Överklaga Folksams försäkringsbeslut: 5 tips

Har du fått ett försäkringsbeslut mot dig som du är missnöjd med? Då kan du överklaga ärendet. I denna artikel går vi igenom tillvägagångssättet för överklagande och 5 tips med saker som kan vara bra att tänka på om du vill överklaga Folksams försäkringsbeslut.

 1. Skriv en tydlig förklaring av situationen
Ofta hanteras ärenden av olika personer och det är därför viktigt att förklaringen kan läsas skriftligen fristående från muntliga förklaringar. Tänk därför noga igenom hur du formulerar din överklagan. Se till så att den är rak och tydlig. Gärna så kort formulerat som möjligt men utan att lämna ute några viktiga omständigheter.

För att bedöma om du har rätt till försäkringsersättning är utgångspunkten försäkringsvillkoren. Därför bör du alltid kontrollera försäkringsvillkoren för att ta reda på vad som gäller i just din situation. Begär ut villkoren för att noga kunna granska vad som sägs. Finns det tolkningsproblematik?

 1. Kontakta handläggarens chef

Om du får avslag på din ansökan om försäkringsstöd kan du be om att få det prövat igen. Handläggaren kanske har missförstått dig och av den anledningen inte vill betala ut någon försäkringsersättning. Du kan också be om att få tala med handläggarens närmsta chef, för att få hans version av saken.

 1. Få frågan prövad av försäkringsbolagets klagonämnd
De stora försäkringsbolagen har egna klagonämnder som är på andra avdelningar än handläggaren. De kan pröva frågan igen. Du har också rätt att få information om hur du överprövar frågan i tingsrätt från försäkringsbolagen. Det kallas för att besvärshänvisa och är en skyldighet som anges i försäkringsavtalslagen.

 1. Få frågan prövad av en extern nämnd
Det finns flera externa nämnder som är fristående från försäkringsbolagen som kan pröva försäkringsfrågor.

Nämnder som kan pröva försäkringsärenden:

 1. allmänna reklamationsnämnden
 2. Personförsäkringsnämnden (för personförsäkringar tex sjuk och olycksfallsförsäkringar)
 3. Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (personskada på skadeståndsrättslig grund)
 4. Trafikskadenämnden (för trafikolyckor)
 5. Nämnden för rättsskyddsfrågor
 6. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnden (tvister mellan konsument och advokat)
Uttalanden för nämnderna är i huvudregel inte bindande. De ger endast rekommendationer för företag. Även om rekommendationerna ofta följs har inte försäkringsbolaget en skyldighet att följa rekommendationen. För att få igenom en prövning som försäkringsbolaget är tvungen att följa måste saken prövas av domstol. Konsumenttvistnämndens uttalanden är bindande för advokat men inte för konsument.

 1. Kontrollera om du har rättsskydd
Ofta innehåller hemförsäkringen ett rättskydd som du kan använda dig av om du behöver anlita en advokat för att gå i domstol. Lite paradoxalt innebär det att du kan få försäkringsersättning i form av rättsskydd trots att tvisten som du är gäller mot försäkringsbolaget.

Om du behöver gå i domstol och överklaga Folksams försäkringsbeslut

I vissa situationer kan du behöva gå till tingsrätt. Exempelvis om ärendet inte uppfyller kraven för att prövas i nämnderna eller om försäkringsbolaget inte vill följa någon av nämndernas beslut. Försäkringsärenden är en civilrättslig process, det innebär att domstolen inte kommer leda argumenten utan det är viktigt att kunna argumentera juridiskt. Då är det oftast nödvändigt att anlita en advokat.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera försäkringsärenden och kan hjälpa dig om du hamnar i tvist med ditt försäkringsbolag och behöver gå i domstol.

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om du kan ha rätt till skadestånd.
 • Få en bedömning om du har rätt att hålla inne betalning.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Få en advokat om du behöver gå i domstol.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera dina chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi till att förhandla med hantverkaren.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.