Inhibition – beslut, begära och vad avses

I Sverige kan många offentliga avgöranden verkställas trots att de har överklagats. Den som överklagar kan dock i de flesta fall begära inhibition. När det kommer till t.ex. domar på betalningsskyldighet och många kommunala beslut kan beslut om inhibition spela en både stor och viktig roll för de inblandade. Kanske är det så att du hittat denna artikel för att du överklagat ett offentligt avgörande om att ditt hus ska rivas och är säker på att domen bör ändras men samtidigt får veta att huset ändå ska rivas trots din överklagan. I en sådan situation bör du begära inhibition. I denna artikel kommer vi att göra en genomgång av vad som faktiskt avses med inhibition. Vi kommer även att diskutera vad som händer efter och vad du bör tänka på om du planerar att begära inhibition.

Vad avses med inhibition?

Inhibition innebär att verkställigheten stoppas. Lite förenklat kan man alltså säga att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla om inhibition beviljas. Men vad betyder egentligen att ett avgörande verkställs? Att ett avgörande verkställs betyder att det som domstolen kommit fram till i domen eller det t.ex. en kommun beslutat om genomförs i praktiken. Om verkställigheten inte stoppas blir ditt överklagande av ett beslut eller en dom oftast meningslöst då skadan av verkställigheten redan är skedd t.ex. att ett hus, på grund av ett beslut om rivning, redan har rivits innan din överklagan har hunnit prövas. Om verkningarna av ett beslut är svåra att reparera om en högre instans, dvs. t.ex. hovrätten kommer fram till att beslutet inte var rätt och upphäver det, finns en möjlighet att besluta om inhibition. Med andra ord ska det röra sig om ett beslut vilket är av stor betydelse för den beslutet riktar sig mot.

De beslut som kan, som det kallas, inhiberas är beslut som gäller omedelbart. Många beslut av förvaltningsmyndigheter (t.ex. skatteverket) gäller omedelbart utan att tiden för överklagande hunnit gå ut. Om vi kikar vidare i lagen som gäller för just förvaltningsbeslut kan vi se att det i 48 § förvaltningslagen står att: “Överinstansen får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla”. I denna paragraf kan vi alltså hitta stödet för att inhibition är en möjlighet för vissa överklagade beslut. Som du kan se finns det ingen tidsgräns för hur länge ett inhibitonsbeslut ska gälla. Tumregeln är dock att inhibitionen ska gälla till dess att ett avgörande har skett i målet. Förvaltningslagen är en viktig lag för just förvaltningsmyndigheter eftersom den reglerar hur myndigheterna ska gå tillväga vid sin behandling av olika ärenden samt hur beslutsprocessen inom myndigheten ska hanteras. För den intresserade går lagen att hitta på riksdagens hemsida. Du kan även läsa om inhibition i 28 § i förvaltningsprocesslagen.

Inhibition

Vid bedömningen av om en begäran om inhibition ska beviljas tittar man på om det är sannolikt att domen eller beslutet kommer att ändras och på hur stor skadan blir om domen eller beslutet verkställs. Om sannolikheten är stor att beslutet kommer att ändras, kan inhibition beviljas även om den beräknande skadan inte är så stor. Vice versa kan inhibition beviljas även om sannolikheten att beslutet ändras är liten men den beräknade skadan är mycket stor. Om det befaras att personen som begärt inhibition vid ett beslut om betalningsskyldighet t.ex. kommer att göra sig av med sina pengar om inhibitionen beviljas måste detta tas hänsyn till vid beslutet om att bevilja eller inte bevilja inhibition.

Sammanfattningsvis innebär alltså inhibition att en myndighet (oftast en överinstans såsom t.ex. en hovrätt avseende en tingsrättsdom) ställer in verkställigheten av en annan myndighets beslut eller en dom.

Vad händer efter inhibition?

Efter att antingen den enskilde begärt inhibition eller om det är myndigheten som ska pröva överklagandet som självmant valt att ta upp frågan om inhibition ska myndigheten i fråga ta ställning till frågan. Det är viktigt att komma ihåg att du lämnar in en begäran om inhibition dvs ett inhibitionsyrkande i samband med att du skickar in ett överklagande till myndigheten (t.ex. skatteverket) som fattat det beslut som du inte anser är korrekt. Den myndighet som får in överklagandet som innehåller inhibitionsyrkandet har en skyldighet att skyndsamt överlämna överklagandet till den överprövande instansen. Om du som klagande, dvs. då du överklagat domen eller beslutet till högre instans begärt inhibition ska även den överprövande myndigheten skyndsamt ta ställning till frågan. Om du får beviljad inhibition gäller beslutet omedelbart.

Att tänka på

Om du står inför ett beslut eller en dom som du inte tycker stämmer och som får stora konsekvenser för dig när det verkställs är det klokt att överklaga med ett inhibitionsyrkande. Det kan vara lite klurigt att veta exakt hur man ska gå tillväga vid ett överklagande och särskilt när det ska innefatta en begäran om inhibition. Om du söker allmän rådgivning eller juridisk hjälp i processen finns vi på Vasa Advokatbyrå här för dig! Vi har lång erfarenhet i att hantera myndighetsärenden och hjälper dig gärna vidare med allt från små frågor till stora processer. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

RÅ 1986 not 383 “Inhibition yrkas av staten” I lagen.nu

Svea hovrätt referat RH 2013:23 I Klevrings Juridik

Överklaga skatteverkets beslut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Överklaga ett försäkringsbeslut – så här ska du göra – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skribent: Natalie Holm

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om inhibition – beslut, begära och vad avses

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.