Styrelse bostadsrättsförening beslut

Många beslut måste fattas på föreningsstämman, vilket är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Även om så är fallet, finns det många frågor som styrelsen har rätt att fatta beslut i. Rent generellt rör det sig om frågor som rör det löpande arbetet. Mer konkret vad det innebär kommer behandlas i den här artikeln.

Styrelse bostadsrättsförening beslut

Styrelsens beslut om avgifter i bostadsrättsförening

De frågor som rör årsavgifter och en del andra avgifter är det oftast styrelsen som fattar beslut om. Bland dessa andra avgifter kan nämnas upplåtelseavgifter.

Styrelsen har alltså som huvudregel att besluta om hur hög årsavgiften ska vara. Det är ett viktigt beslut då en för låg årsavgift kan inverka negativt på föreningens ekonomi, medan en för hög årsavgift kan resultera i att medlemmar lämnar bostadsrättsföreningen och flyttar ifrån föreningen.

Styrelsens beslut gällande medlemmarna i bostadsrättsföreningen

Styrelsen får som huvudregel besluta om att ta in nya medlemmar i föreningen. Dock har inte styrelsen befogenhet att bestämma om att utesluta en medlem. Styrelsen kan också få fatta beslut om att en medlem som inte längre är bostadsinnehavare, kan få fortsätta vara medlem i föreningen. Även beslut om att förverka en bostadsrätt kan falla inom styrelsens beslutande kompetens.

Beslut om fastigheten

Styrelsen har oftast även befogenhet att fatta beslut som gäller själva fastigheten. Exempel på sådana beslut är reparationer av fastigheten. De reparationerna får gärna vara omfattande, så länge de inte bedöms vara mycket omfattande. De får inte heller röra mycket stora belopp.

Styrelsen kan också i regel få fatta beslut om ombyggnationer och andra väsentliga förändringar av fastigheten. Även rivning av fastigheten kan styrelsen få fatta beslut om, men det förutsätter att det finns angivet i stadgarna att styrelsen får fatta ett sådant beslut.

Styrelse bostadsrättsförening beslut

När styrelsen är beslutsför

Nu när vi behandlat några exempel på vad styrelsen beslutat om, kommer redogöras för hur många av styrelseledamöterna som måste rösta för ett beslut och hur många styrelsemedlemmar som måste delta vid styrelsemötet, för att beslut ska få genomdrivas.

Hälften av styrelseledamöterna måste delta vid styrelsemötet för att kunna besluta i frågor. Med hälften avses hälften av de styrelseledamöterna som enligt bostadsrättsföreningen måste finnas i styrelsen, alternativt hälften av de ledamöter som bestämts på föregående föreningsstämma. Det finns även möjlighet att bestämma i sina stadgar att antalet ska vara ännu högre, men däremot får inte i stadgarna anges att färre ska kunna fatta beslut. Skulle ett sådant styrelsemöte hållas med sådant antal styrelseledamöter, så måste enligt de flesta föreningars stadgar samtliga rösta för ett beslut för att det ska vara giltigt.

Viktiga krav är också att ledamöterna ska kallas till styrelsemötet i god tid före det ska äga rum, och även att de fått tillräcklig information om de ärenden som kommer tas upp och fått beslutsunderlagen inför mötet. De här två kraven är det styrelseordförandens uppgift att övervaka.

Vid besluten gäller enkel majoritet, vilket betyder att mer än hälften ska rösta ja för ett beslut. Ordföranden har den avgörande rösten. Minst en tredjedel av de styrelseledamöter som finns i bostadsrättsföreningen rösta för ett beslut, för att de besluten ska anses som giltiga. När det kommer till röstmajoritet finns möjligheten att bestämma någonting annat i era stadgar.

Styrelse bostadsrättsförening beslut

Att tänka på

Vad styrelsen får besluta om och vad som måste beslutas av föreningsstämman är inte helt enkelt att veta, då det finns stora gränsdragningsproblem mellan vad som är det vardagliga arbetet och vad som inte är det. Det är vår rekommendation att ni kontaktar ett juridiskt ombud för att reda ut vad ni får och inte får fatta beslut om. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet gällande bostadsjuridik. Tveka inte att höra av er, så hjälper vi er.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Undvik att fatta ogiltiga beslut som egentligen måste fattas på föreningsstämma.
 • Få kunskap om vilka beslut er styrelse har rätt att fatta.

Tvistelösning

 • Minimera riskerna att fatta beslut utanför era befogenheter.
 • Öka kunskaperna om vilka beslut ni har rätt att fatta.
 • Bevaka era rättigheter t.ex. se till att era medlemmar inte handlar utanför deras rättigheter.
 • Undersök om ni är beslutsföra i styrelsen gällande en fråga.
 • Slipp att dra ut på tiden genom att kalla till föreningsstämma, när ni kan bestämma i frågan genom styrelsebeslut.

Hör av er för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om styrelse bostadsrättsförening beslut

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.