Maskinskada och försäkring

Maskinskador kan bli dyrt för en företagare. Vi reder ut vad en maskinskada är, vilka försäkringar det är bra att ha som företagare och vad man kan göra om försäkringsbolaget inte vill betala. Läs vidare i artikeln nedan.

Vad är en maskinskada?

Som namnet antyder är en maskinskada en skada på en maskin. Motorredskap som traktor, dumper, grävmaskin, skogsmaskin, truck m.m. drabbas ofta av maskinskador. Det handlar om skador på de ”inre” delarna av fordonet, som till exempel

 • motor,
 • bromsar,
 • växellåda,
 • elektronik.

”Yttre” skador, som repor, bucklor och krossat glas, räknas däremot inte som maskinskada utan är oftast en vagnskada. I de flesta försäkringsvillkor krävs att maskinskadan är ”plötslig och oförutsedd”. Det innebär att skador som uppstått på grund av slitage ofta inte räknas som maskinskador.

Vilka försäkringar bör man ha som företagare?

Vilka försäkringar som behövs i just ditt företag beror förstås på vad du bedriver för verksamhet och vilka maskiner du äger. Några av de vanligaste försäkringarna finns listade här.

Maskinskada och försäkring

Maskinskadeförsäkring

Det är maskinskadeförsäkring du ska ha om du vill skydda dig mot maskinskador. Maskinskadeförsäkring brukar finnas att köpa som ett tillval till hel- eller halvförsäkring. Alla maskiner går inte att försäkra med maskinskadeförsäkring. Försäkringsbolagen ställer ofta krav på att maskinen inte får vara över tre år gammal.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen ger dig skydd om din verksamhet stannar av på grund av att en maskin gått sönder. Försäkringen fungerar normalt sett så att du får en viss ersättning i pengar för varje dag som maskinen inte kan användas. Det gör att förlusten för företaget inte blir lika stor.

Transportöransvarsförsäkring

En transportöransvarsförsäkring kan vara bra att ha för den som driver ett åkeri. Försäkringen ger ersättning om du blir skadeståndsskyldig på grund av att godset du transporterar skadas eller försenas.

Halvförsäkring

En halvförsäkring täcker många olika typer av skador. De flesta halvförsäkringar täcker ungefär samma skador. Här är de vanligaste:

 •  Stöld: Du kan få ersättning om någon exempelvis stjäl din skogsmaskin eller delar av den.
 •  Brand: Det är inte ovanligt att det börjar brinna i eller i närheten av stora maskiner. Brandförsäkringen ger dig ersättning om maskinen förstörs. Det kan också gälla skador på grund av blixtnedslag eller explosioner.
 •  Skadegörelse: Skador som uppstått på grund av skadegörelse, som att någon slår sönder din traktor, ersätts av försäkringsbolaget.
 •  Bärgning: Havererar fordonet kan du få hjälp med bärgning.
 •  Glasrutor: Du kan få ersättning om glasrutor i fordonet skadas på grund av stenskott. Däremot ersätts inte skador som uppstått om du till exempel kört i diket.
 •  Krishjälp: Att vara med om en olycka kan vara tufft. Försäkringen ger rätt till psykologisk hjälp för dig och dina anställda om något obehagligt inträffar.
 •  Rättsskydd: Rättskyddet kan ersätta dina kostnader för juridisk hjälp om du hamnar i en tvist med en annan person eller försäkringsbolaget gällande maskinen.

Helförsäkring

En helförsäkring brukar omfatta halvförsäkringen samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen täcker framförallt skador som uppstår på grund av trafikolyckor eller yttre olyckshändelser. Det kan till exempel röra sig om att du kör i diket med traktorn eller att en tung låda ramlar ned och skadar din gaffeltruck.

Trafikförsäkring

För vissa motorredskap är det obligatoriskt enligt lag att ha en trafikförsäkring. Det gäller bland annat fordon som väger mer än två ton. Trafikförsäkringen är främst ett skydd för din omgivning, eftersom den ger ersättning för skador på personer samt skador som du orsakat på andra fordon.

Varför kan försäkringsbolaget neka ersättning?

Ibland händer det att försäkringsbolaget inte vill betala ut någon ersättning trots att den skadedrabbade företagaren har försäkring. Det kan bero på några olika saker.

Ett vanligt problem är att försäkringsbolaget menar att företagaren inte har följt tillverkarens instruktioner vad gäller service, underhåll och användning av maskinen. Att sådana rekommendationer följs är ofta ett villkor för att försäkringen ska gälla. Ett annat scenario är att maskinen är för gammal för att kunna skyddas av vissa försäkringar. För maskinskadeförsäkringar är det vanligt att maskinen inte får vara äldre än tre år.

Det kan också vara så att försäkringstagaren och försäkringsbolaget är oense om hur ett visst försäkringsvillkor ska tolkas. Ett villkor som brukar kunna orsaka problem i maskinskadesammanhang är ”plötslig och oförutsedd skada”. Rättsfallet NJA 2007 s 17 handlade om ett företag som ville ha ersättning för en skada som bestod i att en motvikt plötsligt föll ner i en maskins underrede till följd av att linan vikten hängde i brast. Företaget och försäkringsbolaget var oense om ifall skadan var ”oförutsedd”. Högsta domstolen slog fast att skadan inte var oförutsedd och att företaget därmed inte hade rätt till ersättning. Anledningen var att förslitningen i linorna måste ha visat sig i form av trådbrott i minst en månad innan linorna till slut brast. Det hade därför varit möjligt för en ansvarfull ledning som genomförde rutinmässiga kontroller att upptäcka bristerna innan skadan skedde. Fallet visar på att det inte alltid är så lätt att avgöra vad som menas med ett visst villkor i praktiken.

Om försäkringsbolaget inte vill betala

Om försäkringsbolaget inte vill ge dig ersättning finns det flera sätt att komma runt det.

För det första har man rätt att begära att försäkringsbolaget själva omprövar sitt beslut. Det finns flera olika möjligheter att göra det. Du kan begära att handläggaren tittar på frågan igen, men du kan även begära att handläggarens chef gör det. De flesta försäkringsbolag har också egna oberoende nämnder som kan göra en prövning. Ifall oenigheten rör en värderingsfråga, alltså hur mycket den skadade maskinen är värd, kan du ha rätt att begära ett utlåtande från en oberoende värderingsman.

För det andra kan du stämma försäkringsbolaget i domstol. Då är det tingsrätten som avgör om du eller försäkringsbolaget har rätt. Vill du stämma försäkringsbolaget kan det vara bra att anlita juridisk hjälp från en advokatbyrå. Har du en hel- eller halvförsäkring täcks ofta kostnaden för juridisk hjälp av rättsskyddet.

(MR)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om maskinskada och försäkring

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.