Hålla inne betalning till hantverkare

Konsument

Om hantverkaren skulle göra fel när du beställer/köper en tjänst som privatperson så bör du åtnjuta skydd av konsumenttjänstlagen. Som konsument räknas man när man inhandlar tjänsten för sitt privata bruk. Skulle man således köpa in hantverkaren för att renovera en stuga som man brukar hyra ut, så kan det hända att man inte ses som konsument.

Hålla inne betalning till hantverkare

Till skillnad från vad som gäller mellan två privatpersoner eller två näringsidkare vid köp av tjänster så stadgar konsumenttjänstlagen en fast bestämmelse för vad som anses vara fel. Som fel räknas om resultatet avviker från;

 • Vad konsumenten kan förvänta sig om fackmässigt utförande (jfr. 4§ konsumenttjänstlagen),
 • Myndighetsföreskrift eller annan föreskrift som ska säkerställa tjänstens säkerhet, och
 • Om tjänsten i övrigt avviker från vad som får anses avtalat.

Tjänsten ska även anses felaktig för det fall den avviker från marknadsföring lämnas av näringsidkaren eller någon i tidigare led, om marknadsföringen inverkat på avtalets ingående. Häri räknas även om branschorganisation eller annan näringsidkare framfört marknadsföringen å dennes vägnar.

Utöver dessa finns vissa andra felbestämmelser som näringsidkarens informationsplikt (11§ konsumenttjänstlagen) och brott mot produktsäkerhetslagen (9§ 2st konsumenttjänstlagen).

Sanktion

För de fel tjänsten är felaktig har konsumenten olika rättigheter att få felet tillrättat eller i övrigt få ersättning för denna. Dessa sanktioner stadgas i 16§ konsumenttjänstlagen och är (i) avhjälpande, (ii) prisnedsättning och (iii) hävning. I vissa fall kan även rätt till skadestånd föreligga.

Oavsett vilken av dessa sanktioner som kommer att aktualiseras så har konsumenten rätt att hålla inne delar av betalningen (19§ konsumenttjänstlagen). Detta gäller upp till ett belopp som motsvarar dennes motfordran på näringsidkaren avseende felet. Syftet med att konsumenten ska tillåtas hålla inne betalningen, är att denna ska få en säkerhet gentemot näringsidkaren. Således innebär inte innehållande betalning att man har rätt i sak.

Av detta följer att man som konsument, redan vid konstaterandet av felet, måste beräkna ungefärligt värde av felet. Man har inte rätt att hålla inne mer betalning än vad det kostar att åtgärda felet.


Denna bedömning är inte alltid lätt att avgöra då, för det första, felen brukar vara svåra att beräkna, särskilt för konsumenten. För det andra så skiljer sig konsumenten motfordran markant beroende på vilken av sanktionerna som aktualiseras. Nedan kommer vi demonstrera problematiken.

Låt säga att A köper hantverkartjänster av näringsidkaren B. A är skyddad av konsumenttjänstlagen när A beställer renovering av ett badrum. Under arbetets gång upptäcker A att B dragit vissa av rören fel vilket resulterat i att önskat val av badkar inte kan användas. A anser att tjänsten är bristfälligt utfört (fel) vilket B vitsordar. A har endast betalat för halva tjänsten än.

Om A väljer hävning så är huvudregeln att prestationerna ska gå åter, i vilket A då ska ha tillbaka det pengar denna erlagt. I sådant fall torde A kunna hålla inne resterande belopp enligt 19§ konsumenttjänstlagen. Om endast tjänsten hävs delvis får man beräkna värdet av återstoden. Hävning förutsätter att felet är så pass grovt att hela syftet med tjänsten förfelas och att näringsidkaren insett detta. Varje litet fel berättigar således inte hävning.

Om A väljer prisnedsättning så måste A istället beräkna det belopp som anses skäligt. Formula för detta är att man har rätt att få nedsättning motsvarande den kostnad konsumenten har fr att avhjälpa felet. Om beloppet dock blir oskäligt stort sett till felets betydelse för konsumenten, så ska nedsättningen istället motsvara denna betydelse. Huvudregeln är således att man hämtar in en offert från annan näringsidkare i vilket man då även får fram det belopp som kan hållas inne enligt 19§ konsumenttjänstlagen.

Vid avhjälpandet är det lite svårare att beräkna hur mycket som konsumenten kan hålla inne på betalningen. Detta då kostnaden för avhjälpande till viss del måste sättas i proportion till kostnaden för näringsidkaren i ljuset av den totala tjänsten. I praktiken torde det vara vanligt att man antingen finner vägledning om vad som ska vara ett skäligt belopp att hålla inne sett till vad beloppet för prisnedsättning skulle vara eller att man försöker göra en ”skälig-estimation”. Med det sistnämnda menas t.ex. att man gör en ungefärlig beräkning av vad felet är värt i proportion till resterande arbetet.

Så hur blir det?

Syftet med att hålla inne betalningen som konsument är således att skaffa sig en säkerhet avseende fordran som uppkommer med näringsidkarens felaktigt utförda tjänst. Av detta följer, som ovan nämnt, att man inte får hålla inne får mycket av betalningen. Gör man detta så riskerar man åka på dröjsmålsränta och t.o.m. kronofogdekrav. Däremot ska man heller inte dra sig för att hålla inne betalningen eller hålla inne ett för lågt belopp. I så fall går man ju miste om det skydd som konsumenttjänstlagen erbjuder.

Ett tips är att iaktta följande när en sådan situation uppkommer att man funderar på att hålla inne betalningen;

 1. Kolla hur omfattande felet är. Normalt sett kan ingen närmare utredning presteras om exakt belopp eller ens grund för beloppet. Man kan dock fortfarande bilda sig en ungefärlig bild av felets omfattning. I annat fall kan man anlita en besiktningsman eller entreprenör som kollar felet.
 1. Välj sanktion. Beroende på hur omfattande felet är, hur svårt det är att åtgärda etc. kan man välja mellan avhjälpande, prisnedsättning eller hävning. Avhjälpande torde komma i fråga även gällande mycket små fel, medan hävning endast aktualiseras när felet är grovt.
 1. Beräkna prisavdraget. Beroende på sanktion som göras gällande bestäms även det belopp man kan hålla inne. Det bästa är om man har ett utlåtande/offert från annan entreprenör.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med entreprenad och konsumenttjänstefrågor i snart 20 år. Genom denna erfarenhet har vi förvärvat en särskilt djup insikt i ämnet och dess komplexitet. En kunskap som vi alltid använder för att tillvarata just dina intressen! Tveka inte att höra av dig.

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hålla inne betalning till hantverkare

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.