Bostadsrättsinnehavarens ansvar för el, ytterdörr, ventilation, balkong

Vem som är ansvarig för att löpande underhålla och reparera huset, marken och lägenheterna kan ibland vara svårt att veta, inte minst när bostadsrättshavare själva har installerat nya eluttag eller har renoverat om badrummet och dragit om vattenledningar. Det är generellt en god idé att tidigt klargöra vem som ansvarar för vad för att undvika att skador uppkommer, som ofta kan sprida sig till flera lägenheter och tvinga föreningen till dyra reparationer samt orsaka allmän dålig stämning bland medlemmarna. Vi på Vasa advokatbyrå arbetar dagligen med bostadsrättsfrågor och vill i denna artikel översiktligt gå genom hur ansvaret ser ut för löpande underhåll, och vad man kan göra efter att en skada har inträffat.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar för el, ytterdörr, ventilation, balkong

Löpande underhåll och reparationer

Som huvudregel ansvarar bostadsrättshavaren för att löpande vårda och underhålla sin lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för allt utanför lägenheten. Men det finns vissa typer av löpande reparationer och underhåll som bostadsrättsföreningen är skyldig att utföra även inne i lägenheterna.

Bostadsrättsföreningen är skyldig att reparera ledningar för avlopp, värme, gas, el, vatten samt ventilationskanaler om det är föreningen som är försett lägenheten med dem och dessa tjänar fler än en lägenhet. Om det istället är bostadsrättshavaren själv som har installerat ledningar i sin lägenhet för t.ex. vatten har inte bostadsrättsföreningen något ansvar för dem.

När det kommer till underhåll och reparationer av fönster, fönsterbågar, inner- och ytterdörrar, kakel, sanitetsporslin och köksutrustning ansvarar inte bostadsrättsföreningen enligt lag. Det går dock att genom bostadsrättsföreningens stadgar utvidga föreningens ansvar för underhåll och reparationer i lägenheterna. Det är vanligt att en bostadsrättsförening enligt sina stadgar också ansvarar för ytterdörrar och fönster. Balkonger svarar vanligtvis bostadsrättsföreningen för.

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar

Bostadsrättsföreningen har rätt att för bostadsrättsinnehavaren räkning reparera lägenheten om innehavaren efter uppmaning försummar sitt underhållsansvar så allvarligt att det finns risk för andra personers säkerhet eller omfattande skador på annans egendom. Föreningen har då rätt att få tillträde till lägenheten för att utföra sådana viktiga reparationer.

Reparation av skador

Om en skada skulle inträffa inne i en lägenhet är bostadsrättsföreningen varken skyldig att reparera lägenheten eller egendomen i den så länge som bostadsrättsföreningen varit aktsam genom att t.ex. ha skött sitt underhållsansvar.

Om t.ex. en vattenskada sker i en lägenhet och ute i trappuppgången p.g.a. att en värmeledning gått sönder trots att bostadsrättsföreningen skött sitt underhåll av den på ett föredömligt sätt är det bostadsrättshavaren som får ansvara för skadorna i lägenheten och bostadsrättsföreningen för skadorna i trappuppgången.

Men om bostadsrättsföreningen behöver riva upp delar av en lägenhet för att utföra reparationer och underhåll av ledningar är bostadsrättsföreningen skyldig att återställa lägenheten.

Reparation av särskilda skador

Det finns speciella regler för särskilda typer av skador. Bostadsrättsföreningen är skyldig att reparera alla skador i lägenheterna som har orsakats av brand- eller vattenledningsskada (vattenledningsskada menas endast tappvattenledningar och inte t.ex. avloppsledningar). Föreningen ansvarar dock inte om sådana skador har orsakats av oaktsamhet av bostadsrättshavaren, någon i dennes hushåll, dennes gäst eller personer som utför arbete för dennes räkning.

Artikel skriven av Charles He

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Undvik onödiga och kostsamma misstag som kan leda till dyra reparationer för bostadsrättsföreningen
 • Professionella klargörande bedömningar av ansvarsfördelning mellan föreningen och bostadsrättshavarna
 • Avtal med entreprenörer och hantverkare för att utföra underhåll och reparationer

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning av skadeläget och skadestånd
 • Minimera tidsspillan och få tvisten löst på smidigaste sätt
 • Förhandling med reparatörer eller den som har orsakat skadan
 • Skadeståndsprocess i domstol
Hör av er till oss för ett kostnadsfritt inledande telefonsamtal!

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.