Ultimata guiden om bouppteckning

När en anhörig går bort är det många saker som ska göras och mycket att tänka på. Det kan bli överväldigande och svårt att hålla reda på allting när man samtidigt sörjer. I den här artikeln ska vi därför underlätta för dig och ge dig den ultimata guiden om bouppteckning för att du helt enkelt ska veta vad det är som gäller.

Vad ska man tänka på vid bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig handling där man bland annat redovisar en sammanställning av den avlidnes alla tillgångar och skulder. Bouppteckningen visar även vilka som har rätt att ärva tillgångar från den avlidne. För att göra det så enkelt som möjligt för dig kommer vi nedan att sammanställa några punkter som är viktiga att tänka på vid en upprättandet av en bouppteckning.

 • Bouppteckningen ska göras senast 3 månader efter dödsfallet.
 • Samtliga dödsbodelägare ska kallas till ett förrättningsmöte där man går igenom den avlidnes tillgångar och skulder och eventuellt testamente.
 • Senast 1 månad efter förrättningen ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.
Ultimata guiden om bouppteckning

Hur gör man en bouppteckning själv?

Det finns regler i ärvdabalken för hur en bouppteckning ska gå till. En bouppteckning får inte göras på egen hand av dödsbodelägarna, utan det krävs att två utomstående, så kallade förrättningsmän, närvarar. Bouppteckningen ska bland annat innehålla följande punkter:

 • dagen för förrättningen,
 • den avlidnes fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer, hemvist och dödsdag,
 • uppgifter om dem som har kallats och vilka som närvarat vid förrättningen,
 • om någon har kallats men inte närvarat ska kallelsen bifogas som bevis för att denne kallats i tid,
 • om den avlidne har upprättat testamente eller om det finns ett äktenskapsförord ska det också bifogas i bouppteckningen.

Ovan punktlista är inte uttömmande och det finns fler saker att tänka på Eftersom det ställs mycket krav på hur bouppteckningen ska se ut och det kan vara svårt att själv hålla koll på allting kan det vara bra att kontakta en jurist som kan hjälpa till med förrättningen. Det kan även vara så att du och övriga dödsbodelägare inte har kontakt eller är ovänner, och det kan då vara betryggande att ha en jurist närvarande.

Hur lång tid tar det för en bouppteckning att bli klar?

När bouppteckningen väl är upprättad och inskickad till Skatteverket har du kommit ett steg längre. Handläggningstiden för bouppteckning varierar och man kan inte veta exakt hur lång tid det kommer att ta för att just er bouppteckning ska bli klar. Det kan till exempel ta längre tid om dödsboet har mycket tillgångar och flera dödsbodelägare.

Får man ta saker ut dödsbo innan bouppteckning?

En bouppteckning innebär som sagt att man gör en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Det innebär att du inte kan ta saker ur dödsboet innan bouppteckningen har gjorts eftersom man först måste göra en värdering av dödsboet. Detta gäller oavsett om du och övriga dödsbodelägare är överens om att till exempel sälja ett hus eller en bostadsrätt. Om du skulle ta saker från dödsboet kan det även uppstå konflikter med övriga delägare eftersom det då räknas som stöld. Det är därför viktigt att tänka på att vänta med att ta saker eller sälja saker tills det att bouppteckningen är gjord.

Vilka skulder ska tas upp i bouppteckningen?

Regler om vilka tillgångar och skulder som ska tas upp i en bouppteckning finns i ärvdabalken. Den avlidnes tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen till det värde som de hade vid dödsfallet, tillgångar och skulder som uppkommer därefter tas således inte upp i bouppteckningen (20 kap. 4 § första stycket ärvdabalken). Undantag görs dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader som ju uppkommer efter dödsfallet.

Den efterlevande makens eller makans skulder

Du är kanske den efterlevande maken eller makan och då är det bra att veta att dina skulder också ska antecknas i bouppteckningen. Era skulder ska antecknas var för sig och det är skuldernas belopp på den avlidnas dödsdag som ska användas (20 kap. 4 § första och andra stycket ärvdabalken). Om det finns skulder som kan hänföras till din enskilda egendom, till exempel om du genom äktenskapsförord äger en bil, ska det specificeras vilka skulder det är i bouppteckningen. Det vill säga om du har ett lån på bilen som är din enskilda egendom så ska det antecknas i bouppteckningen.

Den efterlevande sambons skulder

Du är kanske den efterlevande sambon och precis som för den efterlevande makan eller maken, ska dina skulder antecknas i bouppteckningen. Dock gäller detta bara sådana skulder som är att hänföra till samboegendomen, till exempel bostadsrätten som ni har köpt för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Även här är det skuldernas belopp på den avlidnes dödsdag som ska användas.

Att tänka på

Det är mycket att tänka på och mycket att hålla i minnet när en bouppteckning ska göras. I den här artikeln har vi förhoppningsvis underlättat lite för dig och informerat om det som är viktigast att känna till. Ifall du hamnat i en tvist med en dödsbodelägare eller har andra funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Vasa Advokatbyrå!

Läsvärt

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/arv.4.3528414214b3f875805caf.html

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om bouppteckning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.