Editionsföreläggande – hjälp vid tvist i domstol

Om du har hamnat i en tvist i domstol som kärande, dvs. som den person som väcker talan mot någon i domstol (mot svaranden) har du den centrala uppgiften i det dispositiva tvistemålet att skaffa fram bevis till stöd för det du påstår. På samma sätt måste svaranden, dvs. din motpart, anskaffa motbevisning i syfte att bevisa att det du som käranden påstår inte stämmer. Att anskaffa bevisning kan ske på en rad olika sätt. Efter att ha granskat dina egna handlingar och vittnen kanske du fortfarande känner att du behöver mer bevisning. Kanske skulle t.ex. motpartens handlingar kunna vara bevisning av värde för dig eller varför inte tredje mans handlingar (handlingar är t.ex. avtal, email etc och tredje man är den person, fysisk eller juridisk, som utan att vara part berörs av en rättshandling eller en tvist). Det är inte alls säkert att din motpart eller tredje man kommer vilja lämna ut några handlingar till dig om dem senare kan komma att användas emot personen i rättegången. I denna situation kan du behöva använda dig av ett så kallat editionsföreläggande där utlämnande sker med tvång. I denna artikel kommer vi att förklara vad ett editionsföreläggande innebär och hur det kan vara till hjälp för dig i en tvist i domstol.

Editionsföreläggande - hjälp vid tvist i domstol

Innebörden av ett editionsföreläggande

Om vi kikar i rättegångsbalken kan vi i det 38:e kapitlet hitta de allmänna reglerna om editionsföreläggande. I detta kapitel i 2 § finns så kallad processuell edition beskrivet medans det i 3 § står skrivet om materiell edition. Den materiella editionsplikten tar sikte på de fall där parten har rätt att utfå en skriftlig handling på grund av lag eller ett rättsförhållande mellan parten och innehavaren av handlingen. Den materiella editionsplikten ger med andra ord inte parten någon självständig rätt att utfå en viss skriftlig handling. Annorlunda förhåller det sig med regeln om processuell edition i 38 kap. 2 § rättegångsbalken. I regelns första stycke föreskrivs att ”[i]nnehar någon skriftlig handling, som kan antagas äga betydelse som bevis, vare han skyldig att förete den”. Regeln ställer enligt sin ordalydelse upp tre olika krav som behöver vara uppfyllda för att parten ska ges rätt att ta del av handlingen. Det ska vara fråga om en skriftlig handling, den mot vilken editionsyrkandet riktar sig till ska inneha handlingen och handlingen ska antas äga betydelse som bevis. Därutöver gäller att det ska ske en avvägning mellan bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna. Trots att en närstående till en part i målet är undantagen vittnesplikten kan alltså ett editionsföreläggande riktas mot denne.

Ett editionsföreläggande kan även, men behöver inte, förenas med vite. Vite är ett pengabelopp som den editionspliktige, dvs. den som enligt editionsföreläggandet ska utlämna en handling/handlingar, om den inte följer föreläggandet, måste betala. Vite fungerar alltså som ett påtryckningsmedel. Det är viktigt att påpeka att det finns vissa undantag som gör att processuell editionsplikt inte föreligger. Ett exempel på ett sådant undantag är att part eller närstående till part inte är skyldig att inge skriftliga meddelanden mellan parten och någon honom närstående eller mellan sådana närstående inbördes. Detta framgår av 38 kapitlet 2 § andra stycket första meningen rättegångsbalken.

Vad händer om tredje man eller min motpart är förhindrad att lämna ut handlingen?

Om personen som har editionsplikt, dvs. har en skyldighet enligt editionsföreläggandet att lämna ut en viss handling eller handlingar, inte kan lämna ut handlingen på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver personen i fråga i vissa fall inte följa editionsföreläggandet om sjukdomen eller funktionsnedsättningen är anledningen till att den editionspliktige personen är förhindrad att lämna ut handlingen. Att det föreligger på detta vis framgår av 32 kapitlet 8 § rättegångsbalken.

Att tänka på

Om du som part i en tvist åläggs editionsplikt kan editionsföreläggandet innebära stora kostnader. Att hämta in handlingar och uppgifter som omfattas av föreläggandet är tidskrävande och kan i värsta fall bli mycket kostsamt. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa kostnader räknas till dina rättegångskostnader. Vice versa räknas din motparts kostnader till följd av ett editionsföreläggande till dennes rättegångskostnader. Om du eller kanske ditt företag alltså behövt hämta in en massa handlingar som skapat kostnader räknas dessa kostnader till era rättegångskostnader. Som huvudregel gäller i svensk rätt enligt 18 kapitlet 1 § rättegångsbalken att den part som förlorar målet ska ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Detta innebär i de flesta fall att en editionssvarande som också är part i huvudprocessen inte kommer att få ersättning för kostnader som hänför sig till editionsföreläggandet om han senare förlorar målet i huvudsaken. Om du fått ett editionsföreläggande riktat mot dig i en tvist och samtidigt är part i målet är det därför särskilt viktigt med framgång i tvisten. Vi på Vasa Advokatbyrå har gedigen erfarenhet på området och har i flera år bistått både privatpersoner och företag i tvister i domstol. Vi hjälper dig att vinna framgång med din talan! Tveka inte att kontakta oss redan idag.

Läsvärt om Editionsföreläggande

Rättegångskostnader i tvistemål – vad ingår, vem betalar och hur gör domstolen bedömningen? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatens roll i ett tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om editionsföreläggande – hjälp vid tvist i domstol

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.