Rättsordning – nödvändigt för ett samhälle

Allmänt om rättsordningen

De flesta människor lever inte själva i en grotta, utan de lever i ett samhälle med andra människor. För att det inte ska uppstå kaos mellan de som bor i ett samhälle, borde det vara nödvändigt med regler som gör att kaoset kan undvikas. Dessa regler behöver sedan godtagas av i alla fall de flesta i det samhället. Om inte kommer till slut de som bor i samhället göra uppror mot ledarna som bestämt lagarna, eller i vart fall handla i strid med reglerna. Det finns dock alltid dem som inte följer reglerna, varför det även är viktigt i ett samhälle att det finns någon typ av samhällskontroll.

När värderingarna ändras i samhället kommer även reglerna behöva ändras. Reglerna skulle förenklat kunna delas upp i sedvanliga regler, moraliska regler och rättsliga regler. De rättsliga reglerna kanske är de viktigaste i det här sammanhanget, då det är reglerna som vi kallar lagar. Det är också lagarna som rättsordningen huvudsakligen består av.

Rättsordning

En nationell rättsordning

De flesta rättsordningar är nationella, vilket innebär att de gäller för ett land. Men ibland kan rättsordning exempelvis gälla för en delstat i stället. Sverige är ett exempel på ett samhälle som har nationell rättsordning, medan USA är exempel på där det kan gälla lite olika rättsordningar för olika delstater. Om en tvist gäller ett avtal mellan två företagare som kommer från olika länder, får internationella regler bestämma vilken rättsordnings regler som ska tillämpas på tvisten, och även vilket samhälles domstol som ska avgöra frågan.

Utvecklingen av den svenska rättsordningen

Den svenska rättsordningen kan sägas ha tagit sin början med landskapslagarna från medeltiden, men den tog verklig fart i och med att 1734 års lag infördes för hela Sverige. Inflytandet i vår rättsordning kommer bland annat från den romerska rätten. Den romerska rätten kan vi även se spår av i den rättsordningen som vi har idag i Sverige. Inflytandena från andra rättsordningar har kommit i olika tider. Exempelvis tog vi en hel del inspiration från den tyska rättsordningen under tiden då Hansan blomstrade. I dagsläget influeras vår rättsordning mestadels av EU-rätten, vilket den gjort sedan vi valde att gå med i EU.

Rättsordningens ständiga utveckling

Man kan säga att rättsordningen förändras i takt med att lagstiftarens mål för hur samhället ska se ut. Dock brukar man säga att lagstiftningen är som att läsa gårdagens tidning. Med det menas att det tar betydligt längre tid för en lag att komma till, än vad det tar för samhället att utvecklas. Därför är det ofta ett problem, att lagstiftningen inte stämmer överens med den utvecklingen som skett i samhället.

Att tänka på:

Allt efter att samhället blir mer utvecklat, blir också lagarna mer utvecklade och samtidigt mer omfattande och komplexa. Det är därför svårt att läsa sig fram till vad som gäller i ett enskilt fall, om man inte är en erfaren jurist som lärt sig ett system, för att hitta bland alla lagar och regler. Skulle du råka i en tvist med någon, är det klokt att därför kontakta en jurist som företräder dig i din tvist. Vasa Advokatbyrå AB har i över två decennier hjälpt klienter med att driva tvister. Om du önskar hjälp med din tvist, får du gärna kontakta oss.

Läsvärt

Beslutar om lagar – Riksdagen

Domstolar i Europa – Sveriges Domstolar

Vad är en lag? – Vi förklarar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Juristbyrå – hur det skiljer sig från en advokatbyrå – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Detta är en advokat – från student till advokat – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.