Krav på hållbarhetsredovisning – vi förklarar

Sedan 2017 är hållbarhetsredovisning obligatorisk för stora företag i Sverige. Lagkravet följer av lagen om ändring i årsredovisningslagen som infördes just år 2017 och som är baserad på EU-direktiv. Om ditt företag uppfyller vissa i lagen uppställda kriterier måste du alltså upprätta en hållbarhetsredovisning. Syftet med lagändringen är att alla företag ska uppnå samma höga nivå av hållbarhetsinformation genom en ökad öppenhet och transparens. I den här artikeln kommer vi att kika på grunderna för hållbarhetsrapportering genom att förklara vad en hållbarhetsredovisning faktiskt är, vem det är som måste hållbarhetsredovisa, vad redovisningen ska innehålla och vad du bör tänka på i sammanhanget ur ett juridiskt perspektiv. Vår förhoppning är att du kommer att finna både nytta och glädje i att läsa artikeln. Trevlig läsning!

Vad är hållbarhetsredovisning och vad ska den innehålla?

Hållbarhetsredovisning används för att mäta, presentera och ta ansvar för vad det enskilda företaget har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Redovisningen visar konsekvenserna av företagets verksamhet på omvärlden. I hållbarhetsredovisningen ska företaget upplysa om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Både om du tillhör den grupp av företag som måste hållbarhetsredovisa eller om du helt enkelt vill vara transparent när det kommer till hållbarhet även i ditt företag av mindre storlek (som kanske inte omfattas av lagkravet) ska du i den obligatoriska alternativt frivilliga hållbarhetsredovisningen redovisa för både positiva och negativa effekter. Olika företag kan dock behöva ta med olika områden i hållbarhetsredovisningen utöver de som står uttryckligen i lagen. Vårt råd är att du funderar över vilket område just ditt företag kan behöva redovisa när det kommer till hållbarhet.

Krav på hållbarhetsredovisning

Vanligtvis innehåller hållbarhetsredovisningen en introduktion som avgränsar innehållet som följs av tre sorters upplysningar: strategi & profil, hållbarhetsstyrning och resultat. Hållbarhetsrapporten ska ingå som en del i förvaltningsberättelsen, alternativt som en separat handling och anges i sådant fall i förvaltningsberättelsen. Företag som omfattas av lagkravet ska alltså med andra ord upprätta en hållbarhetsrapport som en del i årsredovisningen.

Vem måste hållbarhetsredovisa?

De företag i Sverige som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning är de företag som kan bocka av minst 2 av följande 3 kriterier: 1. har fler än 250 anställda, 2. en omsättning på över 350 miljoner kronor 3. har en balansomslutning på över 175 miljoner kronor. Lagkravet på hållbarhetsredovisning är alltså främst relevant för stora företag men även medelstora och små företag kan gynnas av att ta fram en hållbarhetsredovisning eftersom både konsumenter och investerare numera ställer allt högre krav på hållbarhetsarbete och transparens. Utöver de statliga bolagen, dvs. företag ägda av svenska staten, som redan sedan 2007 har haft lagkrav på hållbarhetsredovisning ingår nu även, sedan 2017, alltså även privata företag som uppfyller kriterierna ovan likaså börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag samt offentliga verksamheter som även de uppfyller minst två av de tre kriterier jag tidigare lyft. Det har uppskattats att ungefär 1600 svenska företag omfattas av lagkravet.

Att tänka på om ditt företag ska eller vill upprätta en hållbarhetsredovisning

Även om ditt företag inte omfattas av lagkravet på hållbarhetsredovisning kan en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning ge positiva effekter för ditt företag. När ett företag frivilligt tar fram en hållbarhetsredovisning har intressenternas förtroende gentemot företaget visat sig öka. En öppenhet på marknaden kommer i sin tur leda till att företag blir uppmuntrade och belönade av investerare och konsumenter för fortsatt hållbarhetsarbete. Även innan hållbarhetsredovisning var ett lagkrav för företag som uppfyller de kriterier jag listat tidigare var upplysningar om företagets hållbarhetsarbete vanligt förekommande i många årsredovisningar. Det är även viktigt att komma ihåg att företag som sedan tidigare (dvs. även innan lagändringen år 2017) redan upprättar en hållbarhetsrapport måste säkerställa att rapporten uppfyller lagens krav. De nya lagreglerna hittar du i årsredovisningslagen.

Hållbarhetsredovisningen är ofta omfattande och det kan vara komplicerat att få med allt som enligt lagen måste ingå i redovisningen. Om du funderar på att upprätta en hållbarhetsredovisning och behöver rådgivning om t.ex. hur ändringarna i lagen ska förstås finns vi här för dig! Vi på Vasa Advokatbyrå har gedigen erfarenhet med att hjälpa företag med allt från små frågor till stora tvister. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

SFS 2020:1033 “Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) I Svensk författningssamling

Ny lag om hållbarhetsredovisning I Svensk Handel

Skatt för företag [Del 1] – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skatt för företag [Del 2] – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om krav på hållbarhetsredovisning – vi förklarar

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.