Renovering och ändring i bostadsrätt

En bostadsrättshavare får som huvudregel göra vad han eller hon vill sin lägenhet som är upplåten med bostadsrätt. Men det finns undantag när det kommer till vissa renoveringar och ändringar av lägenheten. För dessa krävs att föreningen ger sitt godkännande. I denna artikel förklarar vi översiktligt vilka dessa är samt hur en prövning kan gå till i domstol. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrätts- och fastighetsfrågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Renovering och ändring i bostadsrätt

Vad får en bostadsrättshavare inte göra i lägenheten?

Som huvudregel får en bostadsrättshavare renovera och ändra sin lägenhet precis som denne vill, trots att det formellt sett är föreningen som äger den. Bostadsrättshavarens frihet innebär också en skyldighet att hålla lägenheten i gott skick, att betala avgifterna till föreningen samt att inte störa andra boende i huset.

För vissa åtgärder i lägenheten krävs dock styrelsens godkännande. Dessa är

 • Ingrepp i en bärande konstruktion.

Med detta avses främst borttagande eller kraftig försvagning av en bärande vägg.

Med detta avses de flesta ledningar i kök och badrum. När det kommer till elledningar behövs normalt inte föreningens godkännande. Men vid större elledningsomdragningar kan godkännande behövas.

 • Annan väsentlig förändring av lägenheten.
Detta kan t.ex. vara rivning eller flyttning av en icke-bärande väggkonstruktion. Mindre ändringar som t.ex. anläggande av heltäckningsmatta och liknande omfattas normalt inte.

I föreningens stadgar kan det dock föreskrivas att vissa ändringar inte kräver föreningens godkännande för att göras, trots att de träffas av någon av de tre uppräknade ändringarna. I så fall gäller stadgarna.

Renovering och ändring i bostadsrätt

I vilka situationer måste styrelsens ge sitt godkännande?

Enligt lag ska föreningen ge sitt godkännande om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Juridiskt handlar det om en helhetsbedömning där många olika faktorer kan ha betydelse. Generellt kan det ändå sägas att stora förändringar av planlösningen som innebär att bostadsrätten kan bli svår att sälja har viss tyngd för bedömningen, även om det i en sådan situation tekniskt sett är bostadsrättshavaren själv och inte föreningen som drabbas.

En bostadsrättshavare som anser att styrelsen har fattat fel beslut kan föra en talan i allmän domstol om att få beslutet prövat. Om bostasrättshavaren vinner en sådan talan får inte styrelsen hindra ändringen.

Lägenhetens gränser

Det är inte alltid helt enkelt att veta var gränserna för lägenheten går där bostadsrättshavaren får utöva sin frihet att renovera och vad som är annans lägenhet eller föreningens gemensamma utrymmen.

För en renovering som går utanför lägenheten och som är väsentlig ändring av föreningens hus behövs att stämman ger sitt godkännande.

Generellt kan det sägas att allt som föreningen har löpande underhållsansvar för är utanför lägenheten.1 Ett klargörande rättsfall är NJA 2015 s. 566 där en bostadsrättshavare hade installerat en kamin i sin lägenhet och anslutit den till en kanal i den skorstensstock som går genom lägenheten. Frågan var om kanalen tillhörde lägenheten eller om den var utanför och därför krävde föreningens godkännande för att kopplas till. Högsta domstolen fann, efter att ha tagit hänsyn till att det är föreningen som enligt stadgarna har underhållsansvaret för kanalen, att den låg utanför lägenheten. Kopplingen av kaminen till kanalen krävde därför föreningens godkännande.

Renovering och ändring i bostadsrätt
Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Undvik kostsamma tvister genom att hålla dig välinformerad om dina rättigheter mot bostadsrättsföreningen
 • Vi hjälper dig ta tillvara dina rättigheter

Tvistlösning

 • Vi biträder dig under hela processen
 • Vi hjälper dig att förhandla
1 Läs mer om ansvarsfördelningen här. Länk till artikel ”Bostadsrättsinnehavarens ansvar för el, ytterdörr, ventilation, balkong”.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.