller angående er stämma i bostadsrättsföreningen. Eftersom en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening, finns en del av regleringen som gäller för bostadsrättsföreningar, i lagen om ekonomiska föreningar. Av 9 kapitlet 14 § bostadsrättslagen framgår det också tydligt att 6 kapitlet lagen om ekonomiska föreningar, vilket har rubriken ”föreningsstämma”, ska tillämpas på bostadsrättsföreningar.

Närvarorätt för medlemmar

De som är medlemmar i er bostadsrättsförening har som huvudregel en rätt att få deltaga på er föreningsstämma. På stämman har de även normalt sett rätten att rösta i de frågorna, vilka rör era angelägenheter i föreningen, vilket framgår av 6 kapitlet 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Rätten att rösta på stämman är i stort sett den enda rättigheten som medlemmen har enligt lag, att kunna vara med och bestämma i föreningen. Att delta på stämman är en rättighet era medlemmar har, men det finns inget måste för dem att närvara.

stämma i bostadsrättsförening

Beslut med kvalificerande majoritet

Ett problem som kan uppkomma av att samtliga medlemmar inte närvarar vid er föreningsstämma, är att beslut som kräver kvalificerad majoritet inte kan röstas igenom lika smidigt. Med kvalificerad majoritet menas att alla som är medlemmar i er bostadsrättsförening, ska rösta ja till ett beslut som kräver kvalificerad majoritet. Om inte så får beslutet inte genomföras. Ett exempel på en fråga som kräver sådan majoritet är om stadgarna ska ändras, vilket regleras i 9 kapitlet 23 § bostadsrättslagen. Det nämnda innebär alltså att om alla medlemmar som dyker upp på stämman röstar ja, räcker inte det om någon eller flera medlemmar inte deltar i omröstningen.

Som nämnt är det inte kört att rösta igenom ett beslut om ändrande av stadgarna i det fall att samtliga medlemmar inte deltar på föreningsstämman. Däremot är det mer omständligt om ni inte kan få alla medlemmar att rösta ja till stadgeändringar. Vad ni kan göra i ett sådant fall är att beslutet fattas på två föreningsstämmor. Har inte en kvalificerad majoritet röstat ja för stadgeändringar på första stämman, brukar det räcka att två tredjedelar av era medlemmar som röstar, röstar ja på andra föreningsstämman. Det är då alltså inte två tredjedelar av alla medlemmar som krävs, utan bara två tredjedelar av de som närvarar på stämman och använder sin rätt att rösta. Om så sker brukar lagkravet vara uppnått för att en sådan stadgeändring ska vara tillåten.

Obligatoriska frågor att ta upp på stämman

På den ordinarie föreningsstämman finns det några frågor som inte är frivilliga, utan som enligt lag i regel krävs att de avgörs på stämman. Dessa frågor som ni ska ta upp är:

  1. Ni ska fastställa er resultaträkning och balansräkning.
  2. Hur ni disponerar en eventuell vinst eller hur ni ska göra om ni gått med förlust, där vinst eller förlust bestäms utifrån den balansräkning som ni har genomfört.
  3. Om ni ska bevilja era styrelseledamöter ansvarsfrihet, vilket förenklat innebär att ni beslutar att ni inte tänker göra gällande något skadeståndsansvar mot dem.
  4. Sedan uppställs även i lagen om ekonomiska föreningar några ärenden som ni behöver ta upp på stämman. Därtill tillkommer även de ärenden som enligt era egna stadgar krävs att de tas upp stämman, se 6 kapitlet 10 § lagen om ekonomiska föreningar.

Att tänka på vid stämma i bostadsrättsförening:

Regleringen för vad som gäller för en föreningsstämma i bostadsrättsförening är omfattande, varför det som framgår av den här artikeln inte är i närheten av heltäckande. Dessutom kan det även finnas undantag från vad som framgår av artikeln. Vårt råd till er är att om ni behöver hjälp med att ändra era stadgar eller hjälp med någon annan juridisk fråga som rör er föreningsstämma, bör ni kontakta en jurist. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna er bostadsrättsförening med era juridiska ärenden. Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt om stämma i bostadsrättsförening

en-ny-lag-om-ekonomiska-foreningar.pdf (regeringen.se)

Farorna med digital stämma i bostadsrättsföreningen

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse i bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Hjälp med tvistelösning för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtalsrätt för bostadsrättsförening – gruppavtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.