Undersökningsplikt bostadsrättsköp

Precis som när man köper ett hus är det viktigt att ha koll det här med undersökningsplikten vid köp av en bostadsrätt. Detta eftersom du ska vara säker på att bostaden är i det skick du förväntat dig innan du genomför köpet. Vid köp av en bostadsrätt måste du som köpare undersöka fastigheten då den alltid köps i befintligt skick. Däremot kan du ha rätt till ersättning från säljaren om du upptäcker ett dolt fel i efterhand. Läs vidare för att få reda på mer om din undersökningsplikt som köpare av en bostadsrätt, och vilket ansvar säljaren har för eventuella fel som upptäcks i efterhand.

Undersökningsplikt bostadsrättsköpUndersökningsplikt enligt köplagen

När du köper en bostadsrätt är det köplagen som reglerar din undersökningsplikt, i stället för jordabalkens regler som gäller vid köp av hus. Detta beror på att du faktiskt inte köper en lägenhet, utan bara rätten att bo där, och köpet av en bostadsrätt räknas därmed som lös egendom.

Utgångspunkten är alltid att bostadsrätten köps i befintligt skick, och därför är det viktigt att du undersöker bostaden så att du vet vad du är beredd att betala. Efter köpet kan du inte klaga på de fel som du bör ha upptäckt under din undersökning av bostaden, eller vad som borde ha upptäcks om du hade undersökt den men valde att avstå.

När det gäller bostadsrätter är det också extra viktigt att läsa igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning för att se hur det står till med föreningens ekonomi. Där kan du bland annat få information om kommande reparationer eller andra åtgärder som kan göra att årsavgiften höjs. Tänk också på att det alltid är bra att mäta bostadsytan för att se så att den verkligen stämmer med mäklarens beskrivning.

Säljaren ansvarar för dolda fel

Även om säljaren inte kan hållas ansvarig för de fel som du som köpare borde upptäckt när du undersökt bostaden, så är säljaren däremot ansvarig för så kallade dolda fel. Det är sådana fel som inte kan upptäckas vid en undersökning och som existerade vid köpet, men som upptäckts först senare. Det dolda felet får inte heller vara ett fel som kan förväntas utifrån bostadsrättens skick och ålder.

Om ett dolt fel upptäcks måste säljaren försöka åtgärda det, eller erbjuda ett avdrag på bostadsrättens pris så att köparen själv kan åtgärda problemet. I mer allvarliga fall kan köparen också ha rätt till skadestånd eller att häva köpet. Om du som köpare ska kunna få ersättning för ett dolt fel måste du reklamera det till säljaren inom två år efter tillträdesdagen för bostadsrätten. Men bäst är förstås om du gör det direkt när det upptäcks.

Detta bör du tänka på vid undersökningen av en bostadsrätt

Större delen av de fel som upptäcks i bostadsrätter har att göra med vatten- och fuktskador. Därför är det allra viktigast att hålla utkik efter läckage i kök och badrum, samt kontrollera vitvaror, handfat och toalett. Se också efter så att vattnet rinner ned med rätt lutning mot golvbrunnen i badrummet, att det inte finns några sprickor i toalettstolen eller handfatet och att det inte finns några fuktskador på väggarna. Genom att ta en tur ner i tvättstugan och förrådsutrymmena kan du också få en fingervisning om hur bostadsrättsföreningen tar hand om de gemensamma utrymmena i huset. Det finns förstås mycket annat att undersöka om du vill få en helhetsbild över bostadsrättens skick. Därför är det bra att göra en lista i förväg så att du inte missar något.

Anlita en professionell besiktningsman

Om du själv känner dig osäker på det här med undersökningsplikten av en bostadsrätt är det en bra idé att anlita en professionell besiktningsman, eller kanske ta med dig en kunnig släkting eller bekant till visningen. En besiktningsman har koll på allt det som behöver undersökas inför köpet av en bostadsrätt. Dessutom är det lättare för dig att bevisa att du uppfyllt din undersökningsplikt om du kan bevisa att du anlitat en besiktningsman. Om besiktningsmannen agerar vårdslöst och kan han eller hon också bli skadeståndsskyldig till dig som köpare.

Även om du inte anlitar en besiktningsman varje gång du ska på visning så är det bra att känna till att möjligheten finns. Om du hittar misstänkta fuktskador eller andra problem med den bostadsrätt du tänkt köpa är det däremot ett utmärkt läge att kontakta en besiktningsman som kan kontrollera skicket på bostadsrätten.

Ta kontakt med jurist eller advokat om du är osäker

Det kan vara väldigt svårt att som privatperson ha koll på allt som omfattas av köparens undersökningsplikt. Inte minst eftersom man sällan har så lång tid på sig att undersöka bostaden. Dagens heta bostadsmarknad gör att bostadsrätter ofta säljs inom bara några dagar från visningen, och det är lätt att dras med i en intensiv budgivning innan man är säker på att bostaden undersökts korrekt. Dessutom stylas de flesta bostadsrätter innan visning, vilket också kan göra det svårare att upptäcka eventuella fel. Om du är osäker på vad som gäller i samband med din undersökningsplikt av en bostadsrätt kan du kontakta en jurist med erfarenhet av bostadsfrågor. Vi kan ge dig råd på vägen som ökar chansen att du blir nöjd med ditt bostadsköp.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.