Dubbelbeskattning Frankrike

Dubbelbeskattning Frankrike

Vin, mat, kultur och sol. Det finns många skäl att flytta till eller vistas Frankrike. Det är således inte så konstigt att en hel del svenskar även väljer att göra så. Särskilt pensionärer har en tendens att flytta till Frankrike för att leva ut sina gyllene dagar på Rivieran, i…

Read More

Dubbelbeskattning USA

Dubbelbeskattning USA

I tidigare artiklar från Vasa Advokatbyrå har vi översiktligt förklarat vad som gäller vid skattejurisdiktion, internationell dubbelbeskattning, dubbelbeskattningsavtal, hur avräkning fungerar m.m. I denna artikel tänkte vi grundläggande förklara hur skatterätten förhåller sig vid flytt till USA från Sverige för tjänst och pensioner. Vi kommer att presentera grunden för svensk…

Read More

Skatt för företag – [Del 2]

Skatt för företag – [Del 2]

Denna artikel är menad att vara den andra delen till Vasa Advokatbyrås artikel ”skatt för företag – koncept och tanke del 1”. Läs gärna den artikeln innan vi hoppas in på denna del. Den föregående artikeln behandlade rekvisiten för att man ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Nu tänkte vi gå…

Read More

Skatt för företag – [Del 1]

Skatt för företag – [Del 1]

Skatterätten i dess nuvarande form reglerar tre typer av inkomstslag. Dessa tre typer är (i) näringsverksamhet, (ii) kapital samt (iii) tjänst. Av dessa tre typer är regleringen av inkomstslaget näringsverksamhet det överlägset mest omfattande regelverket och i många aspekter även det mest komplicerade. Anledningen till detta är delvis att regleringen…

Read More

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal